Mitä mieltä käyttöhuoneista?

Käyttöhuoneet on nyt olleet tapetilla. Mitäpä olette aiheesta mieltä?

Ajatus on hyvä, mutta minun mielestäni se tuo huonoja kannustimia huumeidenkäytölle ja on ristiriidassa Suomen lain kanssa. Mitä tekisin tilanteelle niin tarjottaisi keskustelupalveluita huumeiden käyttäjille kuitenkaan sitä syyllistämättä.

1 tykkäys

Ei ole olemassa mietoja huumeita, on vain huumeita. Mielestäni käyttöä ei saa vapauttaa, enkä niille näe mitään tarvetta käyttöhuoneille, joihin kiinnostuneet nuoret voivat mennä valvotusti kokeilemaan “reunalla elämistä”. Käytön salliminen lisää vain käyttöä, ja sen myötä myös tulee lisää huumekuolemia. En ole toistaiseksi tavannut kokemusasiantuntijoita jotka olisi käyttöhuoneiden kannalla.

3 tykkäystä

Nämä käyttöhuoneet antaisivat suoran viestin, että huumeiden käyttö on hyväksyttävää.
En kannata.
Tämä on taas ajatusmallia “antaa kaikkien kukkien kukkia” ja sillä tiellä ollaan pian tilanteessa, että kaikki on sallittua.

2 tykkäystä

En ole käyttänyt huumeita enkä hyväksy niitä. Mielipiteeni perustuu 1980 -luvulta lähtien näkemääni ja kokemaani Sörnäisten metroaseman liepeillä olevaan kansalaisjoukkoon, sekä auto- ja kiinteistövahinkojen tekijöihin. Suurin osa on muissa maailmoissa, maailman vahvimpia ja yläpuolella tavallisten kansalaisten.

Kukaan ei ole vuosisatojen kuluessa osannut vaatia valtiolta samanlaista oikeutta konjakin tai viskin käyttäjille. Miksi pitäisikään, miksi valtion pitäisi ylläpitää yksityisten veronmaksajien tai muuten vaan verorahojen käyttäjien “huoneita”.

En hyväksy sosialismia! Sekin perustuu kokemukseen; vuosikymmeniä olen nähnyt samanlaista yhteisten rahojen tuhlausta. Nämä sosialistit ovat kaikessa ajattelussaan aina toisten kukkarolla, kaikesta myönnytyksestä pitää aina saada jotain toiselta pois, ja kaikkeen pitää aina tehdä ongelma. Vastustetaan kunnes “lehmänkauppa” on saatu aikaan.

Yhteisiä verorahoja vaativat ne, jotka niistä hyötyvät ja jotka niitä tarvitsevat. Huumeiden käyttö ja niiden hankkiminen pitää olla ehdottomasti kielletty, eikä verovaroin pidä kustantaa muuta kuin pakkohoitoyksiköitä.

4 tykkäystä

Minä en usko että käyttöhuoneet houkuttaisivat ketään päihteitä käyttämään. Jaetaanhan nytkin puhtaita neuloja, anonyymeja lähetteitä verikokeisiin veriteitse tarttuvien tautien kurissapitämiseksi ja pääkaupunkiseudulla on välillä ”kadulta labraan” -hankkeita, joissa saa anonyymisti testauttaa aineet. Tämä kaikki on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, mutta nyt se aineen piikitys pitää tehdä pusikossa, poistossa, vessassa tai onnekkaat kotona. Tämän toiminnan lieveilmiöt, käytetyt ruiskut ja piilossa tapahtuvat yliannostuskuolemat, voitaisiin käyttöhuoneella osittain karsia.

Toki toivoisin että käyttöhuoneet tarjoaisivat myös muuta apua; matalan kynnyksen lääkärikäyntejä, kela-asioiden tuettua hoitoa, ohjausta katkolle (ja sinne pitäisi sitten kyllä päästä, eikä heittää ulos jos retkahtaa), puhelimen latausta jne. Monet päihteidenkäyttäjät ovat muutenkin moniongelmaisia ja syrjäytyneitä, osalla päihteet on tulleet mukaan mm nepsy-ongelmien itsehoidon kautta (eli ensin oli muutenkin ”sekava” tyyppi, sitten vasta aineiden käyttäjä), osalla toki lähtee viihdekäytöstä ja kokeilunhalusta.

Joku mainitsi verovarat. Tottahan se on että verovaroin ne pitäisi kustantaa. Nyt verovaroin kustannetaan kuitenkin likaisen neulan aiheuttamien sairauksien hoito (esim verenmyrkytyksen, amputaation tai hepatiitin hoito on hidasta ja kallista). Myös kadulle jätetyt neulat siivotaan verovaroin. Päihteidenkäyttäjien omaiset saavat verovaroin kustannettua hoitoa vuosia. Läheisiä meillä monilla on useita, joten jos miettii, moniko olisi oikeutettu lakisääteiseen hoitoon, jos minä retkahtaisin, niin kalliiksi se tulisi sekin. Vaikka käyttöhuone ei toki kaikkia ongelmia ratkaisisi, voisi se osalle tuoda kiintopisteen elämään sekin, ja näin helpottaa myös omaisten tuskaa.

2 tykkäystä

Olen samaa mieltä senja76 kanssa. Huoneen yhteyteen pitäisi saada juuri matalan kynnyksen lääkäriäkäyntiä ja tukea irtautumiseen. Kysymys, kun ei ole pelkästään huumeriippuvuudesta vaan koko elämä on rakennettava uusiksi. Pieni askel kerrallaan. Eräät kommentit tällä foorumilla toivat mieleen, että kommentin antaneet lienevät toimineet edellisessä elämässä Natsi-Saksan SS-Einsatzgruppen jäseninä.

2 tykkäystä

Jokin aika sitten liikkeellä oli kansalaisaloite jossa vaadittiin mm pakkohoitoa yhtenä vaihtoehtona sairauden hoitamiseksi. Allekirjoittajia ei riittänyt, toisin kuin käyttöhuonealoitteeseen. Harmi.

Tänään luin hyvän julkaisun siitä, miten päihdekuolemia voisi vähentää. Muutamia poimintoja siitä:

  1. Päihdepolitiikan uudistaminen

Huolestuttavaa Suomessa huumeiden käytön kasvun lisäksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Sanna Kailannon mukaan maamme päihdepolitiikka. Tarkemmin sanottuna se, että poliitikot eivät halua keskustella koko aiheesta.

  1. Hoitoon pääsyn helpottaminen

Huumekuolemia ja myös huumeiden käyttöä voitaisiin vähentää, jos päihdehoito olisi nykyistä parempaa. Näin ajattelee ylilääkäri Margareeta Häkkinen.
Paremmalla päihdehoidolla hän tarkoittaa sitä, että hoitoon pääsisi silloin, kun hoidolle on tarve. Ei vain silloin, kun joku viranomainen arvioi, että nyt tämä ihminen on ansainnut hoidon.

3 Päihdesairauksien tunnistaminen

Päihdesairauksia ei aina ymmärretä ja tunnisteta. Häkkisen mielestä tästä syystä huumeriippuvaisten on vaikea saada hyvää hoitoa.

Päihderiippuvaisten ajatellaan Häkkisen mukaan usein olevan vaikeita asiakkaita ja jopa ammattilaiset saattavat ajatella, että riippuvuus on itse aiheutettu sairaus.

– Päihderiippuvuus on samanlainen krooninen sairaus kuin esimerkiksi diabetes tai verenpainetauti: siihen on olemassa hoitokeinoja. Tätä ei usein meidän terveydenhuollossa ymmärretä.

  1. Stigman väheneminen

Päihderiippuvaisten vaikeus saada apua terveydenhuollosta tai monista muista palveluista johtuu myös päihdesairauksiin liittyvästä stigmasta. THL:n Sanna Kailannon mukaan monissa sote-palveluissa suhtautuminen päihderiippuvaisiin on usein hyvin negatiivinen.

  1. Ennaltaehkäisevä työ

Siitä huolimatta, että ennaltaehkäisevä työ on tärkeää, tulee haittoja vähentävään työhön myös panostaa nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla.

