Miten nuorten hyvinvointia voitaisiin edistää Lahdessa?

Mitä tulisi tehdä toisin, että nuoret voisivat Lahdessa paremmin?

2 tykkäystä

Ollaan yhteydessä nuoriin. Kohtaamalla kasvotusten, kysymällä kuulumisia heiltä, ojentamalla käsi hyvän jakamiseen, antamalla aikaansa. Näitä kaikkia ennen kuin ongelma on päällä.

2 tykkäystä

Oppivelvollisuuden laajentaminen on vain osa ratkaisuvaihtoehtoja. Tärkeää on juuri nuorten kohtaaminen, vertaistuen antaminen. Se voi olla kokoontumispaikkojen ylläpitoa, harrastuspaikkojen ylläpitoa yhdessä nuorten kanssa, taiteen ja kulttuurin keinoja, mutta tärkeimpänä nostaisin keskustelun.

1 tykkäys

Enemmän kohtaamispaikkoja ja tekemistä nuorille. Kouluilla voisi olla enemmän ohjattua harrastustoimintaa, mieluiten ilmaista niin jokainen nuori voisi osallistua. Ja mielestäni olisi tärkeää ottaa nuoria mukaan, kyselyitä siitä mitä nuoret itse toivoisivat. Ja vanhemmille enemmän tietoa/ohjausta siitä, että jokaisen oma lapsi saattaa olla se, joka voi henkisesti huonosti, käyttää päihteitä väärin tms. Huono olo ei välttämättä näy ulospäin. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää!

Kiitos vastauksesta. Erittäin hyviä näkökulmia. Mitkä on sun mielestä ovat kaikista kiireellisimmät asiat hoidettavaksi nuorten tilanteen kohentamiseksi?

Me ollaan Liike Nyt Lahden toimesta laatimassa parhaillaan Kuntalaisaloitetta. Pohdimme lasten/nuorten kiireellisimpiä tuen tarpeen puutteita perusopetuksen/2.asteen oppimisympäristöissä?

Eli mihin tarvittaisiin lisäresursseja erityisen nopeasti?

Tukiopetus, ryhmäkoot, koulunkäyntiavustajien määrä, jakotunnit, nuorisotyö, oppilaanohjaus? Vai joku muu erityinen osa-alue?

Mielestäni ennaltaehkäisy olisi kaikista tärkeintä, kenties kokemusasiatuntijoita eli oikeita ihmisiä>esimerkkejä kertomaan nuorille, miltä tuntuu olla kiusattu/masentunut mitä siitä on seurannut elämän aikana yms. Lahdessa korkea päihteidenkäyttö näkyy myös nuorisossa, tiedän tapauksia, jolloin huumeiden käyttö on alkanut jo noin 10 vuotiaana. Huumeista ja riippuvuuksista ylipäänsä olisi todella tärkeä puhua nuorille ja heidän vanhemmille. Ryhmäkoot ovat isoja, ja se vaikuttaa nuorten yksilöllisten tarpeiden kohtaamiseen ja kuulluksi tulemiseen negatiivisesti, kenties siitä olisi hyvä ainakin keskustella yleisesti ja kuulla nuorien mielipiteitä. Koulutus täällä Lahdessa varmasti on korkeatasoista ja opettajat tekevät parhaansa.

1 tykkäys

Kiitos vastauksista ja mielipiteistä.Tuodaan Kuntalaisaloite Nettiparlamenttiin kommentoitavaksi ennen kuin laitetaan se eteenpäin. Otetaan mielellään palautetta ja kehitysehdotuksia vastaan.:slightly_smiling_face::+1:

1 tykkäys