Esitys kokouspalkkioiden alentamisesta

Valtuustoaloite kaikkien virallisten toimi- ja vaikuttamiselinten luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden alentamisesta määräaikaisesti 1.1.-31.12.2022 ja säästettyjen rahojen ohjaamisesta osallistavan budjetoinnin kautta kuntalaisille vuonna 2023.

Esitämme, että alennettaisiin kaikkien virallisten toimi- ja vaikuttamiselinten luottamushenkilöiden kokouspalkkioita siten, että kokouspalkkioiden suuruus on jatkossa 32 euroa / henkilö / kokous. Hallintosäännön muutos olisi määräaikainen.

Mikäli kokouspalkkiot alennetaan ensi vuodelle 32 euron tasoon, syntyy säästöjä kaupunginhallituksen kokouksesta 559 euroa / kokous. Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin 18 kertaa vuodessa, joten säästö olisi yhteensä 10 062 euroa/ vuodessa.

Valtuuston kokouksia on vuodessa noin 7, jolloin vuoden säästöksi saadaan yhteensä 8 729 euroa vuodessa (1247 euroa/kokous).

Tämän lisäksi kaikkien muiden lautakuntien, työryhmien ja jaostojen kokouspalkkioista tulisi merkittävästi lisäsäästöjä. Edellisellä valtuustokaudella kokouspalkkioita on maksettu kaikkineen 353 185 euroa, keskimäärin noin 90 000 euroa vuodessa. Valtuustoaloitteen toteutuessa puhuisimme kaikkineen siis noin 50 000 euron säästöstä.

Esitämme, että kokouspalkkioiden säästöt tulee ohjata suoraan osallistavan budjetoinnin kautta kuntalaisille, siten, että kuntalaiset pääsisivät suoraan päättämään mihin säästetyt rahat sijoitettaisiin. Osallistava budjetointi (osbu) on toimintatapa, jolla kuntalaiset otetaan osaksi yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon. Osallistavan budjetoinnin toteutustavasta on erilaisia käytänteitä ja se on käytössä ainakin Tampereella, Oulussa, Lahdessa, Riihimäellä, sekä monessa muussa kunnassa. Nyt on aika ottaa se käyttöön myös Kiuruvedellä.

Ensi vuoden aikana tulee kyselyin kartoittaa, mihin kuntalaiset rahan haluaisivat sijoittaa, lisätäkseen asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Säästöt toteutuisivat vuonna 2022 ja ne olisivat käytettävissä vuonna 2023 talousarvioon.

  • Leena Pöksyläinen ja Marko Huuskonen, Liike nyt Kiuruvesi
4 tykkäystä