Presidentinvaalit ja vaalit yleisesti: miinusäänien antaminen?

Kuvio 1: Koe vaaliasiakirja

Ylen uutinen 28.3.2023: “Jos haluat äänestää taktisesti, mieti näitä asioita – ”Vaaleissa ei voi antaa miinusääniä”, muistuttaa asiantuntija” [1]

Vaaleissa ei voi antaa miinusääniä, joten taktisessa äänestämisessä lopputulos ei välttämättä ole sitä, mitä on itse hakenut.” [1]

Mitä sanoo kansainvälinen kirjallisuus?

Negative Vote -idean kehitti Sam Chang itsenäisesti vuonna 2011. Hänen tutkimuksen osoitti, että muilla oli ollut sama ajatus, joten hän ei tehnyt mitään kahteen vuoteen.” (käännös) [2, p. 9]

Esittelemällä negatiivisen äänestämisen ja kunkin edellä mainitun osatekijän systemaattiset suhteet ja ehdottamalla useita tutkimussuuntia tämän artikkelin tavoitteena on kannustaa tulevia tutkimuksia negatiivisesta äänestämisestä parlamentaarisissa monipuoluejärjestelmissä, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin negatiivisuuden vaikutuksia äänestyskäyttäytymiseen nykypäivän demokratioissa.” (käännös) [3]

Vaikka “ei mitään edellä mainituista” -vaihtoehto (NOTA) voi antaa äänestäjille mahdollisuuden ilmaista paremmin tyytymättömyytensä, sitä, miten NOTA-äänestystä käytetään, ei tunneta hyvin. Kirjoittajien analyysi kaikista vaaleista Nevadassa, jossa NOTA-äänestys on ollut sallittua vuodesta 1976 lähtien, osoittaa, että NOTA-äänestys on yhdenmukainen protestiäänestyksen ja rajoitetun tiedon kanssa. Vaikka NOTA-äänestys voi olla vähemmän epäselvä signaali tyytymättömyydestä kuin muut äänestämättä jättämiset, NOTA-äänestyksen käytäntö ei ole yhtä selkeä.” (käännös) [4]

Lopuksi väitetään, että huolimatta valtavista puutteista systeemisessä suuntautumisessa, negatiivinen äänestys on mekanismi, joka on kiihkeästi suunniteltu edistämään demokraattista terveyttä, koska se helpottaa äänestäjien moniarvoista tilaa äänestyksessä ja siten parantamalla poliittista osallistumista.” (Käännös) [5]

Tulkintani

Negatiivisen äänen antaminen laillisissa vaaleissa ehdolla olevalle ei siis ole uusi idea, vaan siitä on ollut keskustelua jo maailmalla. Negatiivisen äännestyksen hyödyistä tulisi tehdä enemmän tutkimusta [3] ja yhdessä julkaisussa sanotaan, että se edistäisi demokratiaan osallistumista [5].

Itse koen, että tässä on tarpeellisen yhteiskuntakokeilun paikka, että jokaisessa laillisessa vaalissa äänestäjä kykenee antamaan ehdokkaalle joko positiivisen äänen (+) tai negatiivisen äänen (-) tai vaikka valitsemalla äänestys asiakirjasta vaihtoehdon “ei mikään ehdolla olevista vaihtoehdoista” (kuvio 1).

Sekin on valinta että ei äänestä. Mutta mitä se kertoo?

Mitä mieltä itse olette?

Kirjallisuutta ja lähteitä

[1] Mikko Haapanen. Jos haluat äänestää taktisesti, mieti näitä asioita – ”Vaaleissa ei voi antaa miinusääniä”, muistuttaa asiantuntija. Yle. 28.3.2023. https://yle.fi/a/74-20024420

[2] Sam Chang. Negative Vote can improve all democracies. Negative Vote Association 2016. https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/ERRE/Brief/BR8524815/br-external/NegativeVoteAssociation-e.pdf

[3] Garzia, D., & Ferreira da Silva, F. (2022). Negativity and Political Behavior: A Theoretical Framework for the Analysis of Negative Voting in Contemporary Democracies. Political Studies Review, 20(2), 282-291. https://doi.org/10.1177/14789299211000187

[4] Damore, D. F., Waters, M. M., & Bowler, S. (2011). Unhappy, Uninformed, or Uninterested? Understanding “None of the Above” Voting. Political Research Quarterly, 65(4), 895–907. http://dx.doi.org/10.1177/1065912911424286

[5] Kamrunnahar ja Shahnewaz. Negative Voting in Democracy: A Quest for Enhancing Political Participation. Social Change. Vol. 10, No. 1, 2021, p. 82-99. https://ypsa.org/ypsa/wp-content/uploads/2021/12/Negative-Voting-in-Democracy.pdf

#mikkoluomala #mluomala #turvamikko #kokonaispolitiikka #eurovaalit2024 #vaalit #trustus #miinusääni #etsivä_demokratia #exploratory_democracy

Ajatuksena miinusäänien antaminen on mielenkiintoinen.
Äänestäminen tulisi käytännön tasolla tehdä niin selkeäksi, että hylättyjen äänien määrät eivät kasva.

1 tykkäys

Tarkoitus on saada ihmisiä ilmaiseman aidosti se mitä he kokevat ehdolla olevasta ehdokkaasta. Se on totta, että ohjeistus pitää tehdä selkeäksi.