Haminalaisissa herättää suurta huolta perusterveydenhuoltoon tehdyt muutokset sekä palvelujen heikennykset

Liike Nyt Haminalle on tärkeää, että perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat kunnossa ja että ne ovat myös paikallisesti saavutettavissa, erityisesti nuorten ja vanhusten osalta.

Mielestämme nykyinen toimintatapa liittyen palveluverkon kehitykseen, lähipalveluiden tuottamiseen sekä palvelusopimuksen laatimiseen ei ole hyväksyttävää, ja siksi meidän tulee yhteistyössä luoda ratkaisu, jolla saatetaan kuntalaisten sotepalvelut sekä luottamus niihin hyvälle tasolle.

Liike Nyt Hamina ehdottaakin seuraavaa menettelytapaa: Vuosittain tehtävän palvelusopimuksen sisältö tulee kirjoittaa huomattavasti yksityiskohtaisemmin, jotta sopimuksen velvoitteet ovat selkeät ja yksiselitteiset molemmille sopijapuolille ja siten, että niitä ei ole mahdollista muuttaa yksipuolisesti. Palvelusopimus tulisi myös laatia huomattavasti pidemmälle aikavälille, joka toisi siten vakautta ja luottamusta palveluiden saatavuudelle.

Haluammekin kysyä teiltä kuntalaisilta mitä mieltä te olette nykyisistä sotepalveluistamme, mitkä ovat tärkeimmät turvattavat lähipalvelumme ja mitkä palvelut voidaan mielestänne tuottaa kuntarajojen ulkopuolella.

Terveisin,

Liike Nyt kuntavaaliehdokkaat

2 tykkäystä