Hyvää Vammaistenpäivää 3.12.2023

"Käsitys vammaisuudesta muuttuu ympäröivän yhteiskunnan mukana. Lääketieteellisestä, henkilön diagnoosia, vammaa ja sen kuntouttamista korostavasta ajattelutavasta on vähitellen siirrytty sosiaaliseen malliin vammaisuuden kuvaamisessa. Sosiaalisessa mallissa vammaisuus ymmärretään henkilön suhteena ympäröivään yhteiskuntaan.

Oikeusperustaisen ajattelutavan mukaan vammaisilla henkilöillä on samat oikeudet kuin muillakin ja heidän tulisi voida osallistua yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistamiseksi ympäröivän yhteiskunnan tulisi poistaa vammaisten ihmisten elämisen ja osallistumisen esteitä. Vammaisuudessa on kyse ihmisoikeuksista."
(THL, Vammaispalveluiden käsikirja)

Kansainvälistä vammaisten päivää on vietetty vuodesta 1992 alkaen YK:n julistuksen mukaan aina joulukuun 3. päivänä. Päivän tarkoituksena on luoda tietoisuutta ja ymmärrystä vammaisuudesta, muistuttaa esteettömyyden/saavutettavuuden tärkeydestä sekä vähentää vammaisiin kohdistuvaa syrjintää.

2 tykkäystä