Lisää harrastusmahdollisuuksia

Liike Nyt Kuopion yksi kuntavaaliteema on liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Etenkin jokaisella nuorella tulisi olla vähintään yksi viikoittainen harrastus, joka edistäisi mielenterveyttä ja fyysistä hyvinvointia. Tämä on jälleen yksi ennaltaehkäisevä toimi moneen ongelmaan, joita syrjäytyminen voi aiheuttaa. Harrastusten kirjoa tulisi myös kasvattaa, jotta kaikki löytäisivät itselleen mieleisen. Samoin koulujen soisi ottavan aktiivisemman roolin nuorten ohjaamisessa harrastusten pariin. Harrastukset voisikin integroida koulupäivän yhteyteen heti varsinaisen opetuksen jälkeen.

Mitä harrastusmahdollisuuksia Kuopiosta puuttuu?

Kunnollinen sisäampumarata sekä practical / SRA-ammuntaradat.

Heinjoen suunnitelmissa SRA / practicalradat ovat, mutta rahoitus ja aikataulu uupuu.

1 tykkäys