Kysely: Kouvolan sotepalvelut?

KymSote perustettiin kustannusten hillitsemiseksi, sekä palvelujen laadun- ja saatavuuden turvaamiseksi. Nyt näyttää siltä, että palvelut heikkenevät ja kustannukset nousevat nopeammin kuin ennakoitiin. Mikään malli ei ole ikuinen. Joskus voi olla perusteltua etsiä muita mahdollisuuksia järjestää sote-palvelut kuntalaisille.

Tulisiko Kouvolan irtautua KymSotesta ja etsiä luovia ratkaisuja sotepalveluiden järjestämiseksi toisella tavalla?
  • Kyllä
  • Ei

0 äänestäjää

Tarvitaan kehitystä liikkeen määrittelemin ja julkaistiin keinoin.
Etä-ja lähipalvelutarjontaa tulee kehittää modernin tietotekniikan keinoin siten, että myös organisaation uutiset tukevat uutta toimintatapaa.

1 tykkäys

Kiitos kehitysehdotuksesta.