Puoluekokous 2024 Tampere 29.6 Aloitteet

Nykyisissä Liike Nytin säännöissä todetaan seuraavasti

25 § Aloitteet
Aloitteita puoluekokoukselle voivat tehdä puolueen paikallis- ja piirijärjestöt, vähintään neljä puolueen henkilöjäsentä yhdessä, puoluehallitus, puoluehallituksen asettama työryhmä, puoluevaltuusto, eduskuntaryhmä ja edustajat Euroopan parlamentissa.

Puoluekokoukselle tarkoitetut aloitteet on toimitettava puoluehallitukselle 60 vuorokautta ennen puoluekokousta. Määräaikana saapuneista, puoluekokouksen esityslistalle otettavista aloitteista on puoluehallituksen annettava lausuntonsa, joihin tulee sisältyä esitykset aloitteiden johdosta tehtäviksi puoluekokouksen päätöksiksi.

Puoluekokousaloitteet ja puoluehallituksen niistä antamat lausunnot toimitetaan puoluekokoukseen ilmoitetuille jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen puoluekokouksen alkamista.