Lukukausi maksut ja opiskelijoiden tuet

Mikä on Liike Nyrin kanta lukukausi maksuista ja opiskelijoiden tuista?

Kannattaako Liike Nyt lukukausi maksuja? Ja pitäisikö ulkomailta tulevien opiskelijoiden myös maksaa niitä tulevaisuudessakin?

Tällä hetkellä opiskelijat ovat ainut ihmisluokka suomessa jonka oletetaan elävän velkarahalla. Kun esimerkiksi työttömille perustoimeentulo tuki laissa määrää, että tuen pitää mahdollistaa inhimillinen elämä. Mutta opiskelijan tukien ei tarvitse mahdollistaa sitä… Eikö tämäkin pitäisi olla toisinpäin että työttömien on otettava lainaa eikä opiskelijoiden…

Mikä on liikkeen kanta tukiin tulevaisuudessa?

Itse ajattelen:

Opiskelu on valinta … työttömyys ei sitä ole.

Opiskelua varten myönnetään lainaa ja laina maksetaan myöhemmin takaisin.

Työttömyyteen ei lainoja myönnetä ja näin tueta työttömänä pysymistä.

Ulkomailta saapuvan opiskelijan pitäisi maksaa opiskelustaan Suomeen ja sitoutua jäämään Suomeen töihin joiksikin vuosiksi valmistuttuaan opinahjosta.

5 tykkäystä

Kannatan sitä että suomen kansalaiset saavat koulutuksen ilmaiseksi ja muut maksavat siitä. Vaihto opiskelu on sit eri juttu jos tehdään diili että meidän opiskelija menee muualle opiskelee ilmaiseksi niin toki annetaan vaihto-opiskelijallekin ilmainen koulutus täällä.

1 tykkäys

Noin jos ajatellaan niin monet eivät lähde opiskelemaan koska työttömänä vain saa paremmin rahaa. Ja monet jättävät opiskelun kesken koska kannattaa ennemmin olla työtön kuin veloissa.

1 tykkäys

Meillä on kaikilla omat ajatuksemme ja oikeus siihen.

Toisen asteen maksuttomuus on hyvä asia, peruskoulun jälkeen on vielä mahdollisuus siihen, että pystyy opiskelemaan vanhempien taloustilanteesta huolimatta. Minusta myös korkeammankoulutusasteen perustutkinnon maksuttomuus on ok, että mikäli henkilö hakee suoraan korkeamman asteen koulutusta (lukio-> yliopisto/ammattikorkea), että saa jonkin ammatin (eriasia on sitten se, että kuinka työllistyy)

Opiskelijoilla (toisen ja korkeamman asteen) tulisi olla perustoimeentulo turvattu, ilman että heidät pakotetaan velkaantumaan toimeentulon ansaitsemiseksi. Toinen pointti on sitten se, että ammattiin opiskeltaessa harjoittelun tulisi olla palkallista, joka ei vaikuttaisi opintotuen määrään.

Työttömyyteen ei tulisi olla minkäänlaisia kannustimia, myöskin toimeentuloloukut tulisi purkaa, niin että työnteko on aina kannattavampaa kuin työttömänä oleminen

2 tykkäystä

Monet ulkomaalaiset opiskelijat kyllä varmaan jäisivät, jos saisivat työluvan. Oleskelulupa myönnetään vain opiskelun ajaksi ja saavat työskennellä opiskelun ohessa.

1 tykkäys

Lukukausimaksu loisi vastuuta ja yritteliäisyyttä.
Ennen vanhaan, kun ei ollut opinto- eikä asumistukea, niin köyhän kuin varakkaankin perheen nuoret opiskelivat ja valmistuivat.

Vahvistui yrittäjyys- ja muut elämänvalmiudet.

2 tykkäystä

Juuri näin, kyllä se kaikkanainen tuettomuus kannusti tekemään työtä, että valmistui ja sai ammatin.
Nyt pitäisi olla tukiluukku joka tarpeeseen