Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaaliteemat

IHMISIÄ ON KUUNNELTAVA KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ

Liike Nyt Keski-Uusimaan ehdokkaat haluavat, että ihmiset pääsevät mukaan päätöksentekoon. Demokratian vahvistaminen on yksi Liike Nytin tavoitteista. Vuorovaikutusta ja avointa keskustelua on edistettävä yhteiskunnassa. Nämä luovat luottamusta ja ymmärrystä sekä mahdollistavat paremmat päätökset hyvinvointialueella.

VERORAHAT PALVELUIHIN, EI HALLINTOON

Liike Nyt ei hyväksy, että huonosti rakennettua soten rahoitusmallia ja lisävoimavarojen tuhlausta neljännen hallintotason rakentamiseksi kompensoidaan veronkorotuksilla tai kasvavilla asiakasmaksuilla.

Digitalisaatio mahdollistaa palveluiden parantamisen ja lisää asiakkaiden valinnanvapautta. Yksityisten palveluntarjoajien jo olemassa olevia digipalveluja on osattava hyödyntää osana julkista terveydenhuoltoa. Digitaalisaatio ei saa vaikuttaa ikääntyvien ihmisten palveluiden järjestämiseen heikentävästi.

  1. VANHUSTENHOITO KUNTOON

Jokaiselle ikäihmisille kuuluu arvokas vanhuus. Olemme juuri sen arvoisia millaista huolta pidämme ikääntyvistä.

Liike Nyt sitoutuu lisäämään henkilökuntaa kotihoitoon, palvelutaloihin ja tehostettuun palveluasumiseen. Ennalta ehkäisevää kuntoutusta, yhteisöllistä toimintaa ja muita aktiviteetteja on järjestettävä lisää laajentamalla palvelusetelin käyttöä.

Liike Nyt haluaa tukea omaishoitajien arvokasta työtä lisäämällä heidän rahallista korvausta. Lääkekorvausten tasoa eläkeläisten ja muiden vähävaraisten osalta on nostettava.

  1. YRITYKSET OVAT OSA TOIMIVAA SOTEA

Julkinen puoli ei pysty yksinään hoitamaan kaikkia kansalaisia nopeasti ja kustannustehokkaasti, siksi yksityiset yritykset on otettava mukaan hoidon ja palveluiden järjestämiseen.

Liike Nyt ajaa Kela -korvauksen nostoa ja palveluseteleiden laajentamista hoitoaikojen ja -jonojen lyhentämiseksi. Erityisen tärkeää on varmistaa, että julkiset hankinnat suoritetaan niin, että myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus olla mukana tarjoamassa palveluita.

Liike Nyt edistää avoimmuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksenteon lisäksi hankintoihin!

  1. LAPSET JA NUORET TEKEVÄT TULEVAISUUDEN

Lapsen ja nuoren hätä on yhteinen. Yhteiskunnan on tuettava, että lapset ja nuoret pääsevät tarvittaessa takaisin tasapainoiseen elämään, eivätkä syrjäydy tai ajaudu päihteiden käyttöön.

Liike Nyt kannattaa terapiatakuuta.

Mielenterveyspalveluiden lisäksi sosiaalipalveluihin tarvitaan panostusta. Sosiaalipalvelut ovat osa tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa. Sosiaalihuollon työntekijöiden arvosta on lisättävä ja heidän työolosuhteita on parannettava.

  1. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN TYÖVOIMAPULA VAATII TOIMENPITEITÄ

Tarvitsemme lisää työntekijöitä, jotta kaikki kansalaiset saavat laadukkaita palveluita hyvinvointialueella.

Liike Nyt kannattaa, että työvoiman palkkoja nostetaan kohdistetusti, niin että työvoiman saatavuus paranee ja palkkaus on oikeudenmukaista.

  1. PERHELÄÄKÄRIMALLI

Liike Nyt kannattaa perhelääkärimallin tuomista Suomeen ja yksittäisille hyvinvointialueille. Mallin ajatuksena on, että perhelääkäri näkee potilaan kokonaisuutena ja osana potilaan yhteisöä. Perhelääkäri pyrkii selvittämään oireen taustalla olevia tekijöitä laajasti. Monen sairauden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä koko perheen taustojen tuntemisella on iso merkitys.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue voisi olla mukana mallin kokeilussa.

  1. TURVALLISESTI KOTONA JA LIIKKEELLÄ, NYT JA HUOMENNA

Pelastustoimen toimintavalmius ja suorituskyky pitää perustua tutkittuun tietoon ja suunnitelmallisuuteen alueellisesti, jotta ihmisten yhdenvertaisuus säilyy hädän hetkellä.

Pelastajien ja ensihoitajien riittävä määrä on turvattava. Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä ihmisiä, koska nopea apu on tärkeää.

Sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytykset on turvattava ja niitä on edelleen vahvistettava alueille, joille ei saada liikkeelle riittävästi päätoimisia pelastajia.

Valtio ja hyvinvointialue eivät saa unohtaa neljättä sektoria, meitä tavallisia kansalaisia, turvallisuuden rakentajina. Meidän osallistumista on vahvistettava.

  1. IHMISTÄ ON KUUNNELTAVA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ

Liike Nyt haluaa osallistaa ihmiset mukaan päätöksentekoon. Demokratian vahvistaminen on yksi Liikkeen tavoitteista. Vuorovaikutusta ja avointa keskustelua on edistettävä yhteiskunnassa. Nämä luovat luottamusta ja ymmärrystä sekä mahdollistavat paremmat päätökset hyvinvointialueellamme

Kun rakennetaan uutta hallintojärjestelmää on tärkeää, että ihmisen osallisuus ja osallistuminen sekä kuunteleminen ovat alusta alkaen mukana hyvinvointialueen toimintatavoissa. Liike Nytin aluevaltuutetut kuuntelevat ja ottavat huomioon ihmisten mielipiteet tehtäessä päätöksiä palvelujen järjestämisestä.

Tehdään yhdessä meille kaikille turvallinen hyvinvointialue, jossa yksittäisen ihmisen turvallisuus ei riipu siitä, missä kulloinkin sattuu asumaan.

3 tykkäystä