Mitä asioita haluaisit Liikkeen presidentinvaaliehdokkaan nostavan esille kampanjassaan? Ota osaa keskusteluun ja anna ehdotuksia

Hei!

Liikkeen puheenjohtaja Harry Harkimo valittiin puolueen presidentinvaaliehdokkaaksi kesäkuun 2022 puoluekokouksessa.

Pyydämme kaikkia ottamaan osaa keskusteluun ja anna ehdotuksia siitä, mitä asioita haluaisit Liikkeen presidentinvaaliehdokkaan nostavan esille kampanjassaan?

Osallistu keskusteluun ja vaikuta!

2 tykkäystä

Harkimo on onnistunut hyvin nuorten keskuudessa TikTokissa. Tätä kannattaa jatkaa.

Presidentin tehtävät määräytyvät Suomen laista, joten omasta mielestä kannattaa keskittyä niiden ympärille. Vaikka sisäpolitiikka on tunteita herättävä keskusteluareena, se ei kuulu presidentille. Tietenkin hän voi peräänkuuluttaa, että virkatehtäviin valitaan pätevin, ei poliittisesti pätevä, koska nimitysten vahvistaminen kuuluu hänen tehtäväkenttään.

Ohessa muutama tärkeä tehtävä presidentin kotisivulta.

 1. Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

 2. Tasavallan presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait.

 3. Tasavallan presidentti voi antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuutuksen nojalla. Presidentti antaa asetuksia lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa asetuksenantovalta liittyy presidentin toimivaltuuksiin tai hänen asemaansa valtionpäämiehenä.

 4. Virkanimitykset ja tehtävään määräämiset

 5. Armeijan ylipäällikkö

 6. Armahdukset

Eli 1 & 6 ovat oikeastaan niitä asioita, jotka määrittelevät presidenttiyden.
Sitten:

 • mitkä ovat Harkimon mielestä hänen vahvuutensa kun katsotaan kohtia 1-6.
 • miten hän voi erottautua muista
 • mitä hän voi tuoda presidentti-instituutioon, mitä muut eivät

Ensimmäisessä esiintymisessä olisi hyvä kiittää Niinistöä hänen hienosti suoritetuista kahdesta kaudesta. Voisi nostaa jotain esimerkkejä.
Samoin kiittää kanssakilpailijoita ja toivottaa onnea kaikille tasapuolisesti.

4 tykkäystä

:purple_circle: Ulko-ja turvallisuuspolitiikan

 • Hyvät kansainväliset suhteet ja niiden lisääminen joka mahdollistaa suomalaisen osaamisen viennin ulkomaille oli kyseessä sitten iso, pieni tai keskisuuret yritykset.
 • Suomen turvallisuuden lisääminen ja laajempi yhteistyö Naton kanssa Suomen rajaetua ajatellen huomioiden itänaapurimme.
 • Yhteistyön lisääminen muiden pohjoismaiden kanssa. Etuna toki Harkimon ruotsinkielen taito joka on hänen äidinkielensä. Jos löytyy kielitaitoa, on ne hyvä tuoda esille.

:purple_circle: Presidentti on Suomen käyntikortti, diplomaattien diplomaatti jonka pitää omata hyvät neuvottelutaidot.

2 tykkäystä

Ulkopolitiikka

Läntisen suhteiden ylläpitäminen ja syventäminen.
Hyvän Nato -jäsenyyden ylläpitäminen ja Nato -yhteistyön edistäminen.

BRICS (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, ja Etelä Afrikka) -maiden potentiaalisuuden huomioiminen, vaikka siellä on joukossa maita, jotka eivät tällä hetkellä ole hyvissä väleissä muun läntisen maailman kanssa. BRICS maiden koalitioissa on kehittymässä uusi talouden valtarakenne [1-3], jonka olemassaoloa ei voi sivuuttaa.

Suomeen olisi hyvä saada kansainvälisesti parempi houkuttelevaisuus taloudellisten sijoituksien kohteena ja Suomeen pitää saada takaisin teollisuutta, joka tekee kansainvälistä vientiä.

Sisäpolitiikka

Presidentin valtaoikeudet ovat rajalliset sisäpoliittisiin asioihin Suomessa, mutta presidentin olisi hyvä jatkaa traditiota, jolla hän yhdistää ja ylläpitää Suomen kansan ja Suomessa asuvien ihmisten yhteenkuuluvuutta.

Kirjallisuutta

[1] Zabolotskikh, Anna. (2021). Shaping A New World Order: Role Of The Brics And China’s Potential. 468-475. Shaping A New World Order: Role Of The Brics And China’s Potential | European Proceedings

[2] Harmer, A., Xiao, Y., Missoni, E. et al. ‘BRICS without straw’? A systematic literature review of newly emerging economies’ influence in global health. Global Health 9, 15 (2013). ‘BRICS without straw’? A systematic literature review of newly emerging economies’ influence in global health | Globalization and Health | Full Text

[3] W.P.S. Sidhu. Brics: Shaping a New World order, Finally. The Brookings Institution. 2015. Brics: Shaping a New World order, Finally | Brookings

1 tykkäys

Nuoret, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä itsemurhat eivät pitäisi kuulua samaan lauseeseen hyvinvointivaltiossa.

Noihin vaikeisiin haasteisiin käyttäysin paukkuja, ymmärtäen, et sisäpolitiikan kiemuroihin ei juurikaan voi ressana vaikuttaa, mut ääniä niillä voi saada😊.

Se mikä erottaa liikkeen muista puolueista on se, että se haluaa edistää mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja keskustella myös vaalien välissä. Miten presidentti-instituutio voisi omalta osaltaan edistää tätä ulkopolitiikan saralta?

Toisaalta toivoisin myös, että kampanjassa ei keskityttäisi lippisten tai t-paitojen myymiseen vaan keskusteluun Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Mitä taas tulee keskustelunaiheisiin niin toivoisin avauksia seuraavista aiheista:

 1. Miten Suomen tulisi kehittää ETYJ:n, YK:n ja NATOn kaltaisia monikansallisia yhteistyöjärjestöjä? Natossa ollaan mutta hyvin vähän on käyty keskustelua siitä, mikä on Suomen kannalta tärkeää NATOn kehityksessä.

 2. Miten liikkeen ehdokas voisi edistää sitä, että Suomi pääsisi seuraavalla kerralla esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi. Viime kerralla tässä epäonnistuttiin.

 3. Laaja turvallisuus vs kova turvallisuus - miten Suomi voisi panostaa entistä paremmin siviilinkriisinhallintaan ja rauhanvälitykseen? Miten esimerkiksi turvaamme CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundationin toiminnan.

 4. Miten Suomi voi ulkopolitiikan areenoille edistää vihreää siirtymää, jotta esimerkiksi ilmastopakolaisuuteen oltaisiin varautuneita.

 5. Miten Suomen sisäpolitiikka vaikuttaa ulkopolitiikkaan? Pitäisikö itse asiassa pidättäytyä jumalanpilkkaan liittyvän lainsäädännön uudistamisesta koska se estää myös koraanin polttamisen.

1 tykkäys

Nämä asiat ovat tärkeitä. Mutta eivät sinänsä kuulu presidentin toimivaltuuksiin. Toki niitä voi uudenvuodenpuheissa nostaa esiin mutta sen tyyppiset puheet muodostavat promillen osan presidentin työstä. Siksi olisi hyvä, että presidentti keskittyy siihen, mitä varten hän on paikalleen valittu, eli johtamaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa.