Mitä mieltä olet polttoaineveron korotuksesta?

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kuluneen vuoden aikana Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä on selvittänyt keinoja, joilla Suomi vähintään puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Työryhmän laatiman raportin mukaan keinoja olisivat esimerkiksi sähköautojen käytön yleistyminen auto- ja ajoneuvoveron muutoksilla, liikenteen päästökauppa, romutuspalkkio sekä tie- ja ruuhkamaksut ja polttoaineveron korotukset.

Polttoaineveron korotukset ovat herättäneet keskustelua. Liikenneministeri Harakka esitti näkemyksenään A-Studiossa 27.10.2020, että polttoaineveron korotus voitaisiin kompensoida vähävaraisille. Vähävaraisuuden rajaksi Harakka ehdotti keskustelussa 40 000 euroa, mikä tarkoittaa perhekunnan käytettävissä olevaa vuosituloa.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan periaatepäätökset liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä lähtevät lausuntokierrokselle nyt julkaistun raportin ja vaikutusarviointien pohjalta loppuvuodesta.

Millaisia ajatuksia liikenteen päästövähennystavoitteet sinussa herättävät? Entä työryhmän koostama keinovalikoima tavoitteisiin pääsemiseksi?

Lue lisää aiheesta Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportista:

sekä Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta:

En kannata esityksen mukaisena!

Mielestäni kompensointiesitys on huono! Varsinkin maaseutualueilla oman auton käyttö työssäkäyntiä varten on pakollinen, ei maaseutualueilla ole toimivaa julkista liikennettä.

Jos polttoaineveroa on kompensoitava, kompensointi on tehtävä siten että huomioidaan alueilla käytettävissä oleva mahdollisuus käyttää julkisia kulkuneuvoja.

Maaseutualueilla on monesti jo nyt efektiivinen veroaste varsin matala siihen nähden kuinka korkea on varsinainen kuntavero. Tämä yksinkertaisettuna tarkoittaa että maaseutualueilla pienempi joukko maksaa veroina suuremman joukon menot. Rajaamalla polttoaineveron kompensointi esitetyllä tavalla, se käytännössä kärjistää efektiivisen veroasteen suhdetta muuhun verotukseen.

Esitetyllä mallilla luodaan kannustinloukkuja paremmin tienaaville, kenen on pakko käyttää työmatkoihins aomaa autoa.

Esitys laajasta siirtymisestä sähköautoihin on nykytilanteessa toimimaton jos samalla ei puhuta lentoliikenteen selvästä vähentämisestä, mitä tuskin tehdään! Lentokoneiden polttoaineiden valmistuksessa syntyvää “jätettä” käytetään mm. autojen polttoainena!

Toiseksi sähköautot tuskin tulevat olemaan todellinen vaihtoehto näin nopealla aikataululla. Hinnat liian kovia.

11 tykkäystä

Ihmettelen miksi tuota sähköautoilua niin kovasti nyt koitetaan puskea suomessa. Tästähän on tehty tutkimuksiakin kuinka paljon yhden akun valmistamiseen kuluu päästöjä ja kun niitä akkuja tarvitaan yhteen autoon useita. Lisäksi akkujen elinkaari on hyvin lyhyt. Tähän päälle vielä autojen valmistamiseen kuluvat päästöt sekä sähkön tuottamiseen kuluvat päästöt. Niin en näe sähköautoilua hiilineutraalina ratkaisuna.

Ja jos tavoite on lyhyessä ajassa vaihtaa autokanta sähköön niin kovasti tulee autoromua tähän maahan! Huolestuttava suunta tämä.
Lisäksi suomessa monessa kaupungissa ja kunnassa julkinen liikenne on heikkoa ja auto on pakollinen.
Auto on tarpeen myös monelle yrittäjälle. Otetaan esimerkiksi putkimies tai hitsaaja ei paljon julkisilla kuljeta sellaisten työkalumäärien kanssa. Ja nämä ammatit ei rahalla juhli. Tai joku vuorotyötä tekevä yksinhuoltaja lähihoitaja… Onhan näitä ketkä autoa pakosti tarvitsee ja tulot ei päätä huimaa.
Nämä ehdotukset kurittaa aina kovimmin niitä perus duunareita.

