Kysymys kaikille ehdokkaille

Millaisia VTKR -arvoja Liike Nytin ehdokkailla on?

Olen saanut vasta yhdeltä Tampereen ehdokkaalta vastauksen, mutta se oli mielestäni ristiriidassa liikkeen perusajatuksen kanssa. Arvostan silti hänen suoraa vastaustaan, sillä tiedän etteivät kaikki ehdokkaat kykene lukuaan valitsemaan.

"Jokaisella kansanedustajalla ja kunnanvaltuutetulla tulisi olla etukäteen ennen vaaleja ilmoitettu vallan takaisinkytkentäraja (VTKR).

Raja on ehdokkaan oma ilmoitus siitä, kuinka monta vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta omalla nimellään äänestävää kansalaista tai kuntalaista vaaditaan ottamaan kantaa käsiteltävään asiaan X, jotta edustaja siirtyy alkuperäisestä kannastaan ja puolueestaan riippumatta noudattamaan äänestyksessä saatavaa enemmistön mielipidettä.

Oletuksena jokaisen ehdokkaan VTKR -arvo on nolla, mikä tarkoittaa ettei edustajan tarvitse missään vaiheessa noudattaa asiassa X aktiivisten kansalaisten tai kuntalaisten enemmistöä."

Tervehdys Ossi, en halua jäädä nimettömäksi Tamperelaiseksi, joten laitan tähän nyt vielä tuon oman vastaukseni. Itse en näe tässä ristiriitaa.

”Tämä nyt on oma näkemykseni asiaan. Todellisuudessa kaikillahan ei kuitenkaan tule olemaan tasa-arvoista mahdollisuutta äänestää päivittäisissä asioissa. Joskus tulevaisuudessa ehkä, mutta nyt on paljon ihmisiä jotka eivät esimerkiksi käytä teknologiaa niinkuin muut ja he voisivat jäädä äänestyksen ulkopuolelle näinollen tehdä äänestyksestä epädemokraattisen. Näinpä tällainen äänestys ei olisi 100% kattava, niinkuin esimerkiksi kuntavaaleissa, jossa jokaiselle luodaan mahdollisuus antaa äänensä.

Niinpä vastuun päätöksestä ja sen seurauksista täytyy olla loppujen lopuksi valitulla kunnanvaltuutetulla.
Tällaisessa tapauksessa jossa äänestys tehdään, hänen täytyy pystyä punnitsemaan oma tietämyksensä, kuntalaisten näkemykset, puolueensa arvot, sekä asiaan perehtyneiden asiantuntioiden lausunnot. Näiden perusteella hänen täytyy pystyä tekemään oikea valinta, pystyä perustelemaan se ja seisomaan sen takana.

Joten, mielestäni äänestys jossa ei voida taata jokaisen kuntalaisen mahdollisuutta antaa äänensä ei mielestäni voida pitää velvottavana tai valtuutettua sitovana.
Äärimmäisen tärkeää minusta on kuitenkin ottaa huomioon kuntalaisten mielipide osana päätöksentekoa.

Itse kuntalaisen vastuulle jää valita sellainen ehdokas joka edustaa hänen kanssaan samoja arvoja ja haluaa sekä pystyy ottamaan kuntalaisten mielipiteen huomioon.

Mikäli tällaisella äänestyksellä ohitettaisiin valtuutetun päätäntävalta, se saattaisi kyseenalaistaa koko tehtävän olemassaolon.

Näin ollen vastaukseni tähän nimenomaiseen kysymykseen on pakko olla nolla, joskin yllämainitun poikkeuksin.”

-Aimo Kurkela

1 tykkäys

Ymmärrän ettet välttämättä halua noudattaa nettiparlamenttia, jos siellä käy kaksi tai kolme kaveria äänestämässä, mutta entä jos äänestäjiä on vaikkapa tuhat? Jossain on oltava se tarkkarajainen määrä kuntalaisia, mikä riittää. Oli se sitten vaikka 10000. Mikä tahansa muu luku, mutta ei nolla. Mahdotonta sitä toki enää on muuttaa kun sen on muutaman tuhannen tamperelaisen ryhmässä nollaksi julistanut.