Myös nuorille suunnattuja matalan kynnyksen palveluita pitäisi Mansnerin mukaan olla enemmän tarjolla. Erityisesti heille, jotka käyttävät jo päihteitä.

Lainaukset on otettu täältä: Huumeiden käyttö lisääntyy vuosi vuodelta, mutta tilastot voitaisiin saada myös laskusuuntaan – asiantuntijat kertovat siihen viisi keinoa

Itse liityin Liike NYTiin juuri siksi, että politiikka on unohtanut suuren joukon ihmisiä jotka eivät pidä meteliä itsestään mutta tarvitsevat apua. Ja tämä joukko kasvaa koko ajan, jos hommaan ei tule muutosta.

1 tykkäys

Tässä kysymyksessä sekoitetaan usein asioita. Käyttöhuoneiden puolesta puhuvat ihmiset EIVÄT kannata huumeidenkäyttöä, päinvastoin, ainakin itse kannatan huumevastaista työtä.

Ihan ensimmäiseksi on ymmärrettävä, että päihderiippuvuus on sairaus. Sairaudesta ei saa rangaista, vaan meidän Sairauksia meillä voi olla erilaisia; joidenkin syntyyn voimme itse jonkin verran vaikuttaa, joidenkin syntyyn taas emme. Tärkeää on kuitenkin, että sivistyneessä yhteiskunnassa pyrimme auttamaan ja huolehtimaan ihan kaikista riippumatta siitä onko sairaus “itseaiheutettu”.

Päihderiippuvuus on erittän monimutkainen ja monimuotoinen sairaus. Sillä on vaikutuksia laajalle myös riippuvuuteen sairastuneen lähipiiriin ja yhteiskuntaan. Mitä poppakonsteja ei tähän sairauteen ole. Meidän on hyväksyttävä, että kaikki mahdolliset keinot on otettava käyttöön.

Käyttöhuonekokeilulla meillä olisi yksi mahdollisuus matalan kynnyksen palveluille. Ammattitaitoiset hoitoalan ammattilaiset pystyisivät ohjaamaan tarvittavien palvelujen piiriin oikea-aikaisesti ilman turhia viivytyksiä. Aivan selvää on, että hoidon oikea-aikaisuus voisi vähentää kuolemia ja inhimillistä kärsimystä.

Asianmukaisella sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöllä mahdollistamme hoidon onnistumisen. Kaiken kaikkiaan asia vaatii ennakkoluulotonta päihdepolitiikkaa ja halua uudistaa asioita. Jokaisesta täytyy pitää huolta!

1 tykkäys

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa myös niillä jotka eivät kannata käyttöhuoneita. Kansalaisaloite Naloksinin jakelun mahdollistamiseksi on avattu. En linkkaa sitä tähän koska en tiedä onko se sallittua. Perustelut kuitenkin:

Suomi johtaa tilastollisesti alle 25 vuotiaiden huumausaineiden aiheuttamia kuolemia. Opiaatit ovat erittäin merkittävä huumausaineiden ryhmä kuolemien aiheuttajana em. tilastoinnissa.

Euroopan maista Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Saksa, Irlanti, Italia, Espanja ja Iso-Britannia ovat jo aloittaneet kotijakelun riskiryhmille ja heidän läheisilleen. Ensimmäiset tulokset ovat osoittaneet toiminnan vähentävän opiaattien ja siten kokonaisuutena huumausaineiden aiheuttamia turhia kuolemia.

Naloksoni on erittäin tehokas ja nopeavaikutteinen vastalääke opiodien aiheuttaman kuolemaan johtavan yliannostuksen ehkäisemiseksi.

Vastaavassa tarkoituksessa Suomessa on muutamilla potilasryhmillä jo käytössä seuraavat lääkeaineet:
Diabeetikot - Glukagoni henkeä uhkaavan matalan verensokerin hoitamiseksi
Allergikot - Adrenaliini henkeä uhkaavan allergisen reaktion hoitamiseksi
Epileptikot - Midatsolaami henkeä uhkaavan kouristuskohtauksen hoitamiseksi

Opiaattiriippuvaisilla potilailla tulisi olla jo perustuslaillisen tasa-arvoisuuden ja tasavertaisen kohtelun takaamiseksi Naloksoni käytössä henkeä uhkaavan opiaattien aiheuttaman hengitys- ja verenkiertolaman hoitamiseksi ja siten turhan kuoleman ehkäisemiseksi.

