Keskustelua Valtuustoaloitteesta: Tulisiko Kuopion hakeutua mukaan UNICEF:N lapsiystävällinen kunta malliin?

Tulisiko Kuopion hakeutua mukaan UNICEF:N lapsiystävällinen kunta malliin?

Valtuustoaloite on käsittelyssä kaupungin valtuuston kokouksessa 4.10.2021 ja haluammekin kuulla teidän mielipiteitä tästä tärkeästä asiasta.

Lapsiystävällinen kunta -malli on Suomen UNICEF:n kunnille tarjoama kokonaisuus, joka auttaa kuntia tekemään lasten kannalta parempia ratkaisuja niin kunnan hallinnossa kuin lasten arjen palveluissa. Malli on kunnille työväline lapsen oikeuksien edistämiseen. Malli on myös linjassa kansallisen lapsistrategiatyön kanssa. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEF:n kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

Lapsiystävällinen kunta -mallissa UNICEF edellyttää kaupungilta riittävällä työajalla resursoitua koordinaattoria ja koordinaatiotyöryhmää, koko kaupungin sitoutumista pitkäjänteiseen lapsen oikeuksien edistämiseen, lasten ja nuorten ottamista mukaan lapsiystävällisyyden kehittämiseen sekä lapsia koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Yt.
Jani Sinervirta
Liike Nyt
valtuutettu

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallista lisää linkissä:
http://publish.kuopio.fi/kokous/2021783198-4-2.PDF

1 tykkäys

Kannatan ehdottomasti hakeutumista lapsiystävällinen kunta -malliin mukaan.

Ihmisen tulevaisuus määritellään hyvin pitkälti pienenä lapsena ja Unisefin mallissa on otettu huomioon juuri niitä asioita joita pidän tärkeimpinä asioina jotka pitäisi taata jokaiselle lapselle.

Tämäntyyppisiä standardoituja työkaluja tulisi olla monella muullakin osa-alueella esim vanhustenhoito, mielenterveys ym, jotta varsinkin heikoimmassa asemassa olevien oikeudet otettaisiin huomioon riippumatta siitä, minkälaisia ihmisiä on asioista päättämässä ja toteuttamassa.

3 tykkäystä