Jyväskylän joukkoliikenne?

Millaisia ajatuksia sinulla on Jyväskylän joukkoliikenteestä?
Jyväskylän haasteena on kaupunkirakenne, johon sisältyy hyvin laaja-alainen alue. Joukkoliikenne toiminee hyvin keskustan ja lähialueiden tuntumassa, mutta laita-alueet, kuten Vesanka ja Kuikka ym alueet jäävät käytännössä kokonaan ilman lähiliikennettä, vaikka kuuluvatkin kaupunkiin. Näille (ja alueita on muitakin) pääsee vain joillakin kaukoliikenteen busseilla tai omilla autoilla. Nuoret ja autottomat eivät siis pääse liikkumaan kovinkaan helposti. Ja oma auto on lähes pakollinen reuna-alueilla. Tämä liittyy paljon myös keskustan kehittämiseen, mitä nyt puuhataan ja on puuhattu kauan autottomaksi, mutta edellä mainitun vuoksi, autot ovat lähes pakollisia. Miten mielestäsi joukkoliikenne toimii Jyväskylässä?