Irtisanomisaikaa pitää lyhentää

Nyt irtisanomisaika on ensimmäiset viisi vuotta työntekijälle 2 viikkoa ja työnantajalle 4 viikkoa ellei työsopimuksessa muuta ole sovittu.

Työmarkkinoiden elävöittämiseksi irtisanomisaika tulisi olla molemmille osapuolille enintään 2 viikkoa ilman sopimusvuosiportaita.

Lisäksi YT-prosessia voisi keventää siten, että yritykset voisivat kerran vuodessa tehdä etukäteen taloussuunnitelman, jonka mittareiden perusteella voisi yhteistoimintaneuvottelut pitää esim. viidessä päivässä koko vuoden ajan.

Yksilöä voisi suojella, siten, että irtisanottavia pitää nopeutetussa prosessissa olla vähintään kolme. Näin ei kuriteta yhtä lain varjolla.

2 tykkäystä

Siis työntekijäpuolelle kepinuhkaa vain työmarkkinoiden elävöittämiseksi?

Se on kaikkien etu. Puntit on tasan jos irtisanomisaika on nolla päivää. Silloin työnantajalla on kaikista suurin intressi pitää hyvää huolta väestään ja työntekijällä tehdä työnsä hyvin.

Tämän ymmärtää jos tuntee peliteorian.

1 tykkäys

Työnantajalla täytyy luonnollisesti olla kykyä dokumentoida hyvin tehdyn työn määritelmät ja mikäli työntekijä ei niihin yllä, niin irtisanomisperusteet täyttyvät. Ei tähän prosessiin tarvita irtisanomisajan muutoksia.

Tässä ei ole kysymys prosessimuutoksista. Kysymys on terveistä työmarkkinoista.

1 tykkäys