Segregaation uhka Vantaalla

Vantaan talousarvio vuodelle 2021 on mielenkiintoinen dokumentti, johon kannattaa tutustua. Sieltä voi poimia useita keskustelun aiheita, joista tässä otan esiin yhden.
Vieraskielisten osuus Vantaan väestöstä vuonna 2016 oli 16.6%. Vuonna 2030 sen ennustetaan olevan jopa yli 28%. Tästä on tulossa merkittävä segregaatiokehityksen uhka. Jo nyt Vantaalla on kaupunginosia, joissa maahanmuuttajataustaisen väestön osuus on merkittävä. Vaarana on, että suomalaiset alkavat hylkiä tiettyjä kaupunginosia tämän johdosta ja seurauksena on kehitys, joka johtaa Vantaan oman Rinkebyn syntymiseen. Siis kaupunginosaan, jossa lähes kaikki asukkaat ovat maahanmuuttajia ja työttömyysaste on korkea. Se olisi kasvualusta monille ongelmille.
Kysymys kuuluukin: onko segregaation uhka todellinen vai ei ja jos on, niin mitä pitäisi tehdä?

3 tykkäystä

Käsitän segregaation käsitteenä laajemmin, kuin pelkkänä maahanmuuttajien ja etnisten ryhmien korostumisena tietyillä alueilla. On kuitenkin kiistatonta, että vieraskielisten osuus jatkaa kasvuaan Vantaalla. Monia hyviä toimenpiteitä on jo tehty, mutta segregaation ehkäisyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota myös jatkossa.

  • Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelussa huomioitava mm. kerros- ja pientalojen sekoittuminen. Tällöin estetään tiettyjen tuloluokkien liiallinen korostuminen eri alueilla
  • Eri alueille laadukkaita kouluja ja päiväkoteja, sekä monipuoliset urheilu- ja kulttuurimahdollisuudet myös lähiöissä.
  • Estettävä työpaikkojen syntyminen vain tiettyihin keskuksiin. Työpaikkoja voisi olla entistä enemmän paikallisesti.
2 tykkäystä