LN poliittinen ohjelma ja suhtautuminen turvetuotantoon

Vajaa viikko sitten oli puoluekokous jossa hyväksyttiin ja sorvattiin puolueen ohjelmaa.

LN kannaksi otettiin “Hiilen ja turpeen poltto tulee lopettaa energiantuotannon lähteenä niin pian kuin mahdollista.”

Artikkeleita turpeen puolesta ja vastaan tulee koko ajan. Yksi juttu tuli facessa vastaan Leinolan maito Oy julkaisemana, (ohessa kuvaliitteenä).

LN sanoo turvautuvansa tutkittuun tietoon. Miten päädyimme vastustamaan turvetuotantoa, kuinka tutkittua tietoa tämä oli ja kuinka laajasti asian vaikutuksia on arvioitu/tutkittu?

On hälyttävää jos yhdellä päätöksellä torpataan turvetuotantoa mahdollisiin ympäristösyihin vedoten ja samalla päätöksellä saatetaan aiheuttaa laaturuuan alasajo Suomessa ja toivotetaan tervetulleeksi antibiootit osaksi eläimien ruokavaliota.

Oliko tämä turveasia enemmän mutu-mielipide kuin tutkittu fakta. (Myönnän syyllistyneeni itsekin koska ei ollut mitään muutakaan esittää.)

Tuossa esimerkki tutkimuksesta. On huomattava, että negatiivisia vaikutuksia todetaan olevan mutta lopputulos on se että ympäristöhyödyt hyödyttävät suurempaa ihmisryhmää ja koska turpeen käyttö ei ole ekologisesti kestävää millään mittarilla, niin korvaavia muotoja on syytä kehittää.

Eli kyllä, on tutkittua tietoa.

En ole suuresti perehtynyt aiheeseen mutta sen mitä olen lukenut niin suuri enemmistö turpeentuotannosta poltetaan energiaksi. Uskoisin yleisesti viitattavan nimenomaan energiapoltosta luopumiseen. Turpeen poltto energiaksi on ongelmallista paitsi siksi että se on uusiutumaton luonnonvara myös siksi että suoympäristöt ovat Suomen arvokkainta ja monimuotoisinta luontoa.

Koska turve aineksena on heterogeenistä, se ei myöskään välttämättä aina pala puhtaasti ja tästä voi aiheutua ylimääräisiä päästöjä. Turpeen ominaispäästöt ovat lukemani mukaan kaksi kertaa suuremmat kuin maakaasun, ja myös suuremmat kuin minkään öljypohjaisen polttoaineen. Vain Hiilituotteet saastuttavat enemmän. Jos luovuttaisiin vain energiapoltosta, niin turvetta voisi edelleen käyttää maatalouden tarpeisiin. En näe tässä ongelmaa.

Turpeeseen, kuten kaikkeen muuhunkin luonnonvaraan liittyy olennaisesti kestävä käyttö. Osa soista joissa nyt on turvetuotantoa, voisi tuottaa turvetta vain sitä tahtia mitä sitä muodostuu lisää luonnossa. Olisiko mahdotonta rajoittaa turpeen käyttö vain niihin toimintoihin joihin parempia keinoja ei ole? Energiantuotannossa voitaisi panostaa uusiutuviin energianlähteisiin, vähäpäästöisempiin ja luontoystävällisempiin kotimaisiin vaihtoehtoihin sekä vähemmän saastuttaviin fossiilisiin vaihtoehtoihin siltä osin kuin on tarpeen. Itse näkisin ydinvoiman suosittavana tapana tuottaa energiaa Suomessa.

1 tykkäys

Turpeen käyttö kasvualustana vihannestuotannossa ja kotieläinten kuivikkeena on kestävää, sillä se palautuu maahan. Hiili ei vapaudu käytössä.

1 tykkäys