Autoilijoiden puolien pitäminen

Autoilijoiden puolien pitäminen

Itse olen huolissani, että mikä on tilanne 3–4 vuoden päästä Suomen autoilijoiden osalta.

Katsoin Orpon hallituksen ohjelmaa:

Liikenne on taakanjakosektorin suurin päästölähde, mutta autoilun ja kuljetusten päästöjä voidaan teknologiaa hyödyntäen vähentää. Liikennepolttoaineiden uusiutuvan jakeen osuuteen perustuva jakeluvelvoite on selkeä ja nopeavaikutteinen keino vähentää perinteisesti Venäjältä tuodun öljyn osuutta Suomen liikenteessä. Jakeluvelvoitteeseen käytettyjen ja kestävyyskriteerit täyttävien raaka-aineiden kohtuuhintainen saatavuus on kuitenkin osoittautunut rajalliseksi.” [1]

Edistetään kotimaisten vähäpäästöisten polttoaineiden kehittämistä, tuotantoa sekä lainsäädäntöä, joka lisää niiden käyttöä henkilöautoissa ja raskaassa liikenteessä. Etenkin raskaan liikenteen tarpeisiin soveltuvan kotimaisen biopolttoaineen ja biokaasun valmistusta ja jakelua edistetään.” [1]

Miten edistäminen tulee tapahtumaan ja miten paljon vähennetään? Hallituksen ohjelmasta en havaitse tarkkaa matemaattista määritelmää.

Kun nämä ympäristötavoitteet on nostettu messiasmaiselle tasolle, niin sopii kysyä, että mitä muita ympäristöä kuormittavia asioita on kuin yksityisautoilu?

Niitä on lemmikkien ruokatuotanto [2] ja Ukrainan sodan vaikutukset ympäristöön [3].

Koiran hiilijalanjälki voi olla huomattavasti suurempi kuin auton, varsinkin jos sen ruokavalio on hyvin naudanlihapainotteinen” (käännös) [4]

Siitä on väitöskirja tehty, että Suomen sähköverkko kestää sähköautojen käyttöönoton [5]. Mutta sitten akkujen keston osalta on haasteita kylmissä olosuhteissa ja niiden tehokkuus vähenee [6]. Sähköautojen akkujen myrkyllisyys on ihmiselle vaarallisempaan johtuen niiden valmistuksesta ja valmistukseen käytettävistä materiaaleista sekä sähköautoilun aloituskustannukset olisivat aluksi suurempia [7].

Tässä ympäristökeskustelussa ei pitäisi pistemäisesti vaan puhua sähköautoista, vaan ottaa muitakin teemoja, jotka osuvat asioihin, joista kaikki eivät ole valmiita edes vähentämään eikä vain maalittaa autoilijoita.

Itse koen sen epäreiluna, että ympäristökeskustelussa yksityisautoilijoita on voimakkaasti mitätöity mediassa. Kun se yksityisautoilu merkitsee ihmisille vapautta [8], josta olen joskus jo puhunutkin [9].

Koska se ei lopu tähän. Se pitää lukea hallitusohjelmassa, että emme rajoita ihmisten vapautta ajoneuvoon ja iske niihin ihmisiin, jotka eivät vielä voi siirtyä sähköautoihin johtuen omasta talouden tilanteesta. Kaikissa elinkeinomahdollisuuksissa ei ole vielä vaihtoehtona käyttää sähkömoottoreita esim. lentokoneala [10].

Pidä Puolesi autoilija! Stand Your Ground Finland!

Kirjallisuutta ja lähteitä

[1] Valtioneuvosto. Vahva ja välittävä Suomi : Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023. Kohta: Taakanjakosektori. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-763-8

[2] Okin, G. S. (2017). Environmental impacts of food consumption by dogs and cats. PLOS ONE, 12(8), e0181301. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181301

[3] Sasmoko, Imran, M., Khan, S., Khan, H. ur R., Jambari, H., Musah, M. B., & Zaman, K. (2023). War psychology: The global carbon emissions impact of the Ukraine-Russia conflict. Frontiers in Environmental Science, 11. https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1065301

[4] https://www.zerosmart.co.uk/post/the-average-carbon-footprint-of-a-pet

[5] Antti Rautiainen. Aspects of Electric Vehicles and Demand Response in Electricity Grids. ampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1327. Väitöskirja. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3615-1

[6] Zhao C, Li Y, Yang Y, et al. Research on electric vehicle range under cold condition. Advances in Mechanical Engineering. 2022;14(3). doi.org/10.1177/16878132221087083

[7] Verma, S., Dwivedi, G., & Verma, P. (2022). Life cycle assessment of electric vehicles in comparison to combustion engine vehicles: A review. Materials Today: Proceedings, 49, 217–222. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.666

[8] (STEG, 2003). STEG, L. (2003). CAN PUBLIC TRANSPORT COMPETE WITH THE PRIVATE CAR? IATSS Research, 27(2), 27–35. https://doi.org/10.1016/S0386-1112(14)60141-2

[9] https://www.facebook.com/groups/1595868463917799/permalink/1967596876744954/

[10] Thapa, N., Ram, S., Kumar, S., & Mehta, J. (2021). All electric aircraft: A reality on its way. Materials Today: Proceedings, 43, 175–182. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.611

#mluomala #mikkoluomala #kokonaispolitiikka #etsivä_demokratia #pidäpuolesisuomi #standyourgroundfinland #pidäpuolesiautoilija

Päästöjen vähentämiseksi pitäisi autoilun ne verotuotot, jotka ylittävät normaalin ALV:n, käyttää autoilun ja autoilijoiden päästöjen vähentämisen rahoittamiseen.

Nyt niitä sen sijaan käytetään muiden päästöjä lisäävien liikkumis- ja kulutusmuotojen lisäämiseen. Se on täysin ilmasto-, päästö- ja ympäristötavoitteiden vastaista, ja lisää kokonaispäästöjä.

Pitää siirtyä sellaisten liikennemuotojen suosimiseen, joiden kustannukset jäävät vähäisen luonnonvarojen kulutuksensa ja päästöjensä ansiosta niin mataliksi, että käyttäjät pystyvät maksamaan niiden hinnan.

Autoilun kokonaisverotus pitää romahduttaa neutraaliksi (kustannusvastaavaksi) ja saattaa julkinen liikenne normaalin verotuksen ja päästömaksujen piiriin. Raideliikenne toimii kaikkein runsaspäästöisimmällä sähköllä.

Oikeat toimenpiteet edellyttävät tosiasioiden tunnistamista ja niiden todeksi myöntämistä.