Jyväskylän säästötavoite 30 miljoonaa

Jyväskylän kaupungin säästötavoite tulevalle valtuustokaudelle on 30 miljoonaa euroa.

Kipeitä ratkaisuja on edessä. Mahdollisia säästökohteita on lukuisia. Esimerkiksi:

  • Kouluverkon ja lähikirjastojen karsiminen.
  • Terveysasemien lakkauttaminen.
  • Joukkoliikenteen maksujen korottaminjen.
  • Kevyemmät palveluasumisen ratkaisut
    kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen
    väliin.

Mistä sinä olisit valmis säästämään?
Tai toisaalta, mistä ainakaan ei tulisi säästää?

Ainakaan varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja toisen asteen opetuksesta ei pitäisi säästää. Päinvastoin. Jos näissä säästetään, lasku tulee myöhemmin moninkertaisena takaisin yhteiskunnalle. Syrjäytymistä ehkäisevät asiat, osallisuus, niistä ei saisi tinkiä:

Jospa ne 30 miljoonaa löytyisivät muista kohteista.

Ja voisiko pyrkiä kehittämään uusia ratkaisuja/innovaatiota yhdessä yritysten kanssa?

Olen samaa mieltä tästä. Opetukseen pitäisi päin vastoin pyrkiä lisäämään resursseja. Se kantaa ja maksaa itsensä takaisin, korkojen kera.

Uusia ratkaisuja ja innovaatioita täytyy luoda. Yritysten lisäksi ottaisin mukaan myös kolmannen sektorin, eli järjestöt ja vapaaehtoiset.

Kiitos Timo!