Liike Nyt Pohjois-Savo aluevaaliohjelma

Haluamme tuoda alueemme vaaliohjelman yleisen keskusteluun ja muokkaamme ohjelmaa keskusteluun pohjalta. Keskusteluun on aikaa sunnuntaihin 2.1.2022 klo 20 saakka. Ohjelma julkaistaan maanantaina 3.1.

Me Liike Nyt ehdokkaat Pohjois-Savossa olemme lähtökohtaisesti sitä mieltä, että tulevassa Sote-mallissa suunniteltujen hyvinvointialueiden määrä on liian suuri. Suunnitellun mallin hallintorakenne tulee olemaan liian raskas. Olemme huolissamme siitä, että sairaanhoitoon tarkoitetut verovaramme kohdistuvat liikaa tämän byrokraattisen koneiston ylläpitoon. Haluamme olla mukana huolehtimassa siitä, että verovarat kohdistetaan mahdollisimman tehokkaasti varsinaiseen hoitotyöhön niin sairaanhoidossa kuin sosiaalityössä.

Sote-rakenne – tarvitsemme uuden tehokkaan toimintamallin ilman raskasta byrokratiaa:

**Hyvinvointialueen hallintorakenteeseen ei tarvitse perustaa joukkoa poliittisia lautakuntia, vaan mieluummin alueellisia asukas- ja henkilöstöfoorumeita, joissa saa toiminnan toteutukseen vaikuttaa oikeat asiantuntijat (Asukkaat ja Työntekijät).

**Sotealueita tulee pyrkiä yhdistämään, jotta toiminta on kustannustehokasta.

**Yhdistymisneuvottelut ympäröivien sotealueiden kanssa käynnistettävä mahdollisimman nopeasti. Tällä saadaan hallintorakenne mahdollisimman kevyeksi ja rahat keskitettyä hoitoon.

**Hallinnollinen alue voi olla suuri, mutta hoito tuler saada mahdollisimman läheltä kotia.

**Sote-resurssit on kohdistettava seinien ja hallinnon sijasta käytännön hoitotyöhön ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

**Yhteistyötä ensihoidon, terveydenhoidon ja sosiaalihuollon välillä tulee tehostaa. Apua täytyy voida antaa yli kunta- ja ammattirajojen.

**Useamman sotealueen yhdistäminen ei saa tarkoittaa sitä, että asiakasta pompotetaan kauas. Rahaa tulee ohjata hoitaville käsille, ei hallinnolle.

**Hoitoon pääsyn on tapahduttava nopeasti:

**Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi täytyy voida järjestää nopeasti, asuinpaikasta riippumatta

**Jokaisen kunnan alueella tulisi olla sairaanhoidollinen yksikkö, jossa on tarjolla ensihoitoa sekä perusterveydenhoitoa. Yksiköt voisivat toimia, vaikka apteekkien tai vapaapalokuntien yhteydessä.

**Saumaton yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa on välttämätöntä jonoja välttääksemme. Tätä voidaan edistää laajentamalla palvelusetelin käyttöä ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä sairaanhoidossa.

**Sosiaali- ja terveyspalvelut on kyettävä tuottamaan niin, että ne ovat laadultaan ja saatavuudeltaan mahdollisimman tasapuolisia asuinpaikasta riippumatta.

Digitaaliset sairaanhoitopalvelut:

**Digitaaliset sairaanhoitopalvelut mahdollisiksi heille, joille niiden käyttö on luontevaa.

**Digitaalisesti tuotetut palvelut ovat kustannustehokkaita, ja niiden avulla saadaan tuotettua palveluja myös haja-asutusalueille.

**Järkevästi toteutettuna ne lyhentävät jonoja, nopeuttavat palveluja ja sitovat vähemmän henkilöstöä.

**Digitaaliset palvelut eivät saa kokonaan korvata kohtaamisia, etenkään vanhusten parissa. Tarvitsemme kaksi palvelukaistaa, perinteisen sekä digitaalisen. Digipalveluja tulee tarjota tarvittaessa myös avustettuna sekä ilta-aikaan. Palveluiden ja ohjelmistojen hankinnassa käytettävä projektiosaajia, joilla on kokemusta ja vankkaa näyttöä kustannustehokkaasta toiminnasta.

**Digitalisaatio on jo käytössä yksityisellä puolella, joten mallia voisi ottaa sieltä. Tällöin käyttöönotto olisi edullinen ja tehokas, sekä osalle jo tuttu.

Palveluverkosto:

**Joka kunnasta löydyttävä sosiaali- ja terveyspalvelut. Ne voitaisiin kuitenkin toteuttaa osittain liikkuvalla kalustolla tai pienyksiköillä. Näistä hoitoyksiköistä on nopea ohjata vaativampaa hoitoa tarvitsevat isompiin yksiköihin.

**Yhteistyötä on kehitettävä saumattomaksi yksityisten sairaanhoitopalveluiden kanssa. Palvelusetelikäyttöä tulee laajentaa myös ennaltaehkäisevään toimintaan, sairaanhoitoon sekä ohjattuun kuntoutukseen (liikunta).

**Pelastustoimi on pidettävä asukkaiden lähellä. Sopimuspalokuntia ja VPK:ta tulee tukea jatkossa riittävästi, jotta pelastustoimet voidaan taata riittävän laajalla alueella.

Henkilöstön työolot ja ammattimainen johtaminen

**Henkilöstön ammattitaitoa tulee käyttää koulutuksen mukaisiin työtehtäviin eli hoitotyöhön (Kirjurit, siivoajat ja laitoshenkilöt ovat erikseen).

**Työvuorosuunnittelussa tulee käyttää yhteisöllistä (autonomista) työvuorosuunnittelua, joka antaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa työvuoroihin.

**Kaikki työntekijätasot on otettava mukaan strategiseen suunnitteluun välittömästi.

**Johtamisen kannalta tärkeää saada oikeat ihmiset hoitamaan oikeaa asiaa, että saadaan myös johtaminen ajan tasalle.

**Johtaminen ei saa olla vallankäytön väline, vaan henkilöstöjohtajan täytyy olla henkilöstöjohtamisen ammattilainen.

**Hyvä johtaminen on edellytys koko henkilöstön viihtyvyydelle. (KYSin johtamiskaavio on raskas vrt esim. Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, otetaan hyviä malleja muualta).

Ennaltaehkäisevä ja tukeva toiminta:

**Nuorten mielenterveyspalvelut saatava kuntoon matalalla kynnyksellä, sekä nopealla katkeamattomalla hoitopolulla.

**Koulujen, varhaiskasvatuksen, sekä terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö ja koulutus NEPSY ja muiden erityispiirteiden varhaisen tunnistamisen, ymmärryksen, sekä tukemisen parantamiseksi.

**Omaishoitajia on tuettava enemmän. Omaishoitaja on edullinen vaihtoehto yhteiskunnalle.

**Sitoutetaan asukkaat jo pienestä lähtien yhteiskuntaan ja harrastuksiin kerhoilla yms. mielekkäillä harrastuksilla.

**Yhteiskuntarauha on taattava löytämällä ja ottamalla myös syrjäytyneet mukaan yhteiskuntaan käytännön teoilla (esim. sosiaalityön jalkautuminen, sosiaalietuuksien avustettu hakeminen, asunnon löytäminen jne.).

**Vanhusten ja pitkäaikaistyöttömien ohjaaminen kuntoa ylläpitävään toimintaan (esim. Palvelusetelit kuntosalille, ryhmäliikuntaan tai uimahalliin, jossa myös syntyy sosiaalisia yhteyksiä).

**Lapsiperheiden tilanne on muuttunut paljon muutamana vuosikymmenenä, ennen oli saatavissa apua kotiin hyvinkin helposti. Nyt apua saadaan vasta sitten, kun asiat ovat jo pielessä. Kolmannen sektorin mukaan ottaminen lapsiperheiden tukemiseen.

**Ennaltaehkäisy on suunnitelmallista rahankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen.

**Nykyinen hoito ja sosiaalitoimen toimintamalli keskittyy sammuttamaan tulipaloja, eikä hoida juurisyitä ennaltaehkäisevästi. (Mieliala-, korvaushoito ja tulehduskipulääkkeitä on jaettu jo riittävästi, joten nyt on aika herätä rakentamaan uutta terveyttä edistävää hoitopolkua).

3 tykkäystä

Moni näistä asioista pitäisi jo olla itsestäänselvyys. Nykyään työt ja jopa harrastukset voivat toimia etänä, esimies voi olla toisella puolella Suomea, työntekijä toisella, asiakas ulkomailla… tekniikka ja osaaminen mahdollistavat suuretkin joustot. Tältäkin pohjalta ihmettelen julkisen puolen suurta johtajien määrää ja tarvetta, eikä muutosta ole tulossa ellei sitä ruveta tekemään.

Myös se, että esim kysissä on käsittääkseni tosiaan monta sairaanhoitajaa tai lääkäriä tekemässä ihan toisen alan töitä. Jos lääkäri tekisi töitä leikkkaussalissa ja henkilöstöjohtaja toimistossa, olisi toiminta kustannustehokasta ja ammattitaitoista.

Tuota digiä vielä painottaisin. Jos henkilö epäilee itsellään olevan sairauden, joka selviää verikokeen avulla, miksi se lähete verikokeeseen pitää saada ensin lääkäriltä? Jos aikaa varatessa henkilö voisi varata ajan myös verikokeeseen ilman lääkärikäyntiä, olisi taas yksi porras vähemmän. Koko asiointi voisi jopa tapahtua asiakkaan ja lääkärin niin halutessa, etänä, paitsi se verikoe, jonka ottamisen yhteydessä voisi olla esim terkkarin tapaaminen.

2 tykkäystä

Hei, tosi hyviä pointteja. Tässä muutamia kommentteja ja hienosäätöä:

…että verovarat kohdistetaan mahdollisimman tehokkaasti varsinaiseen asiakastyöhön niin sairaanhoidossa kuin sosiaalipalveluissa.

…oikeat asiantuntijat, eli asukkaat ja työntekijät. Pienellä, ilman sulkuja, on selkeämpi.

Korjaisin sanan “hoito” sanalla “apu” mahdollisuuksien mukaan.
Lisäksi korjaisin esim.
Sote-resurssit on kohdistettava seinien ja hallinnon sijasta käytännön asiakastyöhön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Tämä olisi ihan huippujuttu! Otsikkon vaihtaisin sotepalveluiksi, tai sosiaali- ja terveyspalveluiksi.

Korjaisin tästäkin sairaanhoitopalvelut ihan vaan “yksityisten palveluntarjoajien kanssa” (voi olla vaikka sairaanhoito-, sosiaali-, tai muu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelu).

Hoitajien ammattitaitoa on hoitotyö. Sote- ja pelastusalalla meitä on muitakin . Eli voisiko jättää tuon “eli hoitotyöhön” ihan vaan pois?

Kyllä, just näin. Viimeinen kohta vähän tökkää, en tiedä miksi, tulee joku neuvostoliitto/natsileirimeininki mieleen. Ajatus kyllä hyvä. “Mahdollistetaan harrastaminen jo pienestä pitäen voisi olla parempi”, tai joku muu sanamuoto joka tapauksessa. Ja yms. -jättäisin kokokonaan pois.

Tästä en ole ihan samaa mieltä siinä mielessä, että kotiin on saatavissa aika paljonkin erilaisia palveluita, sekä julkisen että yksityisen palvelutuotannon yhteistyöllä. Ruuhkaa kyllä on ajoittain, joten lisähenkilöstö ei olisi pahitteeksi, etenkin varhaisen tuen puolelle. Olen enemmänkin sitä mieltä, että tästä ei silti ole tarpeeksi tietoa. Perhekeskusmallin käyttöönotto toivottavasti parantaa myös tiedonkulkua tässä asiassa. Joka tapauksessa tärkeä asia, mutta lähestyisin asiaa eri kantilta, vaikkapa:

Varhaisen tuen palvelut lapsiperheille turvattava, yhteistyötä eri toimijoiden ja sektoreiden välillä lisättävä ja resurssit varmistettava oikea-aikaisen ja oikean palvelun tarjoamiseksi.

Tässäpä tämä tärkein onkin viimeisenä.

1 tykkäys

Vähän voisi yhdistellä ja stilisoida lähellä samaa aihetta olevia ohjelman kappaleita. Tämä on muuten aluevaali ehdokkaiden teams kokouksen mukainen ohjelma ja tukee myös valtakunnallista ohjelmaa.

2 tykkäystä

Tässä nyt näiden täällä tulleiden ja myös facebookissa/yksityisviesteillä tulleiden kommenttien jälkeen lyhennetty ja uudelleen muotoiltu aluevaaliohjelma.

2 tykkäystä