Jos tähän asiaan vaikuttaminen kiinnostaa, mutta ei kannata käyttöhuoneita, käy allekirjoittamassa. Vaihtoehtoja on olemassa päihdetyön parantamiseksi mutta pelkät poliitikot ei sitä tee.

Hämmentyneenä olen seurannut keskustelua huumeiden käyttöhuoneista ja miettinyt kenen näkökulmasta keskustelua käydään? Halutaanko huumeidenkäytön haittoja vähentää vain yhteiskunnan vai huumeidenkäyttäjän kannalta.

Mihin käyttöhuoneita tarvittaisiin? Huumeidenkäyttäjän näkökulmasta asiat ja palvelut, joilla tarvetta pedataan, löytyvät jo terveysneuvonta pisteistä.
Terveysneuvontapisteet mahdollistavat asioinnin anonyyminä, niistä jaetaan puhtaita käyttövälineitä, hygieniatuotteita, välipalaa. Terveysneuvontapisteissä on mahdollisuus testata C-hepatiitti ja HIV tartunnan mahdollisuus. Joidenkin palveluntarjoajien terveysneuvontapisteissä on jo kehitetty hyvinvointialueiden kanssa jopa suora C-hepatiitin hoidon ohjaus ja aloitus. Terveysneuvontapisteista saa myös A- ja B-hepatiitti sekä kausi-influenssa rokotuksia. Terveysneuvontapisteissä on myös mahdollisuus saada keskusteluapua niin käyttäjän itsensä kuin tämän läheisenkin. Hoitoon ohjaus ja lääkäripalvelut ovat myös osa valveutuneimpien palveluntarjoajien ja hyvinvointialueiden terveysneuvontapisteiden osaamisaluetta.

Myös jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä, jossa kohdataan huumeidenkäyttäjiä kaduilla ja heidän omissa toimintaympäristöissään, tehdään ainakin Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Lahdessa. Tällä hetkellä työtä tehdään hankkeiden muodossa. Hankkeesta riippuen myös jalkautuvassa työssä tehdään virustestauksia, hoitoonohjauksia sekä kuljetaan tukena virasto- ja arjenasioiden hoidossa. Jalkautuvien työntekijöiden avulla myös moni asunnoton huumeidenkäyttäjä on päässyt kiinni asumispalveluihin.

Asiat joilla käyttöhuoneita perustellaan ovat siis jo olemassa. Ainoa ero on se että terveysneuvontapisteissä EI voi käyttää huumeita. Miksi emme siis kehitä näitä olemassa olevia palveluita sekä jalkautuvia hankkeita toimivimmiksi. Kenties osaksi omaa hyvinvointipalvelujärjestelmäämme?

On meillä sitten käyttöhuoneita tai ei, niin huumeidenkäyttöä tulee olemaan paikoissa, joissa sitä on tällä hetkelläkin. Huumeidenkäyttäjä voi saada terveysneuvontapisteestä kerralla satakin puhdasta käyttövälinettä. Yhdet hän saattaa käyttää käyttöhuoneessa, loput 99 muualla. Käyttöhuoneesta hän joka tapauksessa jatkaa matkaansa kadulle hankkimaan seuraavaa annosta tai rahaa siihen. Huumausainekaupan tai siihen liittyvän rikollisuuteen en jaksa uskoa käyttöhuoneiden vaikuttavan. Katukuva tai paikat, joissa jo nyt on häiriöitä, tuskin tulee rauhoittumaan.

Huumeidenkäytöstä johtuviin kuolemantapauksiin käyttöhuoneilla tuskin Suomessa tulee olemaan vaikutusta. Meillä yleisin yliannostuskuolema johtuu bubrenorfiinin, bentsodiatsepiinien ja alkoholin yhteiskäytöstä. Kuolema tulee tuolloin yleensä yksin kotona nukkuessa hengityslaman muodossa.

