Vammaisten ja erityisryhmien kuljetusten järjestely Espoossa sekaisin

Espoossa helmikuussa aloittanut vammaisten ja tiettyjen vanhusryhmien taksikuljetuksia hoitava kulkukeskus näyttää puhuttavan aina vain enemmän. Alun perin järjestelmään mukaan osallistuviksi suunnitellut kunnat ovatkin joko vetäytyneet tai siirtäneet hanketta. Mm. Kirkkonummi aikoo tehdä lopullisen päätöksen vasta kunnallisvaalien jälkeen. Toisaalta on huvittavaa tämä poliittisen pelin läpinäkyvyys. Heikennetään vammaisten kuljetuspalvelua vasta vaalien jälkeen.

Tästä Espoon vetämästä Länsi-Uudenmaan kuljetus- ja välitysoperaattorin hankinnasta tehtiin valitus markkinaoikeuteen ja hankinnan kumoava päätös tuli kesäkuussa 2020. Espoon kaupunki haki tähän valituslupaa, mutta korkein hallinto-oikeus ei sitä antanut. Tieto tästä tuli helmikuussa 2021. Kilpailutus lähtee siis uudelle kierrokselle. Palvelua käyttävien vammaisten kannalta on valitettavaa, että nyt toimijaksi valittu FCG Smart Logistics Oy jatkaa kuitenkin palvelun tarjoajana uuden kilpailutuskierroksen aikana.

Järjestelmässä on aikaisempaan, Lähitaksin hoitamaan palveluun verrattuna merkittäviä valuvikoja.
Espoon vammaisneuvosto on jo jokin aika sitten esittänyt vakavan huolensa Kulkukeskuksen toiminnasta. Sen mukaan toiminnassa on ensimmäisten viikkojen aikana esiintynyt vakavia puutteita, jotka on syytä korjata heti. Muutoin toiminta tulee keskeyttää.

Puutteita on ilmennyt mm. taksien saapumisen aikataulutuksessa, asiakkaiden kalustotarpeessa, tilausviestien toiminnassa, järjestelmän toimimattomuudessa viikonloppuisin, jne. Lista itse asiassa on pitkä. Myöskään näkövammaisten edellyttämää saavutettavuutta ei ole toteutettu tilaussovelluksessa. Siltä osin ei ole tulkintani mukaan noudatettu lakia. Yhteenvetona voi todeta: Hyvin toiminut järjestelmä on ajettu alas ja otettu tilalle huonosti toimiva.

Raportoinnin mukaan tyytyväisiä asiakkaita on ensimmäisen viikon aikana ollut 93,5%. Tiedossa ei ole, miten suurta otosta käyttäjistä tutkimus koski. Todellisuudessa tuo prosentti tarkoittaa ilmeisimmin erittäin pienen joukon tyytyväisyyttä kuljettajan toimintaan, ei järjestelmän toimintaan. Täytyy myös muistaa ja ymmärtää, että kyseinen ryhmä ei välttämättä uskalla arvostella palvelun laatua liikaa.

Tutkimusviikon aikana kuljetus jäi saapumatta sovitun aikaikkunan sisällä 6,5% tapauksista. Tämä tarkoittaa sitä, että 233 asiakasta jäi Espoossa noutamatta sovittuna aikana. Jäivätkö he pyörätuolissa pakkaseen – en osaa ottaa kantaa, kun en tiedä. Pahimmillaan myöhästyminen ennakkoon tilatusta kuljetuksesta on ollut Espoon vammaisneuvoston mukaan peräti 1h40min. Tarkastellaan asiaa toisin: Jos koulukuljetus jättää 233 lasta noutamatta viikon aikana, onko se hyvä suoritus vai nouseeko se uutisiin? Espoon vammaisneuvoston esittämä listaus puutteista on kylmäävää luettavaa.

Liikkuminen on ihmisen perusoikeus. Jos julkinen liikenne ei käy esim. vamman ja toimintakyvyn vuoksi, on kunnan järjestettävä vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalvelu muuten.
Nyt tästä vammaiskuljetuspalvelujen muuttamisesta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee tapaa, jolla Espoon virkamiehet ovat valmistelleet kulkukeskusta ja tehneet toimintaohjeen.

Prosessiin liittyy pieni yksityiskohta. Onko yhdeksän muun kunnan vammaispalvelun asiakkaiden tiedot luovutettu Espoon hallinnoimalle kulkukeskukselle (yritys nimeltä FCG Smart Logistics Oy) ilman erillistä lupaa ko. ihmisiltä? Mikäli näin tehtiin, rikottiinko jotain lakia? Onko GDPR säännöksillä jotain tekemistä tämän kanssa?

Sitten aivan lopuksi – miksi toimiva järjestelmä piti lopettaa ja asettaa tilalle uusi järjestelmä, joka ei toimi yhtä hyvin? Kuka uskaltaa antaa vastauksen?

Pitäisikö Espoon järjestää tämä palvelut hinnalla millä hyväänsä? Lähitaksi tuskin olisi hyväksynyt hinnan alennuksen. Kulkukeskuksen kyydit ovat halvemipa kaupungille/veronmaksajille.
Helsinki on järjestänyt tämän vastaavan palvelun jo lähes 20 v. tällä tavalla ja asiakaat ovat tänäpäivänä pääosin tyytyväisiä. Pitää ymmärtää, että ei yhteiskunnan rahalla voi saada täysin samaa palvelua kuin omalla rahalla. Toki kuljetuksien laatu pitää olla tarpeeksi hyvä.
Uusi järjestelmä otta hieman aikaa, että siitä saadaan toimiva. Aivan turha tuomita koko järjestelmää heti. Toimintaa kehitetään koko ajan paremmaksi, kuskien ja asiakkaiden osallta.
Olen keskustellut monen kujetettavan kanssa uudesta järjestelmästä ja suurin osa ymmärtää, että lähes ilmainen verovaroilla tuotettu taksi ei ole sama kuin Lähitaksi.
Jokaisen kyytejä ajavan yrityksen on pitänyt toimitaa GDPR selvitys ja monia muitakin asiapapereita. 1 miljoonan vastuuvakuutus, rikosrekisteriote, jne…
Ja ihan lopuksi, jos kaikki kunnan palvelut tuotetaan ilman mitään väliä, mitä se maksaa, niin kunnan veroprosentti olisi vähintään 30%.
Tulonsiirroilla on joku katto, että niitä viitsii maksaa.

Espoon ei pidä järjestää palveluja missään tapauksessa “hinnalla millä hyvänsä”. Ei niin ole ennenkään tehty. Lähitaksi on kaupallinen yritys, joka neuvottelee kyllä tilanteen niin vaatiessa. Niin kaikki yritykset tekevät.

Minäkin olen keskustellut usean palvelua käyttävän kanssa ja he eivät pääsääntöisesti ole tyytyväisiä. Ehkä keskustelemme eri ihmisten kanssa?

Mikä tässä on vaikea hyväksyä on se, että juuri niiden heikoimmassa olevien palveluja ja oikeutta liikkumiseen heikennetään. He ovat ryhmä, joka ei pysty pitämään puoliaan. He eivät myöskään uskalla useimmiten julkisesti arvostella palveluja. Tämä FCG Smart Transportation Oy:n palvelu ei ihan aikuisten oikeasti toimi inhimillisellä tavalla. Se on sekä vammaisen ihmisen, että taksiyrittäjän kannalta epäreilu.

Väite kunnan veroprosentin kasvusta 30%:iin on väärä. Kuten aina, on kyse kulujen priorisoinnista. Vammaisilta ja vanhuksiltako pitää ensisijaisesti ottaa pois?