Mitkä asiat kuntoon seuraavalla valtuustokaudella?

Kritiikkiä kaupungin asioita kohtaan kuulee paljon. Rakentavia kehitysehdotuksia hieman vähemmän. Avataan keskustelu siitä, että mitkä ovat nettiparlamentin jäsenten mielestä kolme tärkeintä asiaa, jotka tulisi saada kuntoon seuraavan valtuustokauden aikana? Aina parempi, jos näihin asioihin olisi myös esittää keinot niiden toteuttamiseksi.

Antaa palaa

Sote-palvelut
Talous ja
Päätöksenteko.

Sote-palvelut pitää organisoida uudestaan joko kymsoten kanssa tai ilman eli neuvottelupöytään

Talous on saatava kuriin ja tehtävä myös niitä vaikeita päätöksiä, ei mikään herkku mutta vaihtoehdot ovat vähissä.

Sitten se päätöksenteko. On päästävä ratkaisuun siitä että päätöksiä saadaan aikaan eikä olla jatkuvassa vastakkainasettelutilanteessa jossa asiat ja päätökset junnaavat paikallaan, tämä ei ole kenenkään etu.

2 tykkäystä

Hyviä pointteja!

1 tykkäys

Talouden kuntoon saattaminen on prioriteetti yksi.

  • “kärkihankkeuden” kriittinenkin tarkastelu. Esim. RRT-terminaali hankkeen keskeyttäminen/lopettaminen siihen asti, kunnes on valmiit sopimukset toimijoiden kanssa olemassa. Tuommoiset Kimolan kanava hankkeet, jotka ovat vain menoerä myös tulevaisuudessa, pitää saada loppumaan. Ja pienenä piikkinä virkamiehille: kanavaa rakennettiin jokunen vuosi ja nyt kun valmus, ihmetellään kaavoituksen ja palveluiden tarvetta alueelle. Kyllä niille olisi ollut aikaa jo rakennustöiden aikanakin.
    -virkamiehistölle enemmän käsiä työntekoon kenttätasolle, vähemmän palavereita ja joutavanpäiväisiä tilastojen laatimista. Eläkkeelle siirtyvien tehtävien yhdistämistä ja jopa lopettamista=pikkuhiljaa virkamieshallinto nykytilanteen tasalle.
    -Kymsoten maksujen ja vastikkeellisuuden vakava arviointi.

Joukkuehengen kunnioittaminen (kaksi)
-kun valtuusto on jotain päättänyt, kaikki seisovat päätöksen takana ryhdikkäästi ja asianmukaisesti. Päätöksenjälkeiset turhat kirjoittelut ja arvostelut jäätävä pois. Pitäisi seisoa päätösten takana, se tulee olemaan pitkässäjuoksussa koko Kouvolan etu, vaikka juuri nyt ei oma ehdotus tullut hyväksytyksi.
Kuppikuntaisuus pois ja “kärkihankkeeksi” kuntalaisten hyvinvointi yli puoluerajojen ja asuinalueiden

KymSoten rooli tulevaisuudessa(kolme)
-antaako enemmän vai ottaako loputkin? Rehellisesti sanottuna niin paljon on heidän toiminnastaan
tullut “valituksia”, että jotain on tehtävä.

3 tykkäystä

Vastuullinen taloudenhoito mahdollistaa muut asiat. Siksi ensimmäinen kohta on tärkein. Samalla totean, että keskimmäinen kohta hieman kumoaa ensimmäistä. RRT hankkeesta on monta demokraattista päätöstä ja silti jotkut vaan jatkavat valittamista. Hanke on mielestäni hyvä, ja ajatus on, ettei kaikkia alueita viedä loppuun ennen kuin toiminta alkaa ja aitoa kysyntää ilmenee. Tästä pitää pitää kiinni. Kriittinen tarkastelu on kyllä aina paikallaan kaikissa isoissa hankkeissa.

Tämä on erittäin tärkeä aihe! Erilaiset avopalveluiden tukitoimet ovat avainasemassa tulevaisuuden kannalta.
Lapsiperheiden tuki muuttuneessa yhteiskunnassa on avain siihen, jotta lapset, vanhemmat ja yhteisö voi hyvin. Avoimella ja matalankynnyksen toimilla voidaan saada aikaan parempi tulevaisuus, nyt pienille ja nuorille kouvolalaisille.

2 tykkäystä

Hyvä toivomus, olen itsekin pohtinut, kuinka paljon tukitoimia tarvitaan lapsiperheille, lapsille ja nuorille Koronan jälkeisenä aikana.

1 tykkäys

Kuntoon käytettäviä asioita riittää, mutta sivukyliltä katsottuna asioita on laitettu kuntoon vain Kouvolan keskustan alueella. Muualla Kouvolassa niitä on lähinnä kehitetty(lopetettu). Isossa kuvassa Kouvola tulisi nähdä kokonaisuutena ja kehittää järkevästi koko Kouvolaa, jotta peruspalvelut olisivat saatavilla kohtuullisesti koko kunnassa. Sen tulisi näkyä myös päätöksenteossa. Lakkautettujen palveluiden saatavuus vaikeuttaa Sivukylien elämää ja lisää kustannuksia perheille mm. himoverotetun autoilun muodossa.