Oma mielipiteeni on siis, että käyttöhuoneita ei tulisi perustaa, vaan käyttää jo tähän keskusteluunkin kuluva aika ja resurssit jo olemassa olevien palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen. Mielstäni meidän tulisi myös ehdottomasti panostaa hoitoon pääsyn helpottamiseen sekä päihteettömien ja lääkkettömien hoitopaikkojen lisäämiseen sekä käyttää jo olemassa olevia laadukasta hoitoa tarjoavia paikkoja. Näin mahdollistamme huumeidenkäyttäjille heidän läheisilleen toivon paremmasta ja raittiista elämästä

Pasi Tuomaila

Vastaava ohjaaja Avominne klinikat

Lahden kaupunginvaltuutettu / Liike Nyt

1 tykkäys

Tosiaan en voi olla ottamatta osaa keskusteluun, samasta aiheesta kirjoitin viime talvena.
Niin lähellä kuin olen huumeita ja niiden käyttäjiä ollut ja olen työni puolesta, kannanottoni on puolesta :100:

Mutta samalla arvostan ehdottomasti eri näkökulmia asiaan. Haluaisin kuulla ja saada enemmän sisältöä asian kohdalla. Kunnioitan tietoa ja kokemusta, etenkin sitä valitettavasti syvimmässä päädyssä olleita. Meidän tarvitsee kuulla faktapohjaa sekä kohderyhmää

Suomessa huumekuolemat ovat Euroopan korkeimpia ja etenkin nuorilla, tämä on huolestuttavaa. Kannattaa lukea oheinen linkki

Käyttöhuone, tämähän ei ole uusi ilmiö. Ja maailmalla hyvinkin käytössä, pitkään
Jo 1980 luvulta kyseisten käyttöhuoneiden osallisuus auttanut hillitsemään HIV/AIDS leviämistä. Asiasta on paljon tutkittua tietoa olemassa.

Käyttäjät ovat kasvussa riippumatta siitä miten käyttöhuoneiden osalta päätetään…
Mutta haitat ja esim juurikin tartuntojen leviäminen käyttäjien keskuudessa ja sitä kautta terveydenhuollon ja sairaanhoidon resurssit / kulut saattaisivat vähentyä.
Useimmat hoitoa vaativat ovat pistoinfektiot ja sitä kautta mahdollinen sepsis.

Onhan focuksena myös käytön mahdollinen rajaaminen pois juurikin problematiikkaa mahdollisesti aiheuttavista paikoista sekä likaisten värkkien unohduksien minimoiminen. Pistohuumeiden käyttäjä pyrkii mahdollisimman nopeasti eroon käytetyistä välineistä, sillä myös käytetyn välineen hallussapito on osa käyttörikosta, käyttöhuoneella voitaisiin saada tämä asia hallintaan eli likaiset välineet pois ympäristöstä

No mutta se, että niin monta kulkijaa kuin on, on myös mielipiteitä.

Toki käyttöhuone sanana hämmästyttää, mikä sille voisi olla sitten eri nimitys?

Vielä muutama pointti, nämä ammattilaiset ketkä työskentelevät päihderiippuvaisten kanssa, ei toki merkkaa sitä käytön hyväksymisellä, olisihan se aivan absurdia, eikö? Mutta toki mahdolliset käyttöhuoneet vaativat myös lakimuutoksia

Ja vielä yksi juttu, päihderiippuvuus ei ole RIKOS vaan SAIRAUS

Hiljattain oli myös hyvä uutisaamu asiasta, kannattaa tsekata

Ehdottomasti kannattan valtakunnallista ajatusten vaihtoa ja yhteistyötä myös tässäkin asiassa. Meillä on pahentuva tilanne päihteiden osalta ja kaikki mitä me voimme tuoda niin henkilökohtaisella kuin poliittisella saralla esille, on meidän yhteistyötä

Marjo Vacker, Liike Nyt Vantaa
Kaupungin- ja aluevaltuutettu
Sairaanhoitaja, psykiatria

1 tykkäys

Meillä koko Lahden kaupunginvaltuuston Liike Nyt - ryhmä täysin Pasin näkemyksen takana.
Tuija

1 tykkäys

En ole käyttöhuoneiden kannalla, sillä mielestäni ne antavat helposti hyväksyvämmän kuvan huumeiden käytöstä enkä näe niissä suoraan mitään niin hyvää että kannattaisin niitä. Mielestäni matalan kynnyksen lääkärikäyntejä ja terveydenhuollon apupalveluita sen sijaan pitäisi tuoda paljon enemmän esille ja käyttäjille olla enemmän tukea.

4 tykkäystä

Nuorten kanssa tekemisissä olevana sanon sen mitä olen suoraan kuullut, että joidenkin mielestä nämä huoneet olisivat hyviä siksi että voisi turvallisesti koittaa että onko ne huumeet sitten niin haitallisia kuin puhutaan.

Tuota ääneen heitettyä ajatusta kukin voi tykönänsä pohtia.

Ehdottomasti ei.

Käyttöhuoneet tarkoittaisivat huumeidenkäytön laillistamista. Päinvastoin, Poliisia pitäisi ohjeistaa käymään huumekauppiaiden kimppuun entistä hanakammin valeostojen avulla.

Jos maallikko löytää kauppiaat, niin miksei Poliisi. Itse ryhdyn jo salaliittoteoreetikoksi, että Poliisi antaa huumekauppiaiden toimia vapaasti ja myrkyttää nuoriamme.

Huumeidenkäyttö aiheuttaa runsaasti varkauksia ja vähentää työvoiman tarjontaa. Se on saatava loppumaan ja kaikki hyötyisivät, sekä työntekijät, että -antajat.

Omien lukemisten perusteella käyttöhuoneet ovat yleisesti hyvä idea. Niihin voisi samall yhdistää neulavaihtopisteet. Jos ei mietitä pelkästään ajatusta “huumeiden käyttö siirtyy pois katukuvasta ja julkisista tiloista”, voidaan ottaa keskusteluun myös terveysvaikutukset.

Käyttöhuoneet vähentävät kuolleisuutta, sillä tiloissa on koulutettua terveyshenkilökuntaa. Heillä on mahdollisuus opettaa turvallisia pistotapoja, kontrolloida joissain määrin veriteitse leviäviä tauteja ja auttaa yliannostustilanteissa.

Ei ole yhtään tutkimusta, joka realistisesti pystyy esittämään, että käyttöhuoneilla olisi vaikutusta huumeiden käytön aloittamiselle. Ne ovat tarkoitettu syrjäytyneille ja vahvasti riippuvaisille, joille se tarjoaa suojaisan paikan käyttämiselle sekä mahdollisuuden keskustella terveyshenkilökunnan kanssa mahdollisuuksista. Parhaimmissa tapauksissa se antaa inhimillisyyttä takaisin ihmisille, jotka ovat päätyneet huonoon pisteeseen elämässään.

Tässä samassa olen myös sitä mieltä että käyttörikokset pitäisi poistaa. Niillä on vain negatiivinen vaikutus ihmisten halukkuuteen hakea apua sekä se luo monelle turhia rekisterimerkintöjä, joista aiheutuvat haitat edes auttavat vain syrjäytymistä. Hallussapito rikokset voisi muotoilla uusiksi ja pienet hallussa pidot poistaa, mutta samalla korottaa suurempien määrien hallussapitojen rikosten rangaistusten nosto. Näin rangaistaisiin niitä ketkä hyötyvät toisten ahdingosta ja annettaisiin mahdollisuus niille ketkä ovat joutuneet monessa tapauksessa hyväksikäytetyksi huumekaupan uhreiksi.

Ainot suuret ongelmat tässä asiassa on huoneiden sijannit, henkilökunnan määrät, aukioloajat yms. käytännösasiat. Monen tutkimuksen pohjalta käyttöhuoneisiin käytettävä raha maksaa itsensä takaisin vähentyneillä poliisi- ja ambulanssihälytyksillä ja vähentyneillä terveyskustannuksilla mitä likaiset neulat, epäpuhtaat käyttöpaikat ja muut terveysongelmat mitä aiheutuu ns epäkontrolloidulla käyttämisellä

1 tykkäys