Liike on kehittänyt työkalukseen Nettiparlamentin. Se on verkkoympäristö, jossa voi käydä keskusteluja ja järjestää neuvoa-antavia äänestyksiä yhteisistä asioista. Em. ei tarkoita suomalaisen päätöksentekojärjestelmän edustuksellisesta demokratiasta luopumista ja, että Liikkeen edustaja siirtyy alkuperäisestä kannastaan ja puolueestaan riippumatta noudattamaan äänestyksessä saatavaa enemmistön mielipidettä. Työkaluna Nettiparlamentti täyttää paikkansa siten, että osallistujat ovat keskustelussa mukana avoimesti ja Liikkeen päättäjien tulee ottaa päätöksenteossa huomioon Nettiparlamentin äänestykset ja keskustelut.

2 tykkäystä

Sinällään ikävää, että tällaista perustelua joutuu lukemaan. LiikeNytin alkuperäisenä ajatuksena miksi erotumme oli nimenomaan se, että halukkaat ja kykenevät osallistuvat päätöksentekoon. Ei koskaan voi olla tilannetta, että kaikki voisivat osallistua. On sairautta, tajuttomuutta, matkoja maihin joissa netti ei pelaa jne.

Perustuslain 121§ alkaa sanoin:“Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.” Se, että toimii itsepäisesti vain omien etujen mukaan, oli se piilotettu mihin tahansa saivarteluun, eikä äänestäjäkunnan tahtoon on itse asiassa perustuslain vastaista.

Edustajan tulee edustaa kuntalaisia. Ei itseään.
LiikeNyt on valjastanut tätä varten hienon nettiparlamentin. Sitä tulisi kunnioittaa. Tai sitten siirtyä tunnettuun koplaripuolueeseen.

1 tykkäys

Itse olin alunperin hyvin suoran demokratian kannalla ja ajattelin että nettiparlamenttia tulee noudattaa vaikka siellä kävisi vain yksi ihminen äänestämässä.

Myöhemmin kuitenkin ymmärsin, ettei kansan enemmistö kannata niin suoraa demokratiaa ja kaikkein vähiten ehdokkaat itse.

Jokaisen Liike Nytin ehdokkaan tulee nyt kuitenkin tehdä valinta ja kertoa millä osallistujamäärällä hän viimeistään noudattaa nettiparlamentin äänestystä.

Kuntalaiset pitävät vaaleissa huolen siitä, että valtuustoihin valitaan edustajia heidän mielestään järkevillä VTKR-arvoilla. Teidän täytyy vain antaa heille muitakin vaihtoehtoja kuin nolla.

Ei voi olla niin, että muiden puolueiden ehdokkailla on meitä alempia arvoja vaikka heillä ei ole edes nettiparlamenttia valmiina!

1 tykkäys

Suora lainaus: "Mikä on Nettiparlamentti?

Liikkeen Nettiparlamentti on vaikuttajistamme koostuva joukko suomalaisia. Nettiparlamenttiin kuuluu tällä hetkellä noin 14 000 suomalaista. Nettiparlamentin jäsenet voivat osallistua Liikkeen keskusteluihin ja äänestyksiin.

Nettiparlamenttiin kuuluminen on maksutonta eikä sido mihinkään. Nettiparlamenttiin kuuluvan on hyväksyttävä Liikkeen kuusi perusperiaatetta ja ymmärrettävä, miten Liike toimii."

Aikaan, kun Liike Nyt oli vasta järjestymässä, yksi peruste oli uusien toimintatapojen tuominen politiikkaan sekä näkyvyyden lisäämisellä. Mikael Jungner luonnehti tarvetta uudelle poliittiselle liikkeelle sillä, että olemassa olevat puolueet ja poliittinen kulttuuri kaipaavat ravistelua.
Nyt näytää kovasti siltä, että puolueeksi muuttunut Liike Nyt on luopunut poliittisen kulttuurin ravistelusta eikä anna vaihtoehtoa muiden puolueiden edustamalle näennäisdemokratialle.

