Miksi sotilas ei ole maanpuolustuksen keskiössä?

Puolustusvoimat ovat epäonnistuneet varusmieskokemuksen muotoilussa.

Puolustusvoimat ovat liiketoimintaa. Sen tärkein voimavara on sen motivoituneet sotilaat ja lujat kansalaiset tukemassa heitä.

Maanpuolustustahtoa tarvitaan!

Nykyaikaisessa liiketoiminnassa tuotetaan kokemuksia, jotka lujittavat yhteistyötä keskiöön sijoitettujen tärkeimpien sidosryhmien eli asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Tätä varten koulutamme esim. Aalto yliopistossa teknologioiden ja palveluiden kokemusmuotoilua.

Puolustusvoimien on kiireesti seurattava aikaansa ja laitettava sotilaat keskiöön ja muotoiltava heillä maanpuolustustahtoa lujittavia kokemuksia.

Jos varusmiesten suunnasta kuullaan vielä yksikin tyrmätty valitus on kenraaleja laitettava vaihtopenkille.

1 tykkäys

Varusmiesten valitus on ehtymätön luonnonvara, joka lienee kasvamaan päin, koska nykysukupolvet ovat aiempia entistä heikommassa fyysisessä kunnossa. Varusmiesten valitus kertoo hyvin sen, että sotilaskoulutuksen ja psyko-fyysisten rasitusten suunta on jokseenkin oikea.

Mikki, en ole samaa mieltä kanssasi. Maanpuolustustahto luodaan motivoimalla ihmiset, jotka suorittavat asepalvelusta.

Nykyaikainen ihminen arvostaa kokemuksia. Kokemukset vahvistavat motivaatiota.
Motivaatiota kehitetään tänä päivänä muotoilemalla.

Johtamisen tehtävä numero 1 on motivaation luominen. Miten puolustusvoimat mielestäsi onnistuvat johtamistehtävässään?

Kuvailemaasi tilannetta kannattaa yrittää parantaa. Resilienssi on tärkeää jo ennen konfliktia.

“Jätkät me hävitään tää peli”, (Kummeli)

Puolustusvoimien johtamiskoulutus on hyvää aliupseerikoulusta alkaen ja ovat onnistuneet kyllin hyvin myös johtamistehtävässään.

2 tykkäystä

Tietyllä tavalla mielenkiintoinen idea. Kiitos siitä. Puolustusvoimien tehtävä on lakiin sidottu ja sen toteutustapa perustuu asevelvollisuuteen ja kokonaismaanpuolustukseen.

Mielestäni olisi tärkeää, että motivaation luontia ei jätettäisi puolustusvoimille vaan se olisi osa kasvua suomalaiseksi. Kansalaisuus tuo oikeuksia ja velvollisuuksia, joista voi olla ylpeä. Yksilö edellä elämysten kerääminen ei ole pääasia, ehkä PV voisi tuoda kokemuksen yhdessä toimimisesta yhteisen tavoitteen eteen.

1 tykkäys

Tätä juuri tarkoitan. Onhan PV:ssä tehty myös syvä johtamista. Muotoiluajattelussa ei ole yhtään erikoisemmasta asiasta kysymys.

Suomi on puolustamisen arvoinen. Yhteiskuntajärjestystämme vaalivat myös poliittisiin luottamustoimielimiin valitut päättäjät, riippumatta siitä mitä poliittista linjausta tai näkemystä edustavat.

1 tykkäys

Ei ole pitkä aika kun vielä olin kertausharjoituksessa.
En nyt ala avaamaan suomen puolustusta ja sen kestävyyttä.
Sen tiedän, että Suomen armeijalla on harvinaisen yksityiskohtaiset suunnitelmat maanpuolustukseen.
Tänne saatetaan tulla, mutta suomea ei noin vain saada haltuun.
En antaisi kyllä suomen puolustuksesta noin synkkää kuvaa.
Perus sotilas on kuitenkin edelleen tosipaikan tullen erittäin tärkeä.
Uskallan väittää, että kun Suomella on nimensä mukaisesti Puolustusvoimat, niin se puolustus on todella suunniteltu tarkkaan.
Eivät välineetkään niin huonot ole. Olennaista on, että sitä mitä on osataan käyttää ja ohjata jne.

Saa ja pitää koko ajan ajanmukaistaa armeijaa. Se on selvä.

Typerät vanhat säännöt eivät myöskään ole turhia.
Siellä koulutetaan kuuntelemaan ja tottelemaan käskyjä, vaikka välillä se on turhauttavaa.

1 tykkäys