Valtuustoaloite, pormestarimalli

15.12.2020 jättämämme valtuustoaloite

Valtuustoaloite: Pormestarimalliin siirtyminen vuoden 2025 kuntavaalien yhteydessä

Pormestarimallissa kunnan hallintoa ja taloutta johtaa pormestari, jonka valitsee kaupunginvaltuusto. Pormestarin toimikausi kestää nelivuotisen vaalikauden ajan, valitun pormestarin toimiessa samalla kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Operatiivista toimintaa johtaisi pormestarin nimeämä virassa jo oleva kaupungin virkamies.

Pormestarimallissa kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät, demokratia vahvistuu poliittisen ohjauksen korostuessa viranhaltijoihin sekä asioiden valmisteluun. Samalla kunnan johtotehtävissä olevien henkilöiden roolit selkiytyvät ja kaikkien esimiestasojen johtamisen ammattitaidon merkitys korostuu.

Politiikasta ja kuntajohtamisesta tulee johdonmukaisempaa ja kiinnostavampaa kun päätöksenteko selkiytyy, päätösten läpivienti nopeutuu ja strategiset linjaukset läpäisevät koko kuntahallinnon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Haminan kaupunki selvittää pormestarimalliin siirtymisen vaikutukset kevään 2021 aikana. Selvitystyön perusteella valtuusto arvioi tuloksia ja tekee asiassa päätöksen siirrytäänkö Haminassa pormestarimalliin vuoden 2025 kuntavaalien jälkeen.

Haminassa 15.12.2020

Valtuustoryhmät Liike Nyt, Perussuomalaiset ja Ajatteleva Hamina

No ei kuulosta hyvältä. Taas yksi uusi poliittinen virkanimitys. Nykyinen systeemi parempi.