Kuntalaisaloite lasten ja nuorten hyvinvoinnin pitkäjänteinen työ

Hei! Alla Liike Nyt Lahden kuntalaisaloite kommentoitavaksi. Tavoitteena on saada pitkäjänteinen työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

KUNTALAISALOITE

Pitkäjänteinen työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä oppimisen tukemiseksi on aloitettava välittömästi.

Tämä kuntalaisaloite on laadittu lisärahoituksen löytämiseksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen hyväksi tehtävälle työlle Lahdessa.

Pitkäjänteinen työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä oppimisen tukemiseksi on aloitettava välittömästi. Tätä tukee myös juuri julkaistu Lahden laaja Hyvinvointikertomus vuosilta 2017–2020.

https://www.lahti.fi/tiedostot/laaja-hyvinvointikertomus-2017-2020/

Perusteet kuntalaisaloitteelle:

  1. Huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten määrä kasvanut, kaupunkien välisessä vertailussa huostaanottoja tehdään eniten Lahdessa ja Vantaalla.

  2. Alakouluikäisillä 4. ja 5. luokkalaisten mielialaan liittyneet ongelmat ovat lisääntyneet Lahdessa 4 %. Suomen kaikkien kaupunkien välisessä vertailussa ne ovat toiseksi yleisimpiä Lahdessa. Lisäksi 4. ja 5. luokkalaisten harrastaminen Lahdessa on vähäisempää kuin maassa keskimäärin ja toiseksi vähäisintä kaupunkien välisessä vertailussa.

  3. Toisen asteen koulutuksessa lukiolaisten ahdistuneisuus on lisääntynyt ja se on Lahdessa kolmanneksi yleisintä kaupunkien välisessä vertailussa. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17–24 -vuotiaita on toiseksi eniten kaupunkien välisessä vertailussa.

Toisen asteen keskeyttäminen on vuosivertailussa yhä yleisempää. Lukion keskeyttäneitä on kaupunkien välisessä vertailussa Lahdessa eniten ja ammatillisissa oppilaitoksissa keskeyttäminen on yleisempää kuin maassa keskimäärin. Lisäksi ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden huumekokeilut ovat lisääntyneet 5,6 %.

  1. Lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten sairaalahoitoa vaativia mielenterveyshäiriöitä on 2-3 kertaa enemmän verrattuna parhaiten sijoittuneisiin kaupunkeihin.

Nuorten tilanne Lahdessa on hälyttävän huono. Lisäksi on perusteltua ennakoida, että koronan jälkiseurauksena tilanne kehittyy ilman panostuksia entistä heikommaksi.

  1. Oppivelvollisuus laajenee hallituksen päätöksen mukaisesti vuoden 2021 aikana. Tämä tarkoittaa peruskoulun päättäneille nuorille, että heidän tulee suorittaa toisen asteen tutkinto kunnes täyttävät 18 vuotta.

Toisen asteen oppilaitosten vastuulla on oppivelvollisuuden käytännön toteutus. Mikäli nuori kuitenkin jää syystä tai toisesta verkoston ulkopuolelle ovat nämä koulupudokkaat kunnan vastuulla.

Syrjäytymiskehitykseen on inhimillistä ja taloudellisesti kannattavaa puuttua ajoissa!

Liike Nyt Lahti ry esittää Lahden kaupungille kuntalaisaloitteessaan, että kaupungin yhtiöiden Lahti Energia Oy ja Lahti Aqua -konsernin liikevoitosta 1% tulee vuosittain osoittaa perusopetuksen tukitoimiin, oppilaiden päihde-ja mielenterveystyöhön sekä nuorten työllistämisen tueksi.

Lisäksi kaupungin vuosittaiset pysäköintivirhemaksut tulee osoittaa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tukiopetukseen ja koulukiusaamista estäviin toimiin.

Liike Nyt Lahti ry:n puolesta, Lahdessa 12.5.2021

Tiina Ollikainen, lastensuojelun perhehoitaja, sosionomi(AMK)

Matti Karmaa, pedagoginen suunnittelija, tietoliikennetekniikan insinööri (AMK)

1 tykkäys

Linkki kuntalaisaloitteeseen löytyy täältä Lahden alueen perusopetukseen ja 2.asteen koulutukseen vuosittainen lisätuki - Kuntalaisaloitepalvelu
Käy allekirjoittamassa.