Ikääntyneiden liikuntamahdollisuudet

Eri tutkimukset ja kirjoitukset puoltavat liikunnan merkitystä varsinkin ikääntyneiden keskuudessa. Olisiko pian Joensuussa, maakunnassa tai vaikkapa koko valtakunnassa Nyt-hetki lisätä ikääntyneille ilmaisia liikuntamahdollisuuksia?

Olen liikunnan kannattaja mutta liikunan puute vaivaa usein eläkkeelle jääneitä myös minua. Syitä on monia mutta varsin yleistä on, että liikuntaa rajoittava erilaiset liikuntaelinsairaudet, nivelvaivat, ylipaino tai jokin sairaus yms. Taustalla voi olla usein myös rasitteena talouden huolet, pienen eläkkeen riittämättömyys, siis syitä on lukematon määrä.
Ikääntynyt ei automaattisesti ole liikunnan puutteessa mutta joukossamme on paljon niitä, joiden elämän laatua voisi kohentaa ja korjata tarjoamalla erilaisia liikuntamuotoja edullisemmin tai jopa ilmaiseksi, kuin mitä niitä on tällä hetkellä mahdollisuus saada. Tärkeintä ikäihmisten liikunnassa on se, ettei aloitettu liikunnan harrastaminen lakkaa, vaan sitä voi jatkaa ainakin seuraavat “kymmenen viikkoa” kuten sanotaan ja kauemminkin jos voimat riittää.
Ikääntyneelle lienee yksi parhaista liikuntamuodoista kuntosaliliikunta. En esitä toivomuksia vaan vaatimuksen, että kuntien on lisättävä ikääntyneiden mahdollisuuksia käyttää kuntosaleja ilmaiseksi, tai lähes ilmaiseksi. Vapaan käytön ikäraja voisi olla vaikkapa 65-vuotta, työeläkekortti, Kela-kortti, ajokortti tai vaikka S-kortti. Mahdollisuuksia on monia. Pulma tässä on se, että päätös ikääntyneiden tukimuotoisen “salikortin” saamiseksi käyttöön vaatii poliittista tahtoa ja yhteistyötä ja sitähän on tunnetusti paljon tässä maassa.
Siispä otetaanpa tämä asia “framille” ainakin täällä Joensuussa ja maakunnassa. Miksikäs ei tästä voisi tehdä vaikkapa valtakunnan asian. Kootaan voimamme ja ollaan hyvän asian puolesta, samalla säätämme yhteiskunnan varoja ja saamme ikääntyneille paremman elämän.

1 tykkäys