Kuinka puolueet voisivat ehdokkaita etsiessään

Hyvin tärkeää poliittisten vaalien sujumisessa ja onnistumisessa on laajahko kartoitus hyvinkin tarpeellista kun puolueet etsivät sopivia ehdokkaita edustustaan varten poliittisiin vaaleihin, eräs sivistyksellinen hyvä piirre hyvien ehdokkaiden kohdalla, ehdokkaan vahvuudet voisivat olla hyvät puheenlahjat sivistyksellinen suullinen ilmaisu, herrasmies tasoinen ja arvokas käyttäytyminen kohteliaasti toisia ihmisiä eri puolueita ja kollegoja kohtaan, maassamme on paljon tekemistä että poliittiseen kenttään saadaan yhteishenkeä toinen toistemme kunnioitusta oikeaa ja määrätietoista asennetta, Suomen politiikassa on heikkoutena ollut vuosikymmeniä “oman väen” etujen asettaminen puoluetoiminnassa, tietyt ihmiset valitaan jotka täydellisesti hyväksyvät tietyn käyttäytymistavan ja poliittiset pelisäännöt joita tulee noudattaa, usein syntyy sisäpiiri ajattelua jossa vain tietyt ihmiset saavat vaikuttaa ja jos joku on sanoissa ja teoissa voimallinen ja ajaakin yhteyttä kaikkien kohtaan vaietaan tai asiasta muodostuu tabu josta ei puhuta, Tulevaisuuden poliittisessa kentässä haasteet kohdataan yhdessä ja avoimuuden ilmapiirissä. Se on kaikkien ja koko maan etu ja yhdistävä tekijä. Uskon että Liike Nyt on erityisesti lähellä kansan arkea!
Kunnioittavasti ja ystävällisesti kaikille hyvää ystävänpäivää!
-Tommi

1 tykkäys