Miksi siis äänestäisin Liike Nytin edustajaa?

1 tykkäys

Tervehdys Jari. Äänestitpä mitä tahansa puoluetta, niin kysy ehdokkaaltasi tuo VTKR-arvo.

Voit myös kehottaa muita tekemään samoin ja liittyä tukemaan meitä facebookissa. Jos ehdokkaasi ei ymmärrä tuon arvon merkitystä tai ei halua vastata, niin se on nolla. Verkkosivumme löytyy osoitteesta www.vtkr.fi.

Olemme aidosti puolueettomia eikä meitä voi äänestää, koska emme ole politiikassa.

Erittäin mielenkiintoinen ajatus. Oletteko jo kyselleet poliitikoilta ja jos olette, niin montako eri arvoa olette saaneet?

Joiltakin poliitikoilta kyllä, mutta lähinnä täällä Tampereella. Olemme kehottaneet heitä myös jakamaan oman arvonsa äänestäjien tietoon lisäämällä sen v-parametrina jakamaansa vtkr.fi -linkkiin seuraavan esimerkin tavalla:

www.vtkr.fi?v=342

Tuon parametrin avulla etusivulle piirretään vastaava määrä äänestäjiä asian havainnollistamiseksi. Tähän mennessä olemme saaneet vasta kaksi arvoa. Toinen on Avoimen Puolueen ehdokas Tapani Smått.

Samaa käytäntöä voi ottaa käyttöön muuallakin Suomessa. Tuo sivusto toimii paikkakunnasta riippumatta.

En kyllä näe tällaiselle vtkr-arvolle mitään merkitystä äänestyspäätöstä tehdessäni. Jos haluaisin, että muut ihmiset tekevät päätökset edustajani puolesta, niin samalla logiikalla voin antaa muiden ihmisten suorittaa myös kuntavaalien äänestyksen omasta puolestani.

2 tykkäystä

No eikö se silloin ole nimenomaan tärkeää, että kyseinen arvo on ehdokkaasi kohdalla hyvin korkealla tai jopa nolla?

Jos äänestät ehdokasta, joka ei ole ilmoittanut arvoaan julkisesti, se voi käytännössä olla mitä vain. @AmoK on ilmoittanut sen varmuudella nollaksi, jolloin voit luottaa siihen ettei hänen kantoihinsa noin vain vaikuteta.

Tässä on jotenkin kokoajan tapahtunut väärinkäsitystä siihen suuntaan, että VTKR-arvoilla pyrittäisiin jotenkin suorempaan demokratiaan.

Valitulla arvolla voidaan nimenomaan taata edustajalle työrauha myös silloin, kun äänestäjät luottavat häneen ja haluavat hänen tekevän päätöksensä vaalikaudella itse.

Kritisoin vain sitä, että juuri Liike Nytin edustaja antaa arvoksi nollan, vaikka odotin nimenomaan tältä puolueelta paljon nollasta poikkeavia lukuja.

Sen verran osallistun vielä tähän keskusteluun, että pakko vähän oikaista @ossi.liukkonen viestiä.

Sanot minusta että ”voit luottaa siihen ettei hänen kantoihinsa noin vain vaikuteta”, tämä on väärin.

Jos luet vastaukseni uudelleen, sanoin itseasiassa nimenomaan päinvastoin ”Äärimmäisen tärkeää minusta on kuitenkin ottaa huomioon kuntalaisten mielipide osana päätöksentekoa”

Minua kukaan ei tule pakottamaan äänestämään vastoin omaa moraalikäsitystä, omia arvojani tai liikkeen perusperiaatteita.
Tähän tuollainen äänestystulokseen sokeasti sitoutuminen voisi viedä.

Mutta tsemppiä projektiisi ja mukavaa kesän jatkoa! :+1:

1 tykkäys

Järjen käyttö on sallittua. Kuntalaisten etu oman edun edelle. Kurkelan vastaukset OK.

1 tykkäys

Juurikin näin. Olen täysin samaa mieltä Zaltsun kanssa.