Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaaliteemat

Vantaan ja Keravan alue muodostaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen. Vantaa ja Kerava säilyvät itsenäisinä kaupunkeina, mutta 1.1.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ottaa vastuulleen alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen. Hyvinvointialuetta johtaa aluevaaleissa demokraattisesti valittu aluevaltuusto.

Miten varmistamme, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat helposti saavutettavia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia? Pystymmekö tarjoamaan nykyistä laadukkaampia palveluja ilman veronkorotuspaineita?

MITKÄ OLISIVAT VANTAAN JA KERAVAN YHTEISET VAALITEEMAT?

4 tykkäystä

Toimiva sote ja pelastustoimi - Toimiva hyvinvointialue

Yhteinen sote ja pelastustoimi - Yhteinen hyvinvointialue

Yhteistyöllä enemmän Hyvinvointia

2 tykkäystä

En tiedä meneekö se ohi aiheen, mutta pitäisikö keskustella siitä, ketkä johtavat sairaaloita yms yksiköitä. Onko siellä ammattitaitoisia johtajia vai onko esim. politiikka vaikuttanut johdon valintaan. Tai onko esim. sellaisia johtajia, joilla ei ole siihen mitään koulutusta. <mietin onko sairaalan johdossa oikeampi henkilö insinööri/DI vai lääkäri tai sairaanhoitaja. Mikä on johtajan rooli toiminnoissa. Onko johtajalla kykyä katsoa asioita neutraalisti faktapohjalta.

2 tykkäystä

Yhteistyöllä lisää hyvinvointia (ja vähemmän hallintoa / byrokratiaa) :+1:t2::+1:t2::+1:t2:
Lyhyesti ja ytimekkäästi kiteytetty se oleellisin.

1 tykkäys

Yhteistyöllä ja paremmalla organisoinnilla rakennetaan uutta sote-aluetta vahvemaksi.

Keskiössä pitää olla potilas, asiakas.

Vähälle huomiolle usein jäävät erityisryhmien vammaispalvelut, he ovat yleensä varmoja äänestäjiä koti- ja laitosäänestysten seurayksena. Lisäksi he ovat aktiivisia keskustelemaan palveluistaan sekä vaikuttamaan niiden laatuun. Esim. vantaalla tämä ryhmä on erityisen aktiivinen.

Ihmisille ihmisen arvoinen elämä.

1 tykkäys

Oikealla ja aidolla Hvinvointialueella mahdollistetaan ja varmistetaan kaikkien ihmisten mahdollisuus terveys- ja vanhustenhoito palveluihin tasapuolisesti.

2 tykkäystä

Kysymys on hankala. Mitä otetaan vaaliteemaksi vaaleihin, jotka olisi pitänyt jättää kokonaan järjestämättä? Onhan kai niin, että liikkeen keskuudessa enemmistö pitää tätä hallinnollista uudistusta turhana hallinnon ja byrokratian lisäämisenä. Tämä kasvattaa veronmaksajien harteilla olevaa taakkaa, joka jo entuudestaan on liian raskas.
Oma ehdotukseni vaaliteemaksi onkin: yritetään edes minimoida vahingot. Eli pyrkiä vahtimaan, ettei ihan älyttömiä järjestelyitä maakunnan asioiden hoitoon tehdä ideologisin perustein.
Selvää on se, että on syytä jättää turhanpäiväiset korulauseet hyvästä hoivasta sikseen - niitä saamme kuulla vanhoilta puolueilta muutenkin jo liikaa.

4 tykkäystä

Liike Nyt Vantaa julkisti tulevien aluevaalien teemat. Jatkamme samalla, hyvin havaitulla linjalla kuin kesän kuntavaaleissa. Emme kannata veronkorotuksia palveluiden parantamiseksi. Miten tämä on mahdollista?

  1. Ennaltaehkäisevä toiminta - Liike Nytin aluevaltuutetut sitoutuvat ajattelemaan yhtä vaalikautta pidemmälle. Erityisesti ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja kasvattaa hoitoalan arvostusta. Panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin ei ole kuluerä, vaan investointi tulevaisuuteen.

  2. Uuden teknologian hyödyntäminen - Toimiva digitalisaatio parantaa tuottavuutta ja vapauttaa hoitohenkilökunnan resursseja asiakkaan kohtaamiseen. Robotiikkaa on järkevää hyödyntää silloin, kun se kasvattaa työn tehokkuutta, parantaa hoidon laatua, lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja tuo kustannussäästöjä.

  3. Hallinnollisten kulujen leikkaaminen - Ei enää poliittisia virkanimityksiä! Palvelurakenteita tulee uudistaa parhaiden asiantuntijoiden toimesta. Säästöt hallinnon puolelta tulee suunnata hoitohenkilöstön määrän ja palkkauksen kasvattamiseen. Potilaista ja hoitohenkilöstöstä on pidettävä huolta.

Aluevaaliteemat ja päivittyvä ehdokaslista löytyy osoitteesta liikenytvantaa.fi/aluevaalit

1 tykkäys

Petrin kanssa samaa mieltä, mutta teemaksi mielestäni synkkä.

Tarjoilen vantaa-keravalle vielä pari iskulausetta:

  • Hyvinvointia ilmani ideologioita
  • Hoitoa hallinnon kustannuksella
1 tykkäys

Olen samaa mieltä monen muun kanssa että nyt ollaan tekemässä jotain sellaista mitä ei pitäisi. Pitäisi ennemmin parantaa jo olemassa olevaa. Ei pyörää tarvitse joka hallituksen keksiä uudestaa.

  • Hoitoketju on jo keksityyy, huolehdimme että se ei pysähdy
  • Elämä byrokratian edellä
  • Vakaalla kädellä ja järjellä kohti uutta

Vaaliteemamme kolme kohtaa ovat hyvät. Iskulauseet eivät. Suoraan sanottuna: itse en aio jakaa lappuja, joissa lukee “laadukkaampia palveluita ilman veronkorotuksia”. Sellaisen lauseen esittäminen ikäänkuin antaa vaikutelman, että olisimme hommassa mukana ja kannattaisimme sitä. Se on myös ristiriidassa Liike Nytin valtakunnallisen ohjelman kanssa.

2 tykkäystä