Eurovaalit ja Suomen paikka?

https://youtu.be/aEaQ1i7wzfM?feature=shared

Presidentinvaalit on toimitettu ja kertausharjoitus on suoritettu.

Europarlamentti

Ketkä vaikuttavat Europarlamenttiin? Katsotaan muutamia julkaisuja:

Havaitsemme, että yritykset, jotka toimivat suojatuimmilla sektorilla, esim. muilla kuin kaupan alaan kuuluvilla tai tiukemmin säännellyillä aloilla toimivat yritykset pyrkivät käyttävät enemmän rahaa lobbaustoimintaan. Myös tällaisilla yrityksillä on yleensä korkeampi voittomarginaalit ja alhaisempi tuottavuus, kuten usein suojelluilla aloilla.” (käännös) [1, s.1]

On runsaasti todisteita siitä, että pahansuovat ulkomaiset toimijat harjoittavat ulkomaista liiketoimintaa ja puuttuvat Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden politiikkaan ja demokratiaan. Laillisen ulkomaisen vaikutusvallan vastavoimaksi on avoimuutta lisättävä parantamalla EU:n avoimuusrekisteriä ja tehtävä tiukemmat “pyöröovia” -ilmiötä koskevat vaatimukset. Minimoidaan verkossa tapahtuva manipulointi, poliittisten ehdokkaiden ja viranhaltijoiden olisi virallisesti sitouduttava välttämään niiden vaikutuspiiriin lankeamista.” (käännös) [2, s. 2]

EU:n avoimuus sidosryhmiä kohtaan on keskeistä sen lainsäätämisen legitiimiyden kannalta.” (käännös) [3, s. 45]

Poliittisena tavoitteena on luoda tehokkaampia toimintamuotoja, joilla voidaan tehostaa täydentämään kilpailupolitiikan havaittuja puutteita digitaalisilla markkinoilla, edellyttää seuraavia toimia sekä oikea-aikaista puuttumista että tehokkaampia korjaustoimenpiteitä.” (käännös) [4, s. 2]

Tulevat Eurovaalit

Mitkä ovat Suomen vaihtoehdot EU -politiikassa? Tässä on vaihtoehtoja, niin paljon kuin on ihmisiä, jotka ovat valmiita asettumaan ehdolle ja jotka saavat kannatusta poliittiselle filosofiallensa. EU suuntaan voi vaikuttaa, jos Suomesta löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita pitämään Suomen puolia (pidä puolesi Suomi) Europarlamentissa. Suomessa on asioita, jotka on tällä hetkellä ajankohtaisia esim. talous, kansallinen turvallisuus, uskottava Nato -jäsenyys, Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka (BRICS) -maista muodostuva lännen valtarakenteen haastaja [4-6]. Siinä pelissä on tervettä edes yrittää pitää Suomen puolia. Pidä puolesi Suomi/Stand Your Ground Finland!

Mitä mieltä olette? Millaista maailma ollaan rakentamassa?

Kirjallisuutta ja lähteitä

[1] Konstantinos Dellis, David Sonderman. Working Paper Series - Lobbying in Europe: new firm-level evidence. ECB Working Paper 2071, June 2017. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp.2071.en.pd

[2] Kate JONES. Legal loopholes and the risk of foreign interference. EP/EXPO/ING2/FWC/2019-01/LOT6/1/C/22. Policy Department for External Relations. 2023. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2023/702575/EXPO_IDA(2023)702575_EN.pdf

[3]
KORKEA-AHO E. ‘Mr Smith Goes To Brussels’: Third Country Lobbying and the Making of EU Law and Policy. Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2016;18:45-68. https://doi.org/10.1017/cel.2016.1

[3] Francesco DUCCI. GATEKEEPERS AND PLATFORM REGULATION. Is the EU Moving in the Right Direction? European University Institute 2021. https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/wp-content/uploads/2021/04/GATEKEEPERS-AND-PLATFORM-REGULATION-Is-the-EU-moving-in-the-Right-Direction-Francesco-DUCCI-March-2021-2.pdf

[4] Duggan, N., Hooijmaaijers, B., Rewizorski, M., & Arapova, E. (2022). Introduction: ‘The BRICS, Global Governance, and Challenges for South–South Cooperation in a Post-Western World’. International Political Science Review, 43(4), 469-480. https://doi.org/10.1177/01925121211052211

[5] Laïdi, Zaki. (2011). The BRICS Against the West?. https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/n11_112011.pdf

[6] Mouza Almarzooqi ja Serhat S. Çubukçuoğlu. The New Horizons for BRICS in 2024. https://trendsresearch.org/research.php?id=1054&title=The_New_Horizons_for_BRICS_in_2024

#mikkoluomala #mluomala #turvamikko #kokonaispolitiikka #eurovaalit2024 #vaalit #standyourgroundfinland #pidäpuolesisuomi

Anna mielipiteesi EU-politiikasta.

https://forms.gle/zDkdnPuGzfe8j1mG8