Äänestys: Kouvolaan päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja?

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungille päivitetyn hallintosäännön vielä kevään 2021 aikana.

Hallintosääntö sisältää määräykset kaupungin johtamisesta, toimielinorganisaatiosta, toimielinten tehtävistä ja toimivallan jaosta, henkilöstöorganisaatiosta ja toimivallasta henkilöstöasioissa, konserniohjauksesta ja sopimusten hallinnasta, asiakirjahallinnon järjestämisestä, taloudenhoidosta, ulkoisesta valvonnasta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, valtuuston toiminnasta ja sen kokouksista, enemmistövaalista ja suhteellisesta vaalista, valtuutettujen aloite- ja kyselyoikeudesta, kokousmenettelystä sekä luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista.

Kouvolassa on keskusteltu siitä, että tulisiko kaupunginhallituksen puheenjohtajan saada seuraavasta valtuustokaudesta alkaen luottamustehtävästään palkkaa. Keskusteluissa esitetty palkka on 6800 euroa kuukaudessa. Kuukausipalkan lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot, joita kertyy arviolta yli 20 000 euroa vuodessa.
Tähän asti kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on maksettu vuosipalkkio, 6000 euroa, sekä kokouspalkkiot. Muutos kokoaikaiseen kaupunginhallituksen puheenjohtajaan lisää kustannuksia.

Äänestä siitä, että pitääkö Kouvolassa jatkossa olla päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Liike Nyt valtuustoryhmä kunnioittaa äänestyksen tulosta.

  • Kyllä
  • Ei

0 äänestäjää

Ei tarvita nykytilanteessa

2 tykkäystä

Tervetuloa nettiparlamenttiin, ja kiitos kommentistasi.

1 tykkäys