Mihin asioihin Liike Nyt ehdokkaiden pitäisi ottaa kantaa Sastamalassa?

Olen ehdolla kuntavaaleissa Liike Nyt puolueen listoilla. Ehdokkaana aion ajaa mm. seuraavia asioita:

 1. Kaupungin talous on saatava kuntoon
 • Menot ja tulot on saatava oikeasti tasapainoon

Ajattelen niin, että menoja on vain pakko karsia. Kohteina esim.

 • Kaupungin hallintoa/henkilöstömäärää on syytä tarkastella kriittisesti (uskon sieltä löytyvän tehostettavaa tai karsittavaa)
 • On saatava lisää tehokkuutta julkiselle sektorille
 • On käytävä läpi kaikki kaupungin toimialat ja on selvitettävä missä toiminnoissa on kehitettävää tai säästettävää
 • Esimerkiksi sivistystoimeen ja liikuntaan liittyen: Mitä ja kuinka paljon eri palveluita kaupungin pitää ja kannattaa tukea ja kehittää. Mitä ja kuinka paljon pitää palveluiden käyttäjien (=harrastajat/seurat) itse maksaa?
 • Pitäisi keskittyä tukemaan ja kehittämään ns. suosittujen ja monipuolisten lajien tarjontaa ja olosuhteita. Karsitaan mahdolliset “tehottomat ja resursseja kuluttavat” palvelut/vastaavat pois ja kohdennetaan resurssit sinne missä ne ovat tehokkaassa käytössä ja palvelevat suuria käyttäjämääriä.
 • Tarkastellaan seurojen ja yhdistysten saamien tukien (suorat ja epäsuorat) jakoperusteet ja kehitetään tukiperusteita suuntaan, joka ohjaa seuroja ja eri lajeja tekemään enemmän yhteistyötä

Tuloja on lisää yritystoiminnalla

 • Yritykset luovat työpaikkoja ja lisäarvoa koko kaupungille
 • Uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin, ei julkiselle sektorille
 • Yrittäjyys on talouden ja kehityksen moottori
 • Kilpailu valmistuneista korkeakoulutetuista käy kovana. Kaupungissa olevat ja tänne sijoittuvat uudet yritykset voivat houkutella näitä koulutettuja nuoria ammattilaisia. Tämä edesauttaa muuttoliikkeen kääntämisen positiivi-seksi.
 • Jatketaan yrityspuisto Sykkeen ja muiden alueiden ja markkinointia ja kehittämistä
 • Ammatillisen koulutuksen ylläpito ja kehittäminen sekä kaupungin yhteistyö Tampereen, Porin korkeakoulujen kanssa auttavat yrityksiä saamaan osaavaa työvoimaa
 • Mietitään keinoja, joilla voidaan vielä lisätä tai kehittää kaupungin antamaa tukea kaupungissa jo toimiville yrityksille ja Sastamalaan mahdollisesti sijoittuville uusille yrityksille
 1. Talouden tasapainottamiseksi on toteutettava nykyisen valtuuston päättämien palveluverkkoselvityksen ja sopeutusohjelman mukaiset päätökset sekä muut tarvittavat päätökset menojen karsimiseksi.

 2. Ajattelen niin, että Sastamalan kehittämisen painopistealueena pitää olla Vammalan keskusta.

 • Koko Sastamala pyritään kyllä pitämään elinvoimaisena, mutta tunnistetaan ja tunnustetaan se tosiasia, että se ei ole realistista, eikä mahdollista nykyisillä resursseilla.
 • Em. on realiteetti – siinä ei ole kyse, eikä siitä saa tehdä keskustan ja reuna-alueiden vastakkainasettelua.
 • Koska kaupungilla ei ole resursseja kehittää ns. reuna-alueita ja entisiä kuntakeskustoja, tulee kaupungin keskittyä ensisijaisesti Vammalan keskustan kehittämiseen. Tehdään keskustasta vireä, viihtyisä ja elinvoimainen kaupungin keskus.

Liike Nyt toimintaperiaatteen mukaisesti kansalaiset pitää saada mukaan päätösten valmisteluun ja päätösten tekemiseen. Kommentoikaa siis rohkeasti (asiallisesti ja rakentavasti) em. asioita. Tai tuokaa esiin omia ideoita Sastamalan kehittämiseksi. Tehdään yhdessä Sastamalasta turvallinen, viihtyisä ja elinvoimainen maaseutukaupunki.

Kommenttejanne odottaen
Harri Lindroos

1 tykkäys