Huumausainepolitiikkaa

Noin kuukausi sitten heräsin tähän päihdeaiheeseen. Juurikin vihreiden linjauksesta kannabiksen laillistamiseen ja muiden laittomien päihteiden dekriminalisointiin. Alkujärkytyksen seurauksena aloin seurata keskusteluja ja tutustua nykytietoon. Itsellä on 2 teini-ikää lähestyvää lasta. Niin huoli tästäkin kirittää paneutumista tähän aiheeseen. Lopulta oma näkemys on kuroutunut siihen, että laittomuus ja kieltolaki on suurin ongelma, joka luo pohjan juurikin rikollisuudelle, joka jo mielestäni ylittää haitoillaan päihderiippuvuushaitan. Ja on vahvasti kytköksissä juurikin päihdeongelmien syntyyn. Varsinkin nuorilla, jotka ei välttämättä näe tekojensa seurauksia. Mikäli esim. kokeilujen kautta ajaudutaan poliisin kanssa tekemisiin niin se stigma eli leima jo alkaa rassata nuoren psyykettä ja se lain rajan toisella puolen oleminen on “helpompaa” kuin “alistuminen” järjestelmän ohjaukseen aina leimautuneena sielläkin. Lisäksi poliisin merkintä tästä näkyy nuoren rekisterissä 5 vuotta. Mikä estää opiskelupaikkojen tai työpaikkojen saantia. Laittomuus tekee myös huumeista nuorille sen kielletyn hedelmän, joka houkuttaa maistamaan. Kapinoimaan. Tähän järjestelmän radikaaliin muuttamiseen toki on pitkä tie. Vaan mielestäni sota huumeita vastaan on hävitty ja tullaan jatkossakin häviämään kieltolain turvin. Tilanne vain pahenee koko ajan. Mitä kovemmat väkivallan keinot poliisilla on sitä kovemmiksi käyvät rikollisten keinot. Jos globaalisti ajatellaan, niin esim. Talben rahoitti huumebisneksellä vallankumouksen ja nytkin sen toiminta rahoittuu huumebisneksellä. Mikäli valtiot ottaisivat huumebisneksen haltuun laillistamalla kaikki laittomat päihteet ja järjestämällä niiden säädellyn jakelun, niin tämä markkinahan olisi rikollisilta poissa. kuten kävi kieltolain purkamisen jälkeen alkoholin osalta. Pimeää viinaa ei markkinoilla enää ole. Tanskassa on esim. piikkihuoneita missä huumeriippuvaiset voivat käydä. Saavat puhtaat neulat ja välineet. Tämä on vähentänyt huumekuolemia. Suomessa tätä ei otettu käyttöön, koska pelättiin, että piikkihuoneiden lähistölle muodostuisi laiton markkinapaikka. Näin todennäköisesti olisi käynytkin. Vaan mikäli piikkihuoneissa olisi myös puhtaat aineet saatavilla, niin yliannostuskuolemat sekä likaisiin aineisiin kuolemat vähenisivät. Tämä myös toisi ongelmaa pois kaduilta ja saataisiin kontaktia päihdeongelmaisiin. Joille voitasiiin asettaa esim. “työvelvoitteita” eli houkutella osallistumaan keskusteluihin joilla saataisiin heilta arvoksta informaatioa päihdeongelmasta ja samalla sitä käytettäisiin terapiatyökaluna päihdeongelmista kärsiville ihmisille. Näin he saattaisivat jopa tuntea itsensä ihmisarvoisiksi, koska tekevät jotain yhteisen hyvän eteen. Niin nämä ajatukseni ovat toki keskeneräisiä ja varmasti löytyy ongelmakohtia. Mutta mielestäni, jokaisen kannattaa pohtia avoimesti, että voitaisiinko niin radikaalilla aseella kuin huumeiden laillistamisella saada parempia tuloksia huumesodassa.

2 tykkäystä

Tällä hetkellä en usko että huumesotaa voi voittaa. Tappioita pitää minimoida ja saada annettua apua heti, kun päihderiippuvainen sitä pyytää.

Luulin, että piikkihuone tulee Helsinkiin, mutta kaatuiko se hanke johonkin…?
Ymmärrän, että pelko ja tietämättömyys saa ihmiset näitä vastustamaan. Päihteidenkäyttö ei kuitenkaan katoa, vaikka sitä kuinka vastustaisi ja paheksuisi.

Kannatan piikkihuonekokeilua. Kannatan sairauden hoitoa ja ehkäisevää terveydenhoitoa. Jokaisesta on pidettävä huolta.

2 tykkäystä

En tiedä Helsingin hankkeesta.

Kyllä Suomessakin jaetaan mm puhtaita neuloja. Onhan myös korvaushoito jonkinmoista laillista huumeiden välitystä - sillä pyritään välttämään haittoja.

En usko että huumeiden laittomuus niinkään käyttäjää haittaa. Poliisin kanssa asiointiinkin tottuu. Suurempi ongelma on, että päihdeongelmaisilla ei nähdä olevan muita ongelmia, osa lääkäreistä on haluton hoitamaan päihdeongelmaisia omien ennakkoluulojensa tähden. Jos et saa ajoissa apua vaikka masennukseen, on katukaupassa lääkettä saatavilla. Mutta sen jälkeen kukaan ei enää halua hoitaa juurisyytä, masennusta, sillä et ole muuta kuin narkki. Sillä, onko huumeet laillisia vai ei, ei suurempaa ongelmaa eli käytön syitä, hoideta.

1 tykkäys

Niin tässäkin ennakkoluulot ovat suurin syy. Kukaan halua olla narkkari. Kyllä ja juurisyiden hoitoa ei ole nähdään vain päihteiden käyttö ongelmana ja syynä ongelmiin. Vaikka todellisuudessa on kysymys sairaudesta ja päihteistä haetaan lohtua ja lääkitystä sairauteen. Eikä ongelmaisen masennusta yhtään ainakaan helpota, että hän on sairautensa lisäksi luokiteltu rikolliseksi ja sairautta yritetään hoitaa krminologisin keinoin. Eli rankaista siitä, että on sairas. huumeongelma on ihan yhtälailla sairaus kuin alkoholiongelmakin.

2 tykkäystä