Lapset päiväkodissa sidottuina

Ajattelin myös täällä nostaa esiin viime päivinä uutisotsikoissa olevan tapauksen jossa Kajaanilaisessa päiväkodissa lapset juhlivat synttäreitä penkkeihin sidottuna.

Millaisia tuntemuksia/mielipiteitä tämä tapaus teissä herättää?

Itse isänä en ollut uskoa mitä uutisista luin enkä todellakaan sallisi sitä että lapsia sidotaan päiväkodeissa tai muissakaan hoitopaikoissa. Jos hoitaja pula on syynä tälläiseen käytökseen niin katsoisin viisaimmaksi pienentää lasten hoitoryhmien kokoa.

Tässä vielä linkki kyseiseen Ylen uutiseen:
Lapset juhlivat synttäreitä penkkiin sidottuina

Helpoin ratkaisu olisi rajata hoitopaikka oikeus niille, jotka sitä tarvitsevat. Näinhän se on ollut aikaisemminkin. Typerää vaatia subjektiivista oikeutta ideologisesti syystä kaikille. Puuttuu rahaa ja puuttuu työntekijöitä, eikö jo olisi aika käyttää järkeä tai jättää päättäminen niille, joilla on kykyä siihen.

Tuollainen toiminta ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Mielenterveyslaki on ainoa laki, joka antaa oikeuden sitoa ihmistä, oli hänen ikänsä mitä tahansa. Sitomisella rikotaan nopeasti sanottuna vähintään itsemääräämisoikeutta, rajoitetaan liikkumista sekä rajoitetaan lapsen perusoikeuksia.

Varhaiskasvatuslaista tällaista pykälää ei löydy.
Lasta tulee kasvattaa lapsen edun mukaisesti, erityistä tukea saavan lapsen hoidosta tulee olla sovittu tehdyssä suunnitelmassa.

22 e § (21.12.2001/1423)
Erityiset rajoitukset

Potilas saadaan vastoin tahtoaan eristää muista potilaista:

  1. jos hän käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittaisi itseään tai muita,

  2. jos hän käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden potilaiden hoitoa tai vakavasti vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti vahingoittaa omaisuutta merkittävästi, taikka

  3. jos potilaan eristäminen on välttämätöntä muusta erittäin painavasta hoidollisesta syystä.

Eristetylle potilaalle on annettava soveltuva vaatetus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa hoitohenkilökuntaan kuuluva saa käyttää potilaan kiinnipitämiseen tämän eristämiseksi välttämättömiä voimakeinoja. Asiasta on välittömästi ilmoitettava potilasta hoitavalle lääkärille.

Potilasta voidaan pitää kiinni muissakin kuin 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainituissa tilanteissa, jos se hoidollisista syistä on välttämätöntä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa potilas saadaan myös sitoa vyöllä tai muulla vastaavalla tavalla, jolleivät muut toimenpiteet ole riittäviä.

”Potilaan eristämisestä ja sitomisesta päättää potilasta hoitava lääkäri suorittamansa tutkimuksen perusteella. Kiireellisissä tapauksissa hoitohenkilökuntaan kuuluva saa väliaikaisesti eristää tai sitoa potilaan, minkä jälkeen asiasta on välittömästi ilmoitettava lääkärille.”

Äärimmäisen tuomittavaa - myös valvovan tahon osalta. Kuvat ovat olleet julkisesti sosiaalisessa mediassa katsottavana joten kenen tahansa hoitohenkilökuntaan kuuluvan sekä aloilla, joilla on ilmoitusvelvollisuus - olisi asiaan kuulunut puuttua. Välittömästi asian tullessa ilmi.

Sitten se oma ehdotus asiaan mitä tulisi tehdä toisin, jotta asiaan tulisi oikeasti muutoksia.

Esitykset, juhlat sekä muut toiminnat päiväkodeissa tulee järjestää lasten ehdoilla. Sikäli jos ryhmä on niin rauhaton, ettei voida järjestää syntymäpäiväjuhlia sitomatta lapsia, jossain on kasvatuksellisesti menty todella metsään.

Hoitohenkilökunnalle tulee järjestää lisäkoulutusta siten, että he osaavat tehdä työnsä nykylakien mukaan. Hoidetaan syytä - ei oiretta. Eli miksi lapsi ei pysty istumaan paikallaan häntä sitomatta. Keskitytään siihen ja harjoitetaan ensin niin lyhyttä aikaa johon lapsi pystyy. Ei vaadita lapselta sellaista johon hän ei kykene.
Pienistä asioista nämä ovat kiinni. Ollaan kiinnostuneista juuri siitä ”JariPetteristä” joka on siinä edessä juuri nyt. Yksi asia kerrallaan, hetki kerrallaan.

Sikäli jos hoitohenkilökuntaa tai lapsia siirrellään paikasta a paikkaan b päiväkodin sisällä, jotta lain vaatimukset täyttyvät, hoitohenkilökunta tietää sen kyllä. Vastuuseen ne henkilöt, jotka eivät ilmoita asiasta. Heillä on ilmoitusvelvollisuus. Vastuu ei ole pelkästään johtajalla vaan sillä työtä tekevällä myös, väittää hän mitä tahansa.

Jos rajataan hoitopaikkaoikeutta - se ei ole lapsen etu.
Jos on hoitajapulaa - täytyy katsoa miksi työpaikka ei ole kiinnostava ja mitä pitäisi tehdä jotta se sitä olisi.

Eli hoidetaan syytä, ei oiretta.

2 tykkäystä

Miten ajattelit parantaa tätä asiaa. Kun ei ole hoitajia, niin ei niitä saa lisää pienentämällä ryhmien kokoa.

Kyllähän tuo järkyttävää on, varmasti täyttää myös (jonkun) rikoksen tunnusmerkistön.

No, sitähän tässä koetetaan että päätökset ja kykenevät päättäjät kohtaavat. Mutta niin tai näin, ei kenenkään vapautta tule riistää sitomalla penkkiin, ei edes lasten.

Heips!

Vapaudenriiston aineksia tossa😅. Kyseistä casea ja sen taustoja en tunne, lehtitietojen varassa… mut mut, johtajuus ja henkilöstöresurssit painaa päälle… muutama kommentti yksityiseltä puolelta;

Olen kahdesta eri kulmasta päässyt seuraamaan tätä lasten hoitorumpaa, joka eskaloitunut ny monissa kunnissa.

  1. Omat lapset, ensin pieni yksityinen toimija, homma rokkas ja pitkään sama, motivoitunut henkilökunta. Nooh, “isopahasusihoivajätti” osti toimijan pois. Vajaa kaksi vuotta, ni 90 % henkilöstöstä vaihtunut ja yleinen fiilis näkyy nyt suoraan henkilöstön kasvoista.

  2. Olen päässyt seuraamaan ja keskustelemaan suoraan muutamien päiväkotiyrittäjien kanssa eri paikkakunnilla. Mikäli yrittäjä itse työskentelee toimipisteessä, silloin yleensä homma rokkaa. Mikäli yrittäjä on palkannut toimipisteeseen ns. palkallisen päällyshenkilön, joka yrittää pyörittää toimintaa, käskyjen ja ohjeiden tullessa “palmujen alta jostain lämpimästä”, silloin yleensä seuraus on kuten kohdassa 1. kuvailin.

Yllä olevista kokemuksista johtuen en pidä noita ulkolaisia megahoivayrityksiä parhaimpina yhteistyökumppaneina, silloin ku lasten hoitotyöstä kysymys.

Saa olla erimieltä ja rakentavaa keskustelua tai jopa kritiikkiäkin voi aiheesta laittaa😄.

Kiitos.

Yksi asia mikä pistää silmään vahvsti on se, että asia tuli ilmeisesti julki somepostauksen kautta. Onko aikaisemmin ollut vanhemmilla tiedossa käytäntö, ja jos on nii miksi ei ole puututtu.

Uusien mitoitusten ja koulutusten kautta saataisiin varmasti tuloksia tälläisten tapausten karsimisessa, mutta jonkinlainen valvovaelin tällästä kasvatuslain toteutumistavarten olisi hyvä olla. Ja jos taas sellainen on jo niin miksi siltä on mennyt tämä läpi sormien. Kuitenkin jos on kuvattu tilannetta se myös viestii sitä miten totuttu malli tämä on ollut kyseisessä päiväkodissa.