Puolueen kanta Malmin lentokentän säilyttämiseen?

Liittyen edelliseen ketjuun. Minulta kysyttiin tänään nimenomaan puolueen kantaa. Selvästikin usko yksittäisen henkilön vaikuttamiseen on vähäinen. Ääntenlaskusysteemilläkin on osansa tähän. Lentokentän ystävät keräävät nimenomaan listaa puolueista, jota kannattaa äänestää.

7 tykkäystä

Itse kannatan lentokentän poistamista, mutta vastustan samalla tämän hetkistä kaavoitussuunnitelmaa.

Nykyisellään lentokenttä varaa tilan yksinomaan ilmailuharrastajien käyttöön ja vaikka alueella kulkee paljon ulkoilureittejä, ei alueella ole varsinaisia liikunta-aktiviteettejä.

Itse haluaisin nähdä että alue kaavoitettaisiin niin, että asuntojen ja toimitilojen määrä pidettäisiin maltillisena ja ensisijaisesti keskityttäisiin todellisen liikuntapuiston toteuttamiseen.

Tähän liikuntapuistoon tärkeimpänä varattaisiin halli pikaluistelijoille, jollaista Helsingissä ei ole. Lisäksi alueelle saisi jäähallin ja tekonurmikentän jollaisista Helsingissä on pula mikä puolestaan nostaa harrastusten hintoja ja heikentää treeniaikoja. Samalla alueelle voitaisiin varata kunnollinen alue dronetoimintaa varten. Näitä ehdotuksia voisi kerätä myös kaupunkilaisilta itseltään.

Näin saataisiin mielestäni parhaiten yhdistettyä kaupungin selkeä asuntotarve alueen nykyiseen käyttöön kaupunkilaisten harrastustoimintapaikkana, vaikkakin nykyisen Ilmailutoiminnan kustannuksella.

Tämä on sinänsä jännä aihe, kun valtaosaa helsinkiläisistä ei koko Malmin kaupunginosa kiinnosta. Jos ei asu täällä, työskentele tai harrasta jotain ilmailun parissa, niin monen mielestä kentän voisi vaikka rakentaa täyteen.

Meistä Malmin asukkaista hyvin harva kuitenkaan kannattaa rakentamista. Meille alueen luontoarvot ovat tärkeitä, ja kyllähän toimivassa kaupungissa pitäisi olla myös mahdollista harrastaa ja työskennellä ilmailun parissa. Lentomelu ei täällä häiritse, paitsi Helsinki-Vantaan koneet sopivalla tuulella. Ja tämähän vain lisääntyy, jos Malmin ilmatila vapautuu.

Me ei tarvita tänne surkeaa sivulähiötä kentälle, vaan toimiva keskusta. Junarata jakaa nyt Malmin keskustan, ja estää järkevän kehityksen. Miksei kukaan aja radan kattamista, ja asuntojen, puistojen ja kulkuväylien rakentamista kannelle? Kallista toki, mutta ei se kentän paalutuskaan ilmaista ole. Ehkä Liike Nyt voisi tarttua tähän?

16 tykkäystä

Itse en ole ilmailuihmisiä, mutta alueen ainutlaatuinen biodiversiteetti, Malmi-caseen liittyvä yrittäjien toiminnan alasajo, sekä kansalaisvaikuttamisen torppaaminen ovat asioita, jotka puoltavat kentän säilyttämistä. Alueen rakentamisen kalleus yhdistettynä siihen, kuinka se tuhoaisi alueen luontoa on mielestäni selkeä syy painottaa rakentamisen resurssit toisaalle. Selkeä kanta aiheeseen olisi hyvä julkistaa.

13 tykkäystä

Moni näistä ehdotuksista ei ole automaattisesti ristiriidassa kentän säilyttämisen ja lentotoiminnan jatkamisen kanssa. Kiitotie 09/27 on suljettu ja kattaa varsin ison maa-alueen.

Kannatan esitettyjä liikuntaa edestäviä ajatuksia, mutta en lentokentän kustannuksella. Se että kenttä varaa tilaa yksinomaan ilmailuharrastajien käyttöön ei yksiselitteisesti pidä paikkaansa. Ja nykyinenkin suhdeluku on valinta. Alueen toimintaa ei ole haluttu edes yrittää kehittää yhteistyössä kentän nykyisen toiminnan kanssa. Ainoastaan jääräpäisesti ilman sitä. Opiskelin ammattiani Malmilla vuonna 2004. Kentän elinvoimaisuus myös yritystoiminnan keskuksena oli korkealla tasolla. Ajan kuluessa tämä elinvoimisuus on haluttu määrätietoisesti tuhota, jotta argumentista “vain vähäisten harrastajien käytössä” tulisi enemmän totta.

Uskoisin, että esim pikaluistelu tai ratapyöräily sisähalleissa ei ammatillisesti, koulutuksellisesti tai edes harrastuksena yllä ilmailun eri osa-alueiden tasolle Suomessa. Jäähalleja ja jalkapallokenttiä (myös kuplahalleissa) löytyy kohtalaisesti, vaikka tunnistan niukkuuden myös tällä alueella.

Malmin lentokentässä on suunnattomasti tulevaisuuden potentiaalia. Sillä on ainutlaatuista kulttuurista ja historialllista arvoa niitä arvostavalle. En usko, että Suomenlinnaan tai edes jäljellä oleville Helsingin linnoitusvyöhykkeen vallihaudoille rakennetaan kerrostaloja. Miksi näin pitäisi tehdä Malmin lentokentälle. Se on tarjolla olevista vaihtoehdoista selvästi väärä valinta.

5 tykkäystä

Malmin lentokenttä on mm liikennelentäjien koulutuksen kannalta ainoa oikeaa lentokenttää muistuttava koulutuspaikka Suomessa kohtalaisen vilkkaalla liikennemäärällä ison kentän kainalossa. Näin varsinkin vielä lennonjohdon aikaan ennen vuoden 2016 loppua, mutta edelleenkin. Mikään muu kenttä Suomessa ei valmista ammattilentäjiä toimimaan Helsinki-Vantaan ja sitä suurempien kenttien ympäristöissä.

Helsinki tarvitsee toimivan helikopterikentän useista syistä. Sellainen löytyy Malmilta. Sitä varten ei tarvitse tehdä suunnattoman kallista hanketta 1,5km päähän Kivikkoon. Kenttää toivotaan Malmille (jossa se jo on). Sitä ei toivota Kivikkoon.

4 tykkäystä

Helsingin päätös malminkenttäalueen rakentamisesta on ikävä kyllä tuleva rasite niille jotka sieltä asunnon ostavat. Näitä (paalutuksen korjauksia) eivät päätöksen tehneet poliitikot tule maksamaan eivätkä tule saamaan edes sakkoja. Onko sinulla halua osallistua poliitikkojen tekemien päätösten vastuun kasvattamiseen. En tiedä miten tuo voisi toteutua mutta jotain pitäisi tehdä.