14 tykkäystä

EU:n liityttäessä puhuttiin ihmisten ja tavaran vapaasta liikkumisesta. Ihmiset liikkuvat vapaasti, mutta meneppä ostamaan auto Saksasta. Eipä se tavaran liikkuvuus kovin vapaata ole. Veroa, maksua ja hinnan korotusta toisensa jälkeen. Suomi on edelleen pitkien etäisyyksien maa, jossa auto on välttämättömyys erittäin monelle.
Ehdotelmia ja päätöksiä ei voi tehdä yksisilmäisesti suurten keskusten näkökulmasta. Niissä liikkuminen esim polkupyörällä tai kehittynyttä joukkoliikennettä käyttäen, ilman autoa, on mahdollista. Riittävän kattavaa latauspisteverkostoa ei tulla saamaan Lappiin moniin moniin vuosiin. Koko maa on huomioitava myös polttoaineen hinnan korotuksissa.

10 tykkäystä

Asetettu tavoite on täysin mahdoton kaikin tavoin ja se perustuu faktaan.
Päästöjä pitää leikata, mutta se pitää tehdä porkkanalla ei kepillä ja valtion tulee ottaa roolia tukijan muodossa, eikä ottaa autoilusta, joka on suurimmalle osalle täysin välttämätöntä.
Mitään yksittäistä ratkaisua ei ole.
Autovero pois. Se nopeuttaa autokauppaa, lisää todella paljon arvonlisäkertymää, laittaa rahan alalla liikkeelle, lisää työpaikkoja jne.
Kun mietitään kaikkia päästöjä niin pitäisi leikata sieltä mistä se on helpointa, eikä sieltä mistä mikä sotii omaa ideologiaa vastaan. Liikenne on ajojahdin kohteena ja se tulee Suomelle kalliiksi.
Olisi vihdoin aika saada edustukuntaan autoilua ja liikennettä ymmärtäviä ihmisiä.

11 tykkäystä

Veronkorotukset on välttämättömiä, mutta ne on tehtävä maltillisesti. En kannata tätä veronkorotusta. Olemassa olevan autokannan muuttaminen ympäristöystävällisemmiksi on järkevin tapa. esim. kaasumuutos. Nykyään sen saa tehtyä osaan bensa-autoista 3000€ ja valtio tukee sitä 1000€:lla. Mutta sen käyttövero ei muutu. Käyttövero on saatava samassa yhteydessä muutettava täyden kaasuauton tasolle. Nyt minä en ainakaan muuta autoani, kun edelleen jää uhka kohtuuttomista käyttöveron korotuksista.

3 tykkäystä

Paskapuhetta. Meillä töissä asennettiin latauspisteet, joissa on tuplahinta sähkössä ja latausvehkeiden määrä moninkertaistui vuodessa. Veronkorotukset haittaavat merkittävästi esim. harrasteautoilua. Eniten ne iskevät huonotuloisiin. Tällä politiikalla ei ole mitään ratkaisua mihinkään. Ainoastaan, että pienituloisilla ei ole enää varaa ajaa autolla. Eli joutuvat kotiarestiin sinne maaseudulle. Itse omistan mm. lataushybridin ja V8 auton.

6 tykkäystä

Liikenneministeriön teettämät laskelmat ovat humpuukia. Bensiiniä, ja ylipäätään yksityisautoilua, verotetaan syntyvää CO2-päästögrammaa kohden kovemmin kuin mitään muuta kulutusmuotoa (päästölähdettä). Päästöjen pienentämiseksi kannattaisi siten autoilua lisätä ja muuta kulutusta vähentää. Ja siirtyä julkisesta liikenteestä autoiluun.

