Yli 55-vuotiaiden irtisanominen sanktioitava?

Li Andersson on esittänyt että työnantajalle olisi tultava jonkinlainen sanktio yli 55v irtisanomisesta. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa ikääntyneempien työllisyyttä.

Todellisuudessa tämän vaikutus olisi nimenomaan päinvastainen. Lisäksi se olisi vahingollinen siksi, että nimenomaan nuorien on päästävä mahdollisimman aikaisin ja helposti kiinni työelämään. Työn tekeminen ja työpaikka ovat nuorelle ihmiselle tärkeitä syrjäytymisen ehkäisijöitä.

Tällaisten pakkokeinojen ja poppakonstien sijasta olisi syytä keskittyä tekemään valtakunnan tasolla politiikkaa, joka tuo yrityksille edellytyksiä menestyä ja investoida. Sitä kautta saadaan Suomeen nimenomaan ”oikeita” työpaikkoja, joissa tehdään lisäarvoa tuottavaa työtä.

2 tykkäystä

Sanktio missään muodossa ei kuulosta juuri koskaan hyvältä.

Joillakin yrityksillä olisi kuitenkin ollut ja olisi edelleenkin vuosittain peiliin katsomisen paikka, kun “hukaavat ja työntävät pois työelämästä” kokeneita, motivoituneita ja osaavia työntekijöitä yt-neuvotteluissa. Harvemmin tälläiset tapaukset ovat tuoneet työpaikkoja nuorille työuransa alussa oleville ja mikäli ovat niin tälläiset yritykset ovat hakeneet näissä tapauksissa säästöä palkkakustannuksissa - kokemattomalle voidaan maksaa työn tekemisestä vähemmän kuin kokeneelle.

Jotain pitäisi tehdä, jotta työelämä houkuttelisi kaikenikäisiä ihmisiä ja useammat työnantajat näkisivät potentiaalin mikä löytyy yli 50-vuotiaista. Yritykset, joissa on ihmisiä eri ikäluokista ovat monesti ajatusrikkaampia. Nk. ikärasismi on tuomittavaa (niin nuorten kuin vanhojen). Ihmiset tulisi ajatella työelämässäkin aina yksilöinä, jotka ovat erilaisia eikä ikä itsessään ole erotteleva tekijä.

1 tykkäys

Juurikin näin. Helppo tehdä yhteiskuntaa “mullistavia” ehdotuksia, kun käsi on yrittäjän taskussa.

1 tykkäys

Olen yli 70-vuotias, toistakymmentä vuotta eläkkeellä, yrittäjänä 30 vuotta. Ikäsyrjintä?

En ole nähnyt, enkä kuullutkaan kenenkään yritäjän suusta jonkun ikäryhmän tms. syrjimisestä. Työntekilöiden suustä tätä kuulee aina, kun puhutaan työttömyydestä. Helppo syy tukiaisten nostamiseen. Ehkä helppo olla laiskana, jos ei ole elämässä tavoitteita ja kunnianhimoa.

Minä palkkasin aina parhaita, ahkeria ja sopivia henkilöitä yritykseen. En syrjinyt ketään värin tai muun sellaisen perusteella, mutta paljon oli hakijoissa, varsinkin 2000-luvulta alkaen, “kokeilijoita”, oli todistuksia opiskeluista, joskun työnteostakin, mutta ei ammattitaitoa. Tulipa joskus niitäkin, jotka eivät osanneet toimistotyön “alkeitakaan”.

En usko työhönotossa mihinkään “rotusyrjintään”

Ei pitäisi. Ei 55v. mitään vikaa ole. Näissä pitäisi aina muistaa, mikä on työtehtävä. Esim. 55-vuotias myyjä voi olla kovakin luu pesemään nuorempia myyjiä kokemuksellaan, mutta sitten taas ruumiillisessa työssä teho voi laskea ja kuljettajina taas ovat ihan hyviä jne… Ehkä niin, että jos työ on ruumiillista työtä, niin yritys saisi siihen jonkun palkkatuen ja tätä kautta kompensoitaisiin tätä työtehon laskemista. Tätä rahaa voisi käyttää esim. nyt sitten vaikka nuoremman palkkaamiseen. Palkkatukiasia voisi olla myös hyvä työuraansa aloittelevien palkkaamiseen, koska alussa ne syövät jonkun verran yrityksen resursseja. Tämäkin riippuu työn kuvasta.

Minusta eläkeputken poisto aivan järjetö eikä tuo ainuttakaan työpaikkaa.työpaikkoja pitäisi tulla ensin
Ja ymmärrän hyvin yli 55 V irtisanomiset tiedän monta tapausta kun on vakinaistettu niin alkaa sairastelu koska siihen asti on sinnitellyt kuin kroppa on romuna ja sairaseläkkeelle ei pääse ilman paljona sairaslomia aivan järjetön systeemi
Työpaikkoja syntyisi jos päästettäisiin työntekijät jotka ovat tehneet pitkän uran ruummillisessa töissä ja ovat aivan loppu niin sairaseläkkeelle jonne kuuluisivat eikä niiden kuuluisi sairaina olla töissä ja viedä työpaikkoja niiltä jotka pystyisivät tehdä niitä paremmin.
Vakuutuslääkärit on pistettävä ruotuun mielivaltaiselta päätöksilta

Useat ammattikoulusta päässeet luulevat olevan ammattilaisi kun opettajat sanovat niin japalkka vaatii vain läsnä oloa rupean olemaan aika turhautunut niihin

Työnantajalla on oikeus valita työntekijänsä. Tässäkin mielessä Anderssonin ehdotus on huono. Se puuttuu työnantajan keskeisiin oikeuksiin. Yhdyn Kalliojan näkemykseen siitä, että toteutuessaan ehdotus voisi haitata suuremmissa työllistymisongelmissa olevien, eli nuorten työelämään pääsyä. Nuorten työelämään pääsy on ikääntyneempien työssäpysymistä tärkeämpää siksi että nuorilla on monta kymmentä vuotta tehokasta työuraa edessä, toisin kuin ikääntyneillä, joilla eläke kuitenkin koittaa lähitulevaisuudessa. Niinikään Kallioja on oikeassa siinä, että yritysten menestymismahdollisuuksien tukeminen tukisi paremmin työllisyyttä. Sillä on myös muutoin hyödyllisempi vaikutus kansantalouden kannalta, sillä hyvinvoiva talous tuottaa paitsi työpaikkoja, myös lisää vientituloja.

Mielestäni nyt Korona-aikana täytyisi turvata olemassa olevat
Työpaikat ja työntekijöiden toimeentulo.
Kun ja jos pääsemme koronasta
Eroon, niin sen jälkeen alkaisi
kehittäminen (jota yrittäjät tekevät Korona aikanakin).
Se, että tarvitsemme nuorille työpaikkoja tarvitsemme ideoita, toteutuksia ja yrittäjähenkisyyttä
takaisin minkä - 90 luvun lama
tuhosi.
Yli 55 vuotiaat, esim:60 v, voisivat jo puolittaa työaikansa ja
Antaa nuorille mahdollisuus työllistyä, tähän tukea valtiolta.
Tämä on minun näkemykseni.
Kiitos!

Pidän vaarallisena Anderssonin ehdotuksen kaltaisia ehdotuksiakin. Näillä puheilla Suomea edustava henkilö luo kuvan, että tällainen tulee ja mikäli tämä peikko pääsee pesiytymään on moni yli 55-vuotias heikoilla jos yritykset irtisanovat väkeä oletuksella, että tällainen ajatus on päästetty ilmoille tulevaisuudessa voimaan astuvana lakina. Tällöin nk. yli-ikäinen olisi riski yritykselle syystä tai toisesta joutuisi irtisanomaan yli-ikäisen työntekijän. Ennemminkin lähestyisin asiaa siltä kannalta, että tarjottaisiin yrityksille verokevennyksiä tietylle prosenttiosuudelle työnantajamaksuista yrityksen työntekijöistä, jotta palkkaisivat työelämään mukaantulevia ja myös pitäisivät eläkeikää lähestyviä. Tämäkin toki pitäisi pystyä tekemään mahdollisimman vähäisellä yrityksiä työllistävällä byrokratialla ilman kymmenien lomakkeiden edestakaisin palloittelua.

Yrityksille verohelpotuksia yli 55v työntekijöiden pitämisestä sekä heidän palkkaamisesta. Lisä tukea yritykset voisi saada myös palkkatuen muodossa jos vanhemmalle työntekijälle järjestetään mahdollisuus osa aikatyöhön ilman suurempaa tulonmenetystä tai eläke tappiota. Verohelpotuksien ja palkkatuen hyödyistä osa pitäisi olla korvamerkitty ja se osa pitäisi käyttää nuorten alle 25v työllistämiseen.

Sanktioista vielä. Tulisiko ymmärrystä eduskunnassa lisää jos:
Siirretään kaikki kansanedustajat yli 50v ensin lomautukselle ja sitten irtisanotaan. Sama tehdään myös kaikille niille edustajille jotka ovat olleet yli yhden kauden. Näin päästään eroon sekä vanhoista että heistä joilla on tietoa mitä ko. Työssä pitäisi tehdä. Tämän jälkeen valitaan korvaavat edustajat tilalle mutta koska se on edullisempaa, heidän palkkaa ei maksakkaan valtio itse vaan jokin rekryfirma joka voi sitten tehdä kustannuksissa säästöä valitsemalla sellaisen työehtosopimuksen jossa esim. 2 asunnon, työmatka ym kulunkorvauksien maksua ei tarvitse suorittaa. Näin kaikki voittaa. Valtion kulut pienenee joka säästää sekä palkkakuluissa että poispotkittujen eläkkeissä. He jotka saisivat tässä potkut saisi sen minkä he haluaisi luvata meille muille nyt eli 2kk uudelleen koulutuksen ja loppuelämän stressin kun tarjolla on vain työtä jossa palkka on pienempi kuin työttömyyskorvaus ja vaikka niitä hakisi saa vastauksen että sorry, liian vanha tai ei vastausta ollenkaan.

Yli 55 vuotiaiden työssä jaksamista sekä työuran pidentämistä helpottavat, jos työnantajalle korvataan työkykyä parantavien kuntousjaksojen ajalle määräaikaisesta sijaisesta koituvat kustannukset sekä alentuneen työkyvyn vuoksi työajan lyhentämisestä koituva haitta.
Irtisanominen pitää olla mahdollista, joten kaikki työsuhteen lailliset irtisanomisoerusteet riittävät.

Ei sanktioita, yritys ei ole eikä voi olla sosiaalilaitos.
Jo tällähetkellä, työntekijän ottaminen on isompi riski, kuin lapsen teko.