Saamelaiskäräjälain muutosehdotus

Saamelaiskäräjälain muutosehdotus

Miksi kukaan ei nosta kissaa pöydälle?
Kyse on vallan kolmijaon kunnioittamisesta.
Koska Suomen oikeuslaitos (ei Suomen hallitus) on saanut moitteet YK:lta saamelaiskäräjälain soveltamisesta, niin valtioneuvosto voi vain yrittää muuttaa lakia.

Uudenkaan lain soveltamisesta oikeusasteissa istuvan hallituksen mielen mukaisesti ei ole varmuutta. Oikeuslaitoksen riippumattomuus on koskematon, joskin löyhästi lain puitteissa.

  • juridispoliittinen teatteri jatkuu

1 tykkäys

Mielestäni uusi laki on hyvä. Olen ymmärtänyt että se rajaa saamelaiset “äidin kielen” mukaan. Minulla on kaksikielinen perhe ja omat lapseni on kirjattu äidinkieleltään ruotsinkieliseksi. Nyt heille kuuluvat kaikki ruotsin kieltä äidinkielenään puhevien oikeudet. Heillä on myös sen myötä parempi valinnanvapaus siitä miten toimia ristiriitaisissa kielikysymys tilanteissa (intti, kirkko, koulu jne)… Mielestäni saamelaisilla pitää olla vastaavat oikeudet ja iusi laki tukee tätä. Kaikki muut intressiryhmät pitää sulkea pois saamelaisten asioiden päätöksistä… Marin ja Henriksson ovat tässä oikeuden puolesta taistelemassa.

1 tykkäys

Vähemmistöjen epätasa-arvoiset edut pitäisi lopettaa. Äidinkieli ei ole mikään edellytys etuoikeuksille.