Laskelmien virheistä mainittakoon:

Virhe 1 päästökauppa: autoilun nykyistä 8 mrd/v verotuotto on jätetty huomioimatta. On helposti laskettavissa, että yhden vuoden verotuotto riittää autoilun päästöjen täysimääräiseen kompensoimiseen noin 50 vuoden ajaksi. Autoilua pitäisi siten verottaa vain noin 200 milj /v.

Virhe 2: Erillisiä palautuksia pienituloisille ei tarvita. Autoilun kokonaisverotuksen alentaminen 8 mrd:sta noin 200 milj. euroon (päästöjen osalta) riittää siihen hyvin. Julkisen liikenteen saamat tukiaiset pitää periä takaisin, ja saattaa julkinen liikenne yhtäläisen verotuksen ja päästömaksujen piiriin autoilun kanssa.

Virhe 3: bensiini on Suomessa, samoin kuin koko Euroopassa, ylituotantonsa johdosta jäte-energian asemassa. Siksi autoilun vähentäminen tai sähköautoihin siirtyminen ei vähennä ilmaston kuormittamista CO2-päästöillä. Neste joutuu laivaamaan ylituotantonsa USA:n markkinoille. Jotta globaalit päästöt pienenisivät, pitäisi Nesteen vähentää öljynjalostustaan. Siihen riittäisi käsky valtion omistajaohjausministeriltä.

Virhe 4: julkisesta liikenteestä käytetään virheellisesti sanaa joukkoliikenne. Julkinen liikenne on kuitenkin joukkoliikenteen tehokkuuden kannalta kaikkein huonoin vaihtoehto. Henkilöautoissa tyhjien paikkojen lukumäärä yhtä matkustajaa kohden on merkittävästi pienempi kuin julkisen liikenteen välineissä.

Virhe 5: Ehdotus päästöhuutokaupasta koskisi vain yksityisautoilua. Ilmasto-ongelma ei kuitenkaan katso mistä lähteestä päästö tulee. Päästökauppa on siksi laajennettava koskemaan myös julkista liikennettä samoin kuin yhtäläisin hinnoin myös muidenkin kulutusmuotojen päästöjä.

Virhe 6: Liikenneministeriö mainostaa selosteessaan oikeudenmukaisuuden toteuttamista. Kuitenkin ministeriö on teettänyt laskelmia vain sellaisista menetelmistä, jotka vain entisestään lisäisivät kansalaisten epäoikeudenmukaista kohtelua liikenteen ja sen päästöjen hinnoittelussa.

8 tykkäystä

Huolestuttava ja monimutkainen lähestyminen ministeriöltä ja hallitukselta. Yritys tehdä tiikeriloikka asiassa ja tukeutua sähköauto trendiin on kovin kaukana monen arjesta, jossa ajetaan niin kauan vanhalla autolla kun on varaa muuhun. + 30.000 € sähköautoinvestointi on kovin kaukainen hyvin monelle. Autokannan uudistaminen on pitkä prosessi ja se pitää tehdä kärsivällisesti pitkän ajan jänteellä. Autoveron poisto tai merkittävä alentaminen on nopein tapa,

9 tykkäystä

Ajatus siitä, että polttoaineen kulutus kaupungeissa ja sen lähialueilla olisi jotenkin pienenpää, on täysin väärä. Ei täällä ilman autoa pärjää kuin pieni osa ihmisistä ehkä maks 20%. Jos katson omaa työympäristöäni (Helsinki) ja työntekijöitä, niin suurin osa asuu lähikunnissa ja pisimmät kulkee Hyvinkäältä, Salosta, Hämeenlinnasta, Tuusula, Järvenpää jne. Lisäksi hyvin moni tekee töitä ja kuljettaa kalustoa yrityksissä ympäri Suomea.

Jos täällä ajaa 25km työmatkan kahteen suuntaan, niin siihen saa varata vähintään 30 min suuntaansa, kun sama matka maaseudulla menee 15 minuuttiin.
Ja jos katsoo polttoaineenkulutusta, niin saman matkan polttoaineenkulutus on ainakin 30% enemmän, kun seisot liikennevaloissa ja välillä ruuhkassakin.

