SOTE uudistus

Nykyisen Marinin hallituksen SOTE uudistus on lähinnä uuden hallintotason rakentamista. Mikäli tavoitteena todella on kustannustehokkaat tasa-arvoiset palvelut, jossa ESH, PTH ja sosiaalihuolto on integroitu yhteen pakettiin, olisi loogisin kokonaisuus yliopistosairaaloiden (nykyiset ERVA alueet) hallinnoima malli. HUS on jo näyttänyt, että isossa organisaatiossa saadaan kustannuksia säästettyä. Näiden alueiden välisen ja sisäisen tasa-arvoisuuden takaamiseksi luodaan mittaristo, joka on julkinen ja viikkotasolla päivittyvä. Yliopistosairaala saisi järjestää alueen tai sen osan palvelut täysin vapaasti parhaaksi katsomallaan tavalla. Asiakkaalla olisi täysi valtakunnallinen valinnanvapaus. Tietojärjestelmä olisi sama koko alueella. Tavoitteena valtakunnallisesti julkisessa SOTE huollossa 1 järjestelmä.

5 tykkäystä

Juurikin näin. Uudistuksen tarkoituksena on saada kepulainen maakuntahallintohimmeli runnottua läpi vaikka väkisin. Kunnallisalan kehittämissäätiön hiljattain teettämässä kyselyssä vajaa 40% vastusti soten maakuntauudistusta. Vain 30% kannatti, lopuilla ei mielipidettä. Jälleen kerran hallitus säheltää uudistuksia, joita valtaosa alamaisista ei halua. Perusteena ilmeisesti se että koska on näin pitkään puuhattu, niin jotain valmista pitäisi saada.

Suomessa ei tarvita maakuntahallintoa. Turhaa byrokratiaa, jolla ei ole mitään tekemistä palveluiden saatavuuden tai tehokkuuden kanssa.

2 tykkäystä

Vastustan myös maakuntahallintoa, ellei sillä ole osoitettavissa selkeitä kustannussäästöjä. “SOTE-alueita” pitäisi olla huomattavasti vähemmän, jotta hallintorakenne selkeytyisi oleellisesti. Todellakin yliopistosairaaloiden mukaan voisi alueet tehdä. Yhtään enempää ei tarvitse kuin Keskusta.

2 tykkäystä

Tässä mallissa terveydenhoitoa voitaisiin ohjata integroiduista raskaimmasta erikoissairaanhoidosta aina perustasolle saakka eikä hoitoa hidastavaa porrastusta olisi. Kustannus säästöä tulisi myös hoidon tehostamisesta ja päällekkäisen hallinnon purusta. Ura- ha erikoistumispolut pystyttäisiin rakentamaan joustaviksi. Asiakaskokemus paranee, kun toiminta on integroitua. Toki resurssi olisi edelleen rajallinen, mutta parhaiten kohdennettavissa. Neuvostoliittomaista 4v välein tehtävää strategiaa ei tarvita, kun toimintaa mitataan jatkuvasti. Alueiden asukasmäärä olisi niin suuri, että tilastodatakin olisi luotettavaa. Tämän perusteella sitten fokusoitaisiin toimintaa.

5 tykkäystä

Juuri näin pitäisi SOTE-palvelut toimia eli erikoissairaanhoidosta perustasolle ilman lisähallintoportaita. Hyvää pohdintaa tässä ketjussa. :+1:

2 tykkäystä

Juuri näin. Olen alun pitäenkin ollut sitä mieltä, että soteuudistus tulee rakentaa ERVA-alueiden pohjalle, jolloin ei ole tarvetta rakentaa erilaisia himmeleitä eikä tehä asioita liian monimutkaisiksi. Tämä nyt tehtävä SOTE uudistus palvelee ainoastaan politiikkoja, jotka haluavat valtaa.