Ilmailumyönteisyys Espoossa

Suomen järjestelmässä on ongelma kuntarajat ylittävien asioiden käsittelyssä. Mielestäni mm. kaavoitusta ja kokonaisvaltaisia liikennejärjestelmiä voitaisiin suunnitella paljon monipuolisemmin eri alueiden ominaispiirteet huomioiden, jos kaavoitus tehtäisiin valtion alaisuudessa. Malmin kenttä ja ilmailu on yksi esimerkki, joiden vaikutus näkyy ei vain Helsingin, mutta koko Suomen alueelle.

Tässä hyvä blogi aiheeseen:

Olisi kiva löytää tekniikan kehitykseen (luonto ja ympäristö huomioiden) uskovia ilmailumyönteisiä ihmisiä myös Espoosta.