Mitä noihin hankkeisiin tulee, niin olen samaa mieltä tuosta RRT hankkeesta, että sitä on tarkasteltava erittäin kriittisesti. Syynä esim. se, että Nurminen Logistics ajaa muutaman junan viikossa Kiinaan. Lisäksi jossain lehdessä oli, että aikovat hakea tulevaisuudessa Kotkastakin kontteja kyytiin. Syytä en tiedä, miksi Kouvolan RRT ei vedä, mutta olen ajatellut, että Nurmisella on pörssiyhtiönä vaan isommat hartiat ko. hommaan.

Kouvolan keskustan kivien asettelu olisi myös lopetettava kuntalaisten rahoilla, kun se ei DDR-simulaattori muuksi muutu, vaikka tekisi mitä. Sen sijaan uuden puistosuunnitelman myötä Kuusankoskesta pitäisi tehdä kouvolan kesä keskusta ja hyödyntää Kymijoen vetovoima ja kauniit maisemat matkailussa.

Aikaisempien kirjoitusten kanssa olen myös samaa mieltä kymsoten tarjoamista palveluista Kouvolassa. Niihin on saatava muutos ainakin joiltakin osin, että taksirallia Kotkaan voidaan vähentää ja ihmisille palveluita voidaan tarjota kohtuullisen matkan päästä.

1 tykkäys

Kiitos vastauksestasi.

Muutamia havaintoja.

RRT hanke ei ole “kiinajuna” projekti, vaikka media sen sellaiseksi halusi leimata. Alue tulee valmistuessaan olemaan todella merkittävä toimija logistiikka- alallasen laajentumismahdollisuudet ovat esimerkiksi Vuosaareen ja muihin Eurooppalaisiin logistiikkakeskittymiin verrattuna ylivertaiset - tilaa riittää. Itse kannatan sitä, että alueet 1-3 viedään suunnitelman mukaan maaliin, ja seuraavat vaiheet toteutetaan kysynnän mukaan.

Keskustaa ja asuintaajamia ei mielestäni kannata asettaa vastakkain. Jokaisessa kaupungissa on keskusta, johon tietyt palvelut keskittyvät. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asuintaajamat höylätään kuiviin. Leikkauspolitiikka, joka on vienyt palveluita pois reuna-alueilta johtuu rakenteellisista ongelmista, joiden takia käyttötalous on ollut kymmenen vuotta kuralla. Nyt tärkeintä on saada talous tasapainoon, jotta leikkaukierteestä voidaan päästä kehityksen tielle.

1 tykkäys

Olen samoilla linjoilla ajatustesi kanssa. Edellinen kirjoitus oli tarkoituksella provosoiva, jotta se herättää ajatuksia. Rrt tulee olemaan vahva toimija logistiikassa ylivertaisten lastinkäsittelymahdollisuuksien johdosta, mikäli sinne saadaan houkuteltua vain riittävästi toimijoita ja kysynnän mukaan sitä voi sitten laajentaa lisää.
Kaupungin keskustakin on ja pysyy, mutta sen elinvoima yrityksineen on vaikea palauttaa, kun asiakkaat ja liikkeet ovat karanneet Veturiin ja Prismaan. Itselläni ei ainakaan ole tarvetta siellä asioida kovin usein. Saan lähes kaikki tarvitsemani palvelut noista kauppakeskuksista. Lisäksi siellä on pysäköintitilaa reilusti. Näihin em. asioihin on kovin vaikea saada muutosta, koska vahinko on jo tapahtunut. Tästä syystä en kannata keskustan ylläpitoon rahan haaskausta.

Kunnan talouden osalta SOTE ilmeisesti muuttaa asioita merkittävällä tavalla, mutta tuskin sitä ylimääräistä jää senkään jälkeen. Talouden tasapainottaminen juustohöyläperiaatetta noudattamalla voi pahimmillaan johtaa siihen, että meillä ei ole kohta muita kuin toimimattomia palveluita. Leikkaaminen ja veronkorotukset ovat myrkkyä kuntalaisille ja kunnan elinvoimalle. Itse näkisin, että jäljelle jää tehokkuuden lisääminen kunnan tehtävien toteuttamisessa. Tarkoitan tällä asioiden tekemistä uudella tavalla hyödyntäen enemmin uutta teknologiaa. Toki näiden myötä joitain tehtäviä voi myös poistua.

Valitettavasti meitä on tähän asti vaivannut nurkkakuntalaisuus, joka on ollut tehokas jarru kunnan kehittymiselle. Sitä ei tietenkään ole helpottanut sivukylien palveluiden alasajo. Toivottavasti uusi valtuusto uskaltaa lähteä rakentamaan kaupunkia enemmin kokonaisuutena koko Kouvola huomioiden järkipohjalta ilman vedätystä. Rakentamisessa täytyy myös lukujen lisäksi huomioida sosiaalinen ulottuvuus kuntalaisille.

Vuokra-asuntoja lisää ja unohdetaan se matkakeskuksen uimahalli, oikeita töitä työttömille eikä mitään typeriä kursseja tai tuki työllistymistä mistä 9€ päivä ja sekin menee matkoihin ja asumistuen putoamiseen

1 tykkäys