Faktoja työperäisestä maahanmuutosta

Onko työperäinen maahanmuutto vastaus esim. suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin työvoimapulaan. Työperäinen maahanmuutto herättää voimakkaita tunteita niin puolesta kuin vastaan, mutta kansainvälinen tutkimus kertoo meille sen lähes yksinomaan positiivisista vaikutuksista sekä yhteiskunnille että yksityisten ihmisten elämälle.
Ohessa on laadittu erään yrityksen kokoamaa materiaalia, joka poistaisi niitä harhatietoja ja ajatuksia ihmisten mielistä pois.

Mika Nummenpalo
044 559 83 59
mika@nummenpalo.com

1 tykkäys

Tähän kylkeen sopinee mainita tulossa oleva ajatuspaja Liberan raportti, joka käsittelee työperäistä maahanmuuttoa. Se esitellään verkossa ja tilaisuuteen voi ilmoittautua oheisen linkin kautta:

Täyttä valetta ettei halpatiövoima ulkomailta laskisi paikallilsten työntekijöiden ansiotasoa.
Voi mennä koska tahansa kyselemään rakennusalan, siivousalan, taksit ym. mitä heidän
palkoilleen on käynyt. Tai työlleen ylipäätänsä,
kortisto, uusi ammatti.
Jos rakennusalallekkin suurin joukoin vyöry ihmisiä tekemään muutamalla eurolla/ tunti töitä. Katsottiinko kotimaisia kalliita työntekijöitä
pitkään?? Ei todellakaan. Lähinnä näytettiin ovea.
Totta kai jos määrät ovat pieniä tai edes kohtuullisia silloin varmasti on myötämielisiä tuloksia, mutta Suomessa maahanmuutto ja ulkomainen halpatyövoima on ollut kaaottista.
Käytännössä ihmiskauppaa.

Työperäisen maahanmuuton helpottamisen rinnalla tuleekin lisätä työehtojen toteutumisen valvontaa rekrytoivissa yrityksissä ja sanktioida väärinkäytökset tuntuvasti.