Kaupunkikeskustan liikennejärjestelyt

Joensuun kaupunkikeskustan nykyiset liikennejärjestelyt (kaksi pääkatua, Siltakatu ja Kauppakatu) ovat estäneet henkilöautoliikenteen kaupungin keskustassa. Tämä on aiheuttanut “kivijalkaliikkeiden” yrittäjille kohtuutonta asiakasvirtojen vähenemistä! Joidenkin tietojen mukaan keskustassa on yli 70 liikehuoneistoa tyhjänä.

Mikä olisi mielestänne toimiva ratkaisu niin, että saisimme yrittäjät palaamaan takaisin keskustan tyhjiin tiloihin?

Toimivalla ratkaisulla tarkoitan sellaista ratkaisua, jossa sijoittajat saisivat vuokrattua omistamansa huoneistot kohtuullisella hinnalla ja vuokralaisyritykset puolestaan saisivat asiakasmääränsä sellaiselle tasolle, että pystyisivät taas maksamaan vuokransa ja muut kulunsa ja jäisi vielä itsellekin kohtuullinen toimeentulo!

1 tykkäys

Yrittäjien huono tilanne johtuu osittain myös koronasta, mutta keskustassa pitäisi olla enemmän ilmaisia parkkipaikkoja. Myös yletön punaisten pyöräteiden rakentaminen pitäisi lopettaa.

3 tykkäystä

Ottamatta sen enempää kantaa Joensuun kaupunkisuunnitteluun, sen onnistumiseen tai epäonnistumiseen liikennejärjestelyjen osalta koen, että asiointi Joensuun keskustassa on tehty hankalaksi. Kadunvarsipysäköinti on kallista ja paikkoja vähän. Toki ymmärrän, että rakennettu maksullinen pysäköinti kiinteistöissä ja torin alla on kustannusrasite omistajilleen, jolloin kulut on saatava jotenkin puolitettua omistajien ja asiakkaiden kesken. Kaupunkikeskustan kehittämisen keskeisin tavoite lienee elävöittää ympäristö ja liikkeiden asikasvirtojen lisääminen. Se ei toteudu jos autoilua ja liikkumista rajoitetaan esimerkiksi korkeilla pysäköintimaksuilla. Tulevaisuuden kaupunkisuunnitteluun tulisi lisätä laajuutta ennemmin kuin ahtautatta kaikilla aloin.

2 tykkäystä

Helpoin tapa lienee keventää keskusta-alueen pysäköintiä ja lisätä lyhyen pysähdyksen (30min)ilmaisia paikkoja. Jostain syystä Joensuuhunkin alkaa pesiytyä ajatus, että kaikki kansa asuu keskustassa eivätkä tarvitse autoa. 80100 alueella asuu alle 10 000 ihmistä, eli melkoinen massa jää keskusta-alueen ulkopuolelle, jotka todennäköisesti liikkuvat autoilla. Pelkästään joukkoliikenteen lisääminen ei ole tähän ratkaisu.

1 tykkäys

Mielestäni pysäköinnin maksullisuus ei ole juurisyy keskustan laimealle asiakasvirralle. Toki ilmainen pysäköinti kadunvarressa edesauttaa lyhyitä piipahduksia, mutta ei maksullinen pysäköinti estä mielekästä vierailua keskustassa. Omalta kohdaltani asioimisen helppous ja sujuvat siirtymiset ovat merkittävimpiä seikkoja valikoidessani ostospaikkoja. Tällä hetkellä torin ympäristö ei vain tarjoa yksinkertaisesti mitään sellaista minkä vuoksi sinne tulisi lähdettyä ilman varsinaista asiaa.

3 tykkäystä