Poronhoitolaki

Avoimuus parasta yhteistyötä!

En ole poroja kuten muitakaan eläimiä vastaan, mutta vapaana kulkevat porot puhuttaa edelleen ja porokolareita sattuu useita kertoja kuukaudessa sekä porojen tuhoja kotitalouksien/mökkiläisten pihamailla.

Poronhoito on, ikävä kyllä, poronhoitoalueilla tosi ongelma!

Kaikilla kunnioituksella, ketään henk.koht. sormella osoittamatta, avaudun, koska moni ollut ko.asiasta minuunkin yhteydessä.

Paliskuntien täytyisi “aidata ongelma kohdat” ja usein olen ottanut esille mm. entivanhaset lumiaidatukset tiestöjen lähistölle
(estää myös yllättävien lumituiskujen tuomat nietokset tiestöille, kuten myös porojen ja oikeat metsäeläimet)

Kotitaloukset ovat tuskastuneet porojen tuomiin tuhoihi pihoilla, perunamailla, kasvimailla sekä kukkapenkeissä yms…myös kesämökeillä.

Miten toimisi jos karja- tai hevostaloukset pitäisivät karjojaan/hevosiaan metsissään vapaana?
Miltä tuntuisi jos lehmä tai hevonen lepäisi porstuassasi, kuten poroja makaa?
Ylämaankarjahan kestää karut pakkas-ja lumi olotkin.

Siitähän tulisi viellä suurempi älämölö…

Porohoitoalue laajenee ja jopa sekoittuu jo metsäpeura/kauriiden alueisiin.

Ei yhtään kiva eikä etes fiksua, porojen omistajilla vaatia kotitalouksilta/mökkiläisiltä “tee itse aita” tai tulla tekemään yksistään verkkoaidan/portin kotitalouksen (ei porotilallinen) portille!

Porot olisi hyvä porotilallisilla itsellä aidata poronsa, omille mailleen!

Porotalous elinkeino on hyvä, mutta täytyisi myös huomioida heillä ne suuret ongelmat toisille joita porot tuovat ja aiheuttavat.

Tähän porohoito toimintaan täytyy saada päivitetty laki (tähän päivään toimivaksi) jossa määriteltäisiin porojen laiduntaminen omilla mailla kuten muutkin kotieläimet täytyy olla aidattuna.
FB_IMG_1691652466543

Ei auta yhtään jos poronhoitajat/paliskunnat tuovat kesäisin poronsa valtionmaille!

Ei ne osaa (porot) kulkea ja ajatella onko mikä maapalsta valtion ja mikä yksityisen sekä mikä omaa!

Otteita poronhoitolaista:

Poronhoitolaki velvoittaa paliskunnat rakentamaan aidat tarvittaessa.

Tässä ote laista: " 32 §

Aitaamisvelvollisuus

Paliskunta on velvollinen rakentamaan aidan, muun laitteen tai rakennelman (aitaaminen) viljelysten ja muualla kuin saamelaisten kotiseutualueella myös puutarhojen, vakinaisten asuntojen pihojen ja muiden erityiseen käyttöön otettujen alueiden suojaamiseksi poroilta. Aitaamisvelvollisuuden edellytyksenä on, että aitaaminen on tarpeen vahinkojen estämiseksi ja että rakentamiskustannukset ovat kohtuulliset aitaamisesta todennäköisesti saatavaan hyötyyn verrattuna. (17.12.2020/1135)"

sekä

33 § (26.8.2011/988)

Aitaamisavustus

Aitaamisesta paliskunnalle aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta säädetään porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetussa laissa (986/2011).

Toki on useita porotalouksia, jotka hoitaa velvollisuudet lain puitteissa ja kiitos heille siitä!

1 tykkäys