Nuorten hyvinvointi, pahoinvointi ja huumeet

Mitä mieltä olette tästä? Kopio Kuopion Kaupungin hoitotakuutiedotteesta: “Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, lasten ja nuorten mielenterveysyksikköä sekä Harjulan sisätautipoliklinikkaa.” Kuopiossa on kohtalainen päihdeongelma joka tuntuu koskevan jatkuvasti nuorempaa ja nuorempaa väkeä. Lisäksi koko Suomessa nuorten mt-ongelmien hoito on melko retuperällä, linkki Ylen uutiseen Itsetuhoisia nuoria on sairaaloissa niin paljon, että osa nukkuu yönsä käytävällä – ylilääkäri: "Yhteiskunnan on kysyttävä, miksi nuoret eivät selviä" | Yle Uutiset | yle.fi

Mt-ongelmat ja päihdeongelmat kulkevat usein käsi kädessä. Onko meillä varaa siihen, että jätetään lapset ja nuoret odottamaan sitä, että löytyisi joku, jolla on vihdoin aikaa ottaa vastaan? Oman kokemukseni mukaan myös lääkärit vaihtuvat julkisella puolella tiuhaan, eikä hoitava lääkäri tunne potilastaan. Onhan tämä jotenkin nurinkurista, että että esimerkiksi adhd-potilasta pitää hoitaa yksityisellä - ja ne hoitaa joilla on varaa. Entä ne joilla ei ole? Entä ne lapset, jotka eivät jaksa odottaa vuoroaan ja luota aina vaihtuviin lääkäreihin? Kuka jaksaa olla jonossa,jos kadulta saat helpotuksen parilla eurolla? Tilanne on Kuopiossa (varmasti muuallakin), että laittomia lääkkeitä ahdistuksen, ylivilkkauden yms. hoitoon saa helpommin ja halvemmalla kadulta kuin lääkäristä. Ja kun sille tielle lähdet, a.) kokeilukynnys muihin aineisiin laskee b.) et enää kelpaa mt-puolen asiakkaaksi, koska olet päihdepuolen asiakas. Toisaalta päihdepuolella et saa oikeanlaista hoitoa, koska taustalla on mt-ongelmia, jotka taas pahenevat jos lopetat “lääkityksen”.

Mikä on ehdokkaiden ja muiden kanssakulkijoiden näkemys siitä, onko oikein säästää lasten ja nuorten mt-palveluista? Ja mitä ratkaisuksi?

4 tykkäystä

Tämä on tosi tärkeä asia. Varhaisen tuen palveluita on vahvistettava. Kuraattori- ja koulupsykologipalvelut, neuvola, perheneuvonta ym palvelut saavutettavammaksi. Ja psykiatrisen hoidon jonot alas! Tämä tilanne kostautuu, kun iso joukko nuoria jää työnarkkinoiden ulkopuolelle. Lasten ja nuorten hyvinvointiin ON satsattava!

Huolestuneena seurasin lähiaikoina uutisia huumeiden käytön kasvusta korona-aikana. Siis mitä, nyt kun rajat ovat melkein kiinni ja silti: jätevesitutkimuksissa useiden huumeiden käyttö on lisääntynyt monissa suurissa kaupungeissa, myös Kuopiossa.

Enemmän panostusta lapsiin ja nuoriin. Tavoitteena pitäisi olla henkilöresursseja nyt matalan kynnyksen toimintaan ja kaikenlaiseen ‘hyvään’ liikkumiseen ja yhdessäoloon.

Tässäkin asiassa ennaltaehkäisy on viimekädessä huomattavasti edullisempi tie. Kaupungin tulisi panostaa nykyistä paljon enemmän syrjäytymisen, mielenterveyden ongelmien ja huumeiden käytön ennaltaehkäisyyn. Se toisi tulevaisuudessa huomattavia säästöjä sote-kustannuksiin. Tässä lienee ongelmana se että kun vaalikausi on vain 4 vuotta ja tulokset ei ehdi tuossa ajassa näkyä, niin varsin harva puolue on halukas lähtemään panostamaan näihin. Lisäksi kun parannukset vielä koskevat niitä ryhmiä, jotka eivät aktiivisesti osallistu äänestämiseen tai muutenkaan ole näkyvästi esillä ongelmiensa kanssa ja vaatimassa itselleen parempaa kohtelua. Tässäkin asiassa nykyinen demokraattinen malli, jossa vain ennen vaaleja tarvitsee antaa lupauksia, ei oikein toimi.

2 tykkäystä

Onneksi viime aikoina kyseisten nuorten vanhemmat ovat alkaneet vetämään enemmän yhtä köyttä, ja näinollen kannattaisi muistaa että tavallaan näiden nuorten ääni kuuluu jo äänestämisessäkin. Aiemmin kyseinen ryhmä on ollut aika hiljainen ja helppo unohtaa.

2 tykkäystä

Tämä HS:n mielipidepalstalle kirjoitettu juttu pätee varmasti Kuopiossakin.

“Lasten suojelu ei saa olla vain lastensuojelun asia.”

Tämä on harvinaisen totta. Ennaltaehkäisyssä ja aikaisessa puuttumisessa olisi huikeasti kehitettävää ja mahdollisuuksia säästöihin pitkällä aikavälillä. Otimme jo kuntavaaliohjelmassa esille mobiilisovelkuksen kehittämiseen lapsille ja nuorille, joilla saisi tarvittaessa yhteyden turvalliseen aikuiseen ja sitä kautta keskusteluapua , sekä tarvittaessa ohjauksen eteenpäin toimintaketjussa. Tästä pyrimme myös tekemään aloitteen tulevalla valtuustokaudella.

Tällä tavoin lasten ja perheiden olisi mahdollista saada tukea aiemmin, ennenkuin ongelmat ehtivät kasautua ja kärjistyä. Tämän lisäksi tarvitaan toki muitakin varhaisen puuttumisen malleja, jossa koulu ja varhaiskasvatus ovat avainasemassa.

1 tykkäys

Itsekin noin kuukausi sitten heräsin tähän päihdeaiheeseen. Juurikin vihreiden linjauksesta kannabiksen laillistamiseen ja muiden laittomien päihteiden dekriminalisointiin. Alkujärkytyksen seurauksena aloin seurata keskusteluja ja tutustua nykytietoon. Itsellä on 2 teini-ikää lähestyvää lasta. Niin huoli tästäkin kirittää paneutumista tähän aiheeseen. Lopulta oma näkemys on kuroutunut siihen, että laittomuus ja kieltolaki on suurin ongelma, joka luo pohjan juurikin rikollisuudelle, joka jo mielestäni ylittää haitoillaan päihderiippuvuushaitan. Ja on vahvasti kytköksissä juurikin päihdeongelmien syntyyn. Varsinkin nuorilla, jotka ei välttämättä niin näe tekojensa seurauksia. Mikäli esim. kokeilujen kautta ajaudutaan poliisin kanssa tekemisiin niin se stigma eli leima jo alkaa rassata nuoren psyykettä ja se lain rajan toisella puolen oleminen on “helpompaa” kuin “alistuminen” järjestelmän ohjaukseen aina leimaantuneena sielläkin. Lisäksi poliisi merkintä tästä näkyy nuoren rekisterissä 5 vuotta. Mikä estää opiskelupaikkojen tai työpaikkojen saantia. Laittomuus tekee myös huumeista nuorille sen kielletyn hedelmän, joka houkuttaa maistamaan. Kapinoimaan. Tähän järjestelmän radikaaliin muuttamiseen toki on pitkä tie. Vaan mielestäni sota huumeita vastaan on hävitty ja tullaan jatkossakin häviämään kieltolain turvin. Tilanne vain pahenee koko ajan. jos globaalisti ajatellaan, niin esim. Talben rahoitti huumebisneksellä vallankumouksen ja nytkin sen toiminta rahoittuu huumebisneksellä. Mikäli valtiot ottaisivat huumebisneksen haltuun laillistamalla kaikki laittomat päihteet ja järjestämällä niiden säädellyn jakelun, niin tämä markkinahan olisi rikollisilta poissa. kuten kävi kieltolain purkamisen jälkeen alkoholin osalta. Pimeää viinaa ei markkinoilla enää ole. Tanskassa on esim. piikkihuoneita missä huumeriippuvaiset voivat käydä. Saavat puhtaat neulat ja välineet. Tämä on vähentänyt huumekuolemia. Suomessa tätä ei otettu käyttöön, koska pelättiin, että piikkihuoneiden lähistölle muodostuisi laiton markkinapaikka. Näin todennäköisesti olisi käynytkin. Vaan mikäli piikkihuoneissa olisi myös puhtaat aineet saatavilla, niin yliannostuskuolemat sekä likaisiin aineisiin kuolemat vähenisivät. Tämä myös toisi ongelmaa pois kaduilta ja saataisiin kontaktia päihdeongelmaisiin. Joille voitasiiin asettaa esim. “työvelvoitteita” eli houkutella osallistumaan keskusteluihin joilla saataisiin heilta arvoksta informaatioa päihdeongelmasta ja samalla sitä käytettäisiin terapiatyökaluna päihdeongelmista kärsiville ihmisille. Näin he saattaisivat jopa tuntea itsensä ihmisarvoisiksi, koska tekevät jotain yhteisen hyvän eteen. Niin nämä ajatukseni ovat toki keskeneräisiä ja varmasti löytyy ongelmakohtia. Mutta mielestäni, jokaisen kannattaa pohtia avoimesti, että voitaisiinko niin radikaalilla aseella kuin huumeiden laillistamisella saada parempia tuloksia huumesodassa.

Hyviä pointteja!

On meillä nytkin laillisia huumeita → korvaushoito. Se, että kaikkea sienistä, piristä ja pössystä alkaen alettaisiin jakaa ”tosta vaan”, ei ole minusta hyvä idea. Opioideja saa laillisesti tai laittomasti, ei se ole ongelmaa poistanut.

Käyttöhuoneet (ja selviämisasema) olisi kannatettava idea, jos niihin saataisiin 24/7 päivystys ja apua tarjolle. Kadulla asuvat tai muuten syrjäytyneet käyttäjät kaipaavat apua ihan perusasioiden hoitoon: perusterveydenhuoltoa, ruokaa, vaatteita, puhelimen latausta, virallisten asioiden hoitoapua (mm henkkareiden hankkiminen on vaikeaa kadulta)… Paakaupunkiseudulla toteutuu jo, vertaistuen ja kokemusasiantuntijiiden avulla.

Niin. Kyllä olen tuosta samaa mieltä, että kovat aineet, niille tulisi olla tarkka säätely. Esim, että jos joku nyt haluaisi kokeilla amfetamiinia, niin ei sitä saisi piikkihuoneesta haettua kuka vaan. Kannabiksen laillistaminen tai dekriminalisointi tulee Suomessakin väistämättä eteen. Suunta on ollut jo pitkään hyvin selkeä Euroopassa ja muualla maailmalla. Saksassa kaikki kolme voittanutta puoluetta kannattaa laillistamista. Nyt jo olisi hyvä alkaa pohtia miten torjua haittoja. Vaikkakin tutkimusten mukaan, muissa laillistaneissa maissa käyttö ei ole merkittävästi lisääntynyt. Nuorille olisi jo nykyisessäkin tilanteessa syytä korostaa, miten haitallista kannabiksen käyttö on kehittyville aivoille. Jakelua ei mielestäni tulisi järjestää alkon kautta. Koska porttiteorianhan on todettu toimivan laittomilla markkinoilla juurikin siksi, että samasta kaupasta saa kovat ja miedot aineet. Mielestäni mikäli valtio ottaa laittomien päihteiden markkinoita edes osittain haltuun, niin hyötynä on se, että tiedetään mitä markkinoilla on. Nyt on tilanne pahempi, kun rikolliset sotkevat aineita keskenään. On jo pitkään tiedetty tosiasia, että laittomilla markkinoilla kannabikseen sekoitetaan heroiinia, jolloin “kannabisheroiinin” riippuvuuspotentiaali nousee. Muistaakseni se oli puhtaalla kannabiksella 19 ja heroiinilla 81. Jossain yhdysvaltain tekemässä tutkimuksessa. Merkittävimmät hyödyt on rikollisen toiminnan väheneminen, huumekuolemien väheneminen, verotulojen kertyminen, joita voidaan korvamerkitä päihdetyöhän. Nythän rahat kerää rikolliset ja valtio maksaa haitat. Mielestäni tässä asiassa ei ole syytä viivytellä. Tästä olisi työllistävää hyötyä esim. maaseudulle ja maanviljelijöille. Suurin syy ehkä, miksi ei kannata viivytellä. Ehtisimme toteuttaa kotimaisia brändituotteita niin kotimaan markkinoille kuin vientiinkin.