Ikääntyneet ja fysioterapia

Miten mahdollistuisi kunnallisiin kotihoitopalveluihin fysioterapian lisääminen, etenkin vähän liikkuvien ikääntyneiden kohdalla?

  • parantaa toimintakykyä
  • ei tutkimuksen mukaan lisää kustannuksia

“Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka kotona toteutetusta fysioterapiasta tuli kustannuksia, muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve väheni. Kokonaiskustannukset eivät vertailuajanjakson aikana siis nousseet”
Lähde: Yle

6 tykkäystä

Itse en kyllä pysty ymmärtämään miksi iäkkäitä aina pidetään kulueränä, monessa kunnassa. Eikä heihin haluta satsata vaikka se voisi tuoda toisesta paikasta jopa säästöä. Kuten fysioterapian lisääminen, toisi niitä säästöjä. Lisäksi iäkkäät ihmiset nykyään pyritään pitämään eri turvin kotona mahdollisimman pitkään, vaikkei sekään aina ole hyvä ratkaisu. Vaikka kuinka on häly laitteita ja video yhteyksiä.

2 tykkäystä

Mitä pitempään kotona, sitä edullisempaa yhteiskunnalle. Potilaan kaikki tukeminen kotona selviytymiseen mahdollistaa edullisen ja hyvälaatuisen hoidon kotona. Suurin osa iäkkäistä säilyttää pitempään liikuntakykynsä ja muistinsa, kun toimii tutussa ympäristössä, jossa lähellä on oma turvaverkosto. Hoidon arviolla on tärkeä osuus kotona pärjäämisessä. On iäkkäitä, jotka hyötyvät laitoshoidosta ja myös heidän henkinen hyvinvointinsa tarvitsee sitä. Hoitajana olen yksilökohtaisen arvion kannalla.

2 tykkäystä

Olen itse tehnyt työ urastani viimeiset 8 vuotta kotihoito yrityksissä. Fysioterapiaan kuuluu osana asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelma.

Jos asiakkaalla on fysioterapiaa muutoin jo kotona annettavissa palveluissa toteuttaa kotihoidon työntekijät ohjeistuksen ikäistä kuntoutusta kaiken muun työn ohella.

3 tykkäystä

juu kannatan.

1 tykkäys

Tässä on hyvä ja tärkeä aihe.

Tämän korostaminen etenkin nyt SOTE-uudistuksen myötä, on erittäin aiheellista.

Kotihoitoa lisätään.
Myös palvelutalo asuminen / yhteisöasuminen olisi ratkaisu.

Tampereella on olemassa kotikuntoutus-nimellä toimiva “palveluyksikkö”.
En vain nyt tiedä, keskittyykö se edelleen sairaalahoidosta kotiutettavien ihmisten palvelemiseen :thinking:

Ehdottomasti tämä pitäisi laajentaa koskemaan ehkäisevästi kaikkia, joiden kotonapärjääminen on tai ennustettavissa esim. olemassa olevien sairauksien myötä on heikentynyt tai heikentymässä.

Palveluiden vieminen kotiin on yksi ratkaisu ja mahdollisuus, jolla siirtymistä palvelutaloon tai tehostettuun palveluasumiseen voidaan ehkäistä ja siirtää pidemmälle tulevaisuuteen.

Toimintaterapeutin ja fysioterapeutin yhteistoimintaa kotikuntoutuksessa on mahdollista tehdä.

Sairaanhoitajan ja labran kotikäynnit + lääkärin konsultointi etänä, varmasti ehkäisisivät jopa perusterveydenhuollon lääkärikäyntien kuormaa. Tämä toimintatapahan on jo ollut käytössä laitoshoidossa, koska lääkäri ei ole näissä paikoissa enää saatavilla 24/7, joten miksi emme loisi käytäntöä myös kotihoidon puolelle.

Toiveenani olisi kuunnella kotihoidon lähihoitajia, joiden tehtäviä voitaisiin delegoida juuri sh,ft,tt,labra ja keventää heidän vastuutaan ja kuormittumista. Lähihoitajan työ kotihoidossa on mielestäni se “sovitun perushoidon toteuttaminen”, mutta mm. hoidon tarkempi arviointi ja äkilliset ennalta-arvaamattomat tilanteet pitäisi saattaa esim. sairaanhoitajan vastuulle.
Kun lähihoitaja tapaa reitillään ensihoitoa tai lisäarviota vaativan asiakkaan, hänen aikataulunsa menee sekaisin, mikä johtaa muiden reitillä olevien asiakkaiden käyntien myöhästymiseen ja kiireeseen, kun esim. odotellaan ambulanssia.

Tässä tilanteessa olisi vaihtoehto hälyttää sairaanhoitaja paikalle hoitamaan tilanne loppuun, konsultoimaan lääkäriä puhelimella jne. Näin lähihoitaja pääsee jatkamaan perustyötään, ei tule kiire ja työn kuormittavuus vähenee.