Asukkaille valtaa kunnalliseen päätöksentekoon

Liike Nyt Jyväskylä ajaa uudenlaista, vuorovaikutteista ja Jyväskylän näköistä kuntapolitiikkaa.

Hiljattain perustetun Liikkeen paikallisyhdistyksen perusajatuksena on, että Jyväskylän asukkaat voivat vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin, myös kuntavaalien välillä. Tätä tarkoitusta varten on luotu Internet ympäristö, Nettiparlamentti, joka on avoin kaikille Jyväskylän asukkaille, ja johon osallistuminen ei sido mihinkään.

Liike Nyt Jyväskylä on valinnut kolme tärkeintä arvoa, joita haluamme painottaa:

  1. Kunnallisen päätöksenteon ja hankkeiden läpinäkyvyys, sekä kansalaisten kohtaaminen. Tätä tarkoitusta tukee osaltaan käyttämämme nettiparlamentti.

  2. Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen ajattelun tukeminen. Erityisesti pien- ja yksinyrittäjät, mukaan luettuna kevytyrittäjyys sekä erityisryhmien yrittäjyyden kehittäminen.

  3. Liikkeen periaatteen mukaan kaikista on pidettävä huolta. Pidämme tärkeänä hyviä peruspalveluita, joissa korostuvat ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut. Kannamme erityistä huolta eri ikäisten mielenterveyden tukemisesta.

Toivotamme kaikki jyväskyläläiset mukaan vaikuttamaan ja päättämään asioista, jotka koskevat arkeamme kuntalaisina.

Liike Nyt Jyväskylän hallitus

Marge Miettinen
Puheenjohtaja

Sanna Jylänki Päivi Merjonen
Anne Ruuska Kirsi Valkonen

1 tykkäys

Kaikki kolme arvoa on todella hyvin valittu.

3 tykkäystä