Malmin lentoaseman säilyttämistä koskeva kunnallinen kansanäänestys

  • Kyllä
  • Ei

0 äänestäjää

Malmin lentokentän alueen kehitystä koskeva poliittinen prosessi on ollut hankala. Asiasta on päätetty Helsingin kaupunginvaltuustossa useita kertoja ja aihe on noussut esille myös eduskunnassa. Aihe on herättänyt Helsingissä ja lähikunnissa kiivasta kansalaiskeskustelua. Kaupunki ei ole kuitenkaan kertaakaan ottanut asiassa huomioon kaupunkilaisten mielipidettä.

Malmin lentoaseman säilyttämisestä on tekeillä aloite neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Aloitteen oli 14.8.2020 allekirjoittanut 28 000 helsinkiläistä. Tämä on jopa enemmän kun aloitteen viemiseen valtuuston käsittelyyn vaadittava määrä. Mielestämme päätöksentekijöiden tulee huomioida aloite ja Malmin lentoaseman ympärillä käyty kansalaiskeskustelu.

Liike Nytin tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja parantaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksenteon eri vaiheisiin. Näin ollen Liike Nyt Helsinki kysyy Liikkeen Nettiparlamentissa helsinkiläisten mielipidettä tulisiko Malmin lentokentän kehittämisestä järjestää neuvoa-antava kansanäänestys. Äänestyksen tulos tulee päättämään Liike Nyt Helsingin linjan asiassa ja Liikkeen valtuutetut sitoutuvat äänestyksen tulokseen.

Kysymys:

Pitäisikö sinun mielestäsi Malmin lentoaseman säilyttämisestä järjestää neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys Helsingissä?

17 tykkäystä

Perusteluja: Malmi on tällä hetkellä Suomen vilkkain kenttä, ennen koronaa toiseksi vilkkain, noin puolet Suomen yleisilmailusta käyttää sitä. Malmin rakentaminen savisuohon tuottaisi miljoonia kiloja turhia päästöjä. Tulevaisuuden lentoliikenne voisi olla pienempimuotoista, kuin sähköisiä lentobusseja jotka veisivät joustavasti ihmisiä sinne minne on tarvis. Ei niin että isot koneet tuovat kaikki Helsinkiin, vaikka haluaisi Kajaanista Ouluun. Mutta myös Helsinki tarvitsee pienen joustavan kentän tähän. Malmilla on myös luontoarvoja, mm. valtavasti harvinaisia perhosia ja lintuja. Paikalla on ollut “rauhoitettu” niitty 1930-luvulta. Malmi on myös arkkitehtonisesti yksi harvinaisimpia 1930 luvun säilyneitä kenttiä ja arvioitu yhdeksi Euroopan uhanalaisimmista kultturikohteista.

10 tykkäystä

Aloitteen allekirjoittaneiden määrä on ylittänyt vaaditun.

3 tykkäystä

Valtuuston on järjestettävä kansanäänestys demokratian toteutumiseksi.

3 tykkäystä

Kyllä, jo aikaisemmin tehdyissä kyselyissä yleinen mielipide on ollut kentän säilyttämisen kannalla.

3 tykkäystä

Ehdottomasti säilytettävä nykyisessä käytössään, kulttuurihistoriansa, ainutlaatuisuutensa sekä luontoarvojensa takia! Rakentaa voi muuallekin ja ekologisemmin.

7 tykkäystä

Mielestäni pitää järjestää äänestys .
Itse kannatan kentän säilyttämistä a) historiallisista syistä
b) Ilmailualan harrastaja
c) eläinkunta ja luonto

7 tykkäystä

Kyllä.
Kuntalaisaloitteen mukaisesti pitää toimia. Perustuslain 2§ 2 mom. “Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.”

Perustuslain 121§ 1 mom. “Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.” Tällä pykälällä tarkoitetaan juuri sitä, että aloitteet tulee saattaa käsittelyyn, kun riittävä määrä kuntalaisia on ilmoittanut kannattavansa aloitetta. Riippumatta siitä, täyttääkö aloite kaikki viranomaisten keksimät muotoseikat, joiden ainoa tarkoitus on estää aloitteiden ottaminen käsittelyyn.

Itselleni on ihan sama mitä itse kentälle tapahtuu, mutta kuntalaisten tahtoa on kuunneltava. Toki lentokenttärakennus on suojeltava historiallisten arvojensa takia.

