Liike Nytin äänestäjillä on tasapainoinen sukupuolijakauma

25.07.2023
Åbo Akademissa on tehty selvitys (Finland turned right) eduskuntavaaleista 2023: miten eri puolueiden äänestäjät jakautuvat miehiin ja naisiin, miten eri ikäluokkiin ja monia muita taustoja. Selvitys julkistettiin Porin SuomiAreenalla 28.06.2023. Se on englanninkielinen; siitä olisi hyvä olla suomenkielinen (på svenska också) kansanpainos. Asiallista faktatietoa ei ole liikaa puolueiden taustoista.

VOITTAJAT MIESPUOLUEITA

Ehkä selvityksen selkein tulos on se, että Perussuomalaisten äänestäjistä 72 % on miehiä (kolme neljännestä), Kokoomuksen äänestäjistä 63 %.

Muiden puolueiden äänestäjäjoukko on naisenemmistöinen: Vas 63 %, Vihr 62 %, Kd 57 %, Sdp 53 %, RKP (SFP) 52 %.

TASAPAINOISET Liike Nyt ja Keskusta

Keskustapuolueen ja Liike Nytin äänestäjien naisprosentit ovat 48 % ja 47 % eli käytännössä näissä kahdessa puolueessa on tasapainoinen sp-jakauma.

On huomattava, että kyse on vain äänestäneistä, kolmanneshan jätti eduskuntavaaleissa 2023 äänestämättä.

Rafael Hellsten
Kanta-Häme

2 tykkäystä

Oikeasti RKP on lähimpänä tasapainoista, sillä äänestyikäisistä on 51% naisoletettuja.

Tällaisten prosenttilukujen saaminen edellyttäisi, että miehet ja naiset laittaisivat äänestyslippunsa eri laatikoihin.

Äänestysoikeuden myöntävässä lapparaisessa on sukupuoli valmiiksi ja ääni rekisteröidään henkilötunnuksen perusteella, joten tieto äänestäjän sukupuolesta kulkee äänestyslipun mukana. Tieto on siis valmiiksi saatavilla.

Äänestyslipun mukana kulkee vain tieto ehdokkaan numerosta, eikä lippua voi mitenkään yhdistää äänestäjään, näin ainakin lain mukaan. Edelleenkään ei ole laillista keinoa selvittää mitä kukin on äänestänyt. Tosin eri viranomaisrekistereitä yhdistämällä saadaan äänestäneistä ja äänestämättä jättäneistä hyvinkin yksityiskohtaista tietoa. Tieto siitä mitä kukin on äänestänyt voidaan saada vain kyselyllä, jossa vastausten luotettavuus on kyseenalaista. Jos on olemassa jokin tapa yhdistää äänestyslipuke ja lappurainen rikotaan vaalilakia.

Oletteko nyt jakamassa miehet ja naiset eri kastiin? Onko naisten ääni 80% miesten äänestä? Mitä tällaisella spekulaatiolla tarkoitetaan ja haetaan, eripuraa, ei ainakaan tasa-arvoa.