Omaishoitajuuteen panostaminen on inhimillinen ja taloudellisesti kestävä vaihtoehto

Omaishoidon tilanne on vaikeutunut Päijät-Hämeessä jo vuosien ajan vähitellen. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella omaishoitajien tilanne on omaishoidon tuen myöntämisen suhteen maassamme kaikkein heikoin. Alueellamme omaishoidettavat ovat niin heikkokuntoisia, että Päijät-Hämeessä omaishoidon tuki on vaihtoehto ympärivuorokautiselle asumispalvelulle.

Suurin osa omaisista, jotka mahdollistavat läheisensä kotona asumisen vastaamalla heidän päivittäisestä hoidosta ja huolenpidostaan, jää Päijät-Hämeen hyvinvointialueella omaishoidon tuen kokonaisuuden ulkopuolelle. Nämä omaishoitajat tuottavat hoivan ilmaiseksi ja vailla tarvittavia tukimuotoja. Näin syntyvä “säästö” johtaa omaishoitajien uupumiseen ja antaa omaishoitajuudesta vääristyneen kuvan.

Omaishoito on moninkertaisesti edullisempaa kuin muut hoivan tuottamisen tavat. Omaishoitajuuteen panostaminen ja sitä tukeminen voi osaltaan vähentää painetta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Parhaimmillaan se tukee soteuudistuksen päämääränä olevien yhdenvertaisten, asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelujen toteuttamista.

Liike Nyt Päijät-Hämeen aluevaltuustoryhmä laati seuraavan aloitteen, joka jätettiin aluevaltuuston kokouksessa maanantaina 11. syyskuuta.: “Selvitetään omaishoidon tilanne Päijät-Hämeen hyvinvointialueella ja tarkistetaan sekä yhdenmukaistetaan omaishoidon tuen kriteerit hyvinvointialueellamme suhteessa muihin hyvinvointialueisiin”. Aloitteeseen lähtivät mukaan myös Hämeen Sitoutumattomien, Keskustan, Kristillisdemokraattien, Perussuomalaisten, Pro Lahden, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden aluevaltuustoryhmät. Lisäksi aloite sai kannatusta laajalti yksittäisiltä valtuutetuilta.

Olisi tärkeää, että omaistaan hoitavat saisivat monimuotoista tukea tehtävässään riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta he voisivat pitää huolta itsestään ja näin jatkaa läheisensä hoitamista kotiympäristössä mahdollisimman pitkään. Tämä olisi sekä inhimillinen että taloudellisesti kestävä vaihtoehto.

Liike Nyt Päijät-Hämeen aluevaltuustoryhmä
Pirjo Tiira, pj
Tommi Penttilä, vpj
Matti Karmaa, jäsen/sihteeri
Tiina Ollikainen, jäsen

2 tykkäystä