1 tykkäys

Malmi on “hyvä” esimerkki siitä miten huonosti kuntalaisia, eli veronmaksajia, eli asiakasomistajia huomioidaan ja kuunnellaan. Tästä on ollut lähidemokratia aika kaukana.

Tämä Malmin lähidemokratiavaje osoittaa, että riippuen asiasta, ollaan toisinaan sitä mieltä, että lähidemokratiaa pitää olla ja toisinaan ollaan sitä mieltä, että ihan kaikessa sitä ei tarvitse olla. Kannattaa katsoa ja kuunnella, kun osa nykyisistä ja entisistä kuntapäättäjistä sekä kevään 2021 kuntavaalien ehdokkaista nostaa lähidemokratian esille, koska päätöksenteko pitää saada heidän mielestään kuntalaisten lähelle. Ja ainakin osa heistä ei siltikään halua, että kuntalaiset voisivat kertoa oman mielipiteensä Malmin lentokentästä. Tai ainakaan sillä ei saa olla vaikutusta päätökseen (koska heidän mielestään kenttä pitää jyrätä maan tasalle…). Perusteluina voi kuulla mm.: “Koska se juna meni jo”. “Tästä on päätetty jo moneen kertaan.” “Edellisissä vaaleissa on voinut vaikuttaa päätökseen (valitsemalla ehdokas, joka joko vastustaa tai kannattaa Malmin lentokenttää)”.

Liike Nytin tulevien kuntavaaliehdokkaiden joukossa on niin Malmin kentän kannattajia kuin vastustajia. Se on ihan ok. Tärkeää on, että nyt selvitetään kuntalaisten mielipide ja me äänestämme ja toimimme kuntalaisten toiveiden mukaisesti. Toivon, että tämä äänestys ja siitä syntyvä keskustelu saa myös muut puolueet kyselemään kannattajiltaan ja muilta kuntalaisilta mielipidettä Malmin lentokenttään. Toivon myös, että puolueet, Liike Nyt mukaan lukien, alkavat jatkossa entistä enemmän kyselemään kuntalaisten mielipiteitä asioihin. Tapoja kysellä on olemassa. Ne on nyt otettava laajasti käyttöön. Kaikesta ei voida äänestää, mutta tärkeistä asioita on kyseltävä kuntalaisten mielipidettä. Jos ei kysellä, niin jatkossa entistä harvempi käy kuntavaaleissa äänestämässä. Se ei ole hyvä demokratian kannalta.

Ja lopuksi: Haluan, että kenttä säilyy. Haluan, että siellä on jatkossa sähkö- ja vetylentokoneita. Sopiiko sinne kentän lisäksi asuntoja? En tiedä. Kannattaako savimaalle, suohon, rakentaa asuntoja? Ei, koska tulee kaupungille, kuntalaisille kalliiksi. Niin itse rakentaminen kuin myös tulevat “yllättävät” lisäkorjaukset ym. Eli rakennetaan asuntoja ensin muualle. Riittävän tiiviisti. Riittävän korkealle. Palataan Malmille rakentamiseen uudelleen. 2100- luvulla :slight_smile:

Ari Lanamäki,
Liike Nyt Helsinki
Hallituksen jäsen
(Ja todennäköisesti tuleva kuntavaaliehdokas, mutta se on aivan toissijainen asia)

11 tykkäystä

Ehdottomasti olen äänestyksen järjestämisen kannalla. Moni puolue puhuu läpinäkyvyydestä ja kansalaisten ( kuntalaisten) vaikutusmahdollisuudesta ja eri alueiden asukkaiden näkökulman huomioonottamisesta. Valitettavasti tuntuu siltä, että ainoa näin myös toimiva puolue on Liike Nyt. Henkilökohtaisesti ehdottomasti Malmin säilyttämisen kannalla. Alunperin asiasta kiinnostunut vain ärsyyntyneenä kansalaisten törkeän ohittamisen vuoksi, nyt asiaan hiukan paremmin perehtyneenä ainutlaatuiset ja korvaamattomat kulttuuri- sekä luontoarvot ja alueen yrittäjyyden röyhkeä alasajo ovat vahvimmat perusteluni.

3 tykkäystä

Helsinkiläisten merkittävä enemmistö vaatii Malmin lentoaseman säilyvän ilmailukäytössä

Tuoreimman (4.12.2020 julkaistun) kyselyn tulokset Malmin lentokentän tulevaisuudesta:

3 tykkäystä

Ehdottomasti kyllä, ensimmäiset vetoomukset kentän säilyttämisen puolesta jo 1990-luvun alkupuolella ja nähdäkseni kansalaisten mielipiteen on jotakin vaikutettava.

5 tykkäystä

Malmi on my mind…
Suhteeni Malmin lentokenttään on merkityksellinen sekä käytännössä että teoriassa.
Mikäli alan harrastaa ilmailua, menen Malmille ja uskon sieltä löytyvän sekä koneen että opettajan… näinhän pääkaupungissa tavataan muuallakin maailmaa tehdä.

Mikäli ajattelen Malmin lentokenttää vain ulkokultaisesti, en silloinkaan näe yhtään järkevää syytä lentokentän lopettamiseen.

Siis, jos nyt joku LiikeNyt -ihmisistä voisi valaista meitä kaikkia omilla argumenteilla sitä, mikä puoltaa lentokentän lopettamista !

4 tykkäystä

Kenttä tulee säilyttää toimivana. Palvelee Helsinkiä, jonka päättäjät eivät ymmärrä, että Helsinki-Vantaa ei voi palvella yleisilmailua, koska on jo liian iso ja ruuhkainen. Pian ei kykene palvelemaan myöskään maakuntiin suuntautuvia reittejä, joita tullaan hoitamaan pienemmillä koneilla (kohta myös sähköllä toimivilla) ja tiheillä aikatauluilla. Myös liikelennot lisääntyvät.
Malmin tulevaisuus on merkittävä myös koko Suomen elinvoimaisena pitämisen kannalta.
Malmilla on merkittävä historia, joka ei pelkästään takaa tai perustele kentän toiminnan jatkamista. Se on piste iin päälle, kun ymmärretään kentän merkitys tulevaisuuden lentoliikenteelle!
Kentän alue on myös merkittävä osa läpi Helsingin ulottuvaa vihreätä vyöhykettä ja alueen luontoarvot ovat poikkeuksellisen merkittävät sekä moninaiset, unohtamatta virkistyskäyttöä.
Herätys päättäjät!

3 tykkäystä

LiikeNytillä pitäisi olla sen verran pelisilmää, että ei jätettäisiin Malmin lentokentän puolustajia pulaan kunnallisvaaleissa! Koko pelikenttä on nyt puhtaasti Perussuomalaisten hallussa. Ne puuhaa vaaliteemaa Malmista ja järkkää tapahtumia. Kyllä perusteella omaa puoluettaan äänestävät ja tulevat varmasti kasvamaan valtuustossa. Jos ei halua persuja äänestää, kuten minä ideologisista syistä, niin aika vähissä on vaihtoehdot Malmin puolustajilla! Muiden puolueiden kannattajille, ja niitä on paljon, LiikeNyt olisi erinomaisen helppo vaihtoehto. RKP on myös toki selkeästi kentän säilyttämisen kannalla. Kepu myös varmaankin. Nämä ovat aika pieniä Helsingin pelikentällä kuitenkin.

5 tykkäystä

Tietääkö kukaan onko laki kansanäänestyksestä 108/1917 kumottu? Mielestäni sitä ei ole. Kunnallislaissa on määritelty ehdot kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, mutta ko laki 108/1917 käsittääkseni velvoittaa kuntaa järjestämään kansanäänestyksen, jos " 1 §.

Kansanäänestys, josta maalaiskuntain ja kaupunkikuntain kunnallislaeissa säädetään, on toimitettava sillä tavalla ja siinä järjestyksessä kuin tämä laki määrää.

2 §.

Kun lakiin perustuva vaatimus kansanäänestyksestä on valtuuston puheenjohtajalle jätetty, määrätköön valtuusto äänestyksen toimitettavaksi viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä kun päätös tehtiin.

Kansanäänestykseen kutsukoon valtuusto kuntalaiset kuulutuksella, joka sisältää myös äänestysesityksen, ja on kuulutus julkaistava sillä tavalla kuin kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on voimassa.

3 §.

Äänestys saa tapahtua valtuuston päätöksen hyväksymisestä tai kumoamisesta ainoastaan hyväksyvän ja hylkäävän ehdotuksen välillä."

Eikö siis tähän vanhaan lakiin vedoten ole mahdollista vielä tuoda Malmin kysymys Hgin asukkaille päätettäväksi?

1 tykkäys