Ja jos sinulla sattuu olemaan lapsia joilla harrastuksia, ei ole mitään mahdollisuutta viedä heitä työpäivän jälkeen julkisilla harrastuksiin. Puhumattakaan jos sinulla on päivähoitoikäisiä lapsia jotka ensin pitää aamulla viedä päivähoitoon ja illalla hakea pois.

Polttoaineveron nosto ja sitten komepensointi asettaa ihmiset täysin epätasa-arvoon.

Ilmaston kannalta järkevä ratkaisu olisi auon hankinnan yhteydessä verojen pienentäminen jolloin saataisiin liikenteeseen vähemmän saastuttavia autoja. Ja vaikka kuinka dieseleitä on haukuttu, niin nykydieselit kuluttaa erittäin vähän ja niiden päästöt ovat puolet 90 luvun-2000 luvun alun autoista.

Sähköauto on kaikista huonoin ratkaisu. Kallis, valmistus todella saastuttavaa, käyttöikä puolet dieselautosta, akkujen kesto edelleen ongelma, latauspisteitä ei ole, ladattava sähkö pitää myös tuottaa. Ja mihin laitetaan loppuun käytetyt akut, ja niitä on sitten paljon?. Niitä ei voi kierrättää!

7 tykkäystä

Vaikka Suomalaiset lopettaisivat hengittämästä se ei maailmaa pelastaisi, päästävähennys tavoitteet tulevat EU:ta kuten muukin hömppä mitä Suomi etukenossa on toteuttamassa.
Jos päästävähennystavoitteet aiheuttaa Suomalaisille ylivoimaisia kustannuksien nousua…niin päästövähennystavoitteita voidaan muuttaa.

9 tykkäystä

Yritykset ja yrittäjät, jotka ovat ainoita aitoja veronmaksajia, joutuvat taas maksumiehiksi, eli lisää lainaa otettava valtiolle. Liikenteen päästöjä ei tarvitse laskea millään keinotekoisilla lisäveroilla. Ne tulevat laskemaan tekniikan muutoksen takia muutenkin.

8 tykkäystä

Kyllä kannatan! Tämä kuulostaa hyvältä ja reallisesti toimivalta. Ilmastonmuutoksen eteen on tehtävä ja nopeasti. Näin ei voi jatkua enään pitkään holtitomasti.Ilmastonmuutos näkyy jo myös Suomessa ilma on lämmennyt ja talvet ovat olleet vähä lumisia ei hyvä. Grönlannin jäätikkö on alkanut uhkaavasti sulaa ja meri pinta ala nousee ja maa alueita jää vesistöjen alle. Ikirouta myös on alkanut sulamaan uhkaavasti ja metaanikaasut ovat ruvenneet vapautumaan kun ikirouta sulaa ei hyvä. On hyvä jos toteutuu mitä hallitus on suunnitellut ilmastonmuutoksen aasin hoitamiseksi ja myös toteutuisi nopeeasti. Kannatan autojen täyssähköautojen lisäämistä ja romutuspalkkio käyttöönoton ja uusien ladattavien hybridiautojen ja täyssähköautojen autoverotuksen kokonaan poistoa ja näi uudistettaisiin Suomessa autokantaa ja kannustettaisiin ostamaan vähäpäästöinen auto liikenteeseen.

1 tykkäys

Oikeasti Suomen hiilineutraaliksi 2035 pyrkimisellä ei saavuteta oikeasti mitään muuta, kun lisätään valmiiksi velkaisen valtion velkaantumista. Suomen kokoisen valtion päästöt on loppujen lopuksi hyvin pienet, jos verrataan suuriin saastuttajiin maailmassa kuten esim. Intia,Venäjä, Kiina ja ilmastosopimuksista irtisanoutunut Usa.

Polttoaineenveron korotuksilla ei myöskään edistetä sitä lainkaan, koska Suomessa on Euroopan vanhin autokanta, ja se johtuu ainoastaan korkeasta autoverotuksesta. Autoverotuksen kevennys on ainut autokantaa uudistava tekijä, jota kautta liikenteen päästöt vähenevät.

9 tykkäystä

Mahd lyhyesti… En lukenut koko raporttia…

  • En kannata sähköautoja, koska energia pitää jostakin akkuihin tehdä. Paljon tehdään saastuttavaa työtä, että saadaan tarpeeksi latauspisteitä -ja akkuja. Tähän suuntaan meneminen pitäisi pysäyttää nopeasti ja kehittää tuota biokaasuhommaa. Ostaisin heti semmoisen auton, ja vaihtaisin yrityksemme autot myös niihin, jos tankkauspisteitä olisi enemmän. Biokaasuauton hankintaa pitäisi tukea ja mielestäni tämän kaasusysteemin pystyy asentamaan jälkikäteen olemassa olevaan bensa-autoon. Muistelisin, että hinta on jossain 2000-3000€, jos ei ole mahdollisuutta hankkia uutta autoa. Olemassa olevan autonkin päivittämistä voisi tukea, jolloin kaasun tarve lisääntyisi ja niitä tankkauspisteitä olisi helpompi luoda sinne tänne, kuin vetää lataustolppia joka parkkiruutuun. En tiedä, kuinka raskas paketti kaasuasema on, mutta jos se pystyisi olemaan siirrettävä konsepti, niin niitä olisi helppo luoda tarvittaviin paikkoihin. Ja loppuun vielä biokaasun plussa+
    Biokaasun talteenotto eri lähteistä kuten, kaatopaikoilta, lantaloista tms. voi myös vähentää ilmakehään karkaavan metaanin määrää lähtöpaikassa, jolloin biokaasun päästövähennykseksi liikenteessä voidaan laskea paitsi liikenteessä korvattu fossiilinen polttoaine, myös ilmakehään pääsemättä jäänyt metaani.
6 tykkäystä

Jos halutaan ajokilometreihin sidottu maksu niin kaikista kustannustehokkain on polttoainevero. Kaikilla ehdotetuilla maksuilla on vain tarkoitus kerätä rahaa ja lähettää se landelle.

2 tykkäystä

Mites sähköautot?

Perheemme toinen auto on uutena hankittu kaasuauto. Tankkaamme biokaasua. Voin suositella. Biokaasua valmistetaan jätteistä ja sen käyttökustannukset ovat esimerkiksi bensaa alhaisemmat. Tiedossa toki, ettei kaasutankkauksella ole ratkaistavissa koko ongelmaa.

Kaasutankkausasemia on valitettavan vähän. Sen vuoksi perheellä on käytössä myös bensa-auto, jota tarvitsemme liikkumiseen jakeluverkoston ulkopuolelle.

Suuri perhe, asuminen ydinkeskustan ulkopuolella,työmatkat, mummolakäynnit maaseudulla ja lasten harrastukset pakottavat tällä hetkellä omistamaan kaksi autoa. Toivottavasti myös kaasutankkausverkosto laajenee lähitulevaisuudessa ja on osa ratkaisua.

6 tykkäystä

Sinulle Tinttu!
Voit olla varma. ettei kaasutankkausverkosto tule kasvamaan toiveittesi mukaisesti. Sen rakentaminen tulee niin kalliiksi huoltamoyrittäjälle, että sitä kustannusta ei saa takaisin ikinä niin pienillä kaasukulutuksilla. Hallitus kun näköjään ajaa ensisijaisesti sähköautoja kansalaisille.

1 tykkäys

Liikenteen päästöjä pitäisi ennemminkin LISÄTÄ siirtymällä muista kulutusmuodoista autoiluun, päästöjen kokonaismäärän vähentämiseksi. Syy: päästövero per syntyvä CO-gramma on paljon korkeampi autoilussa kuin missään muussa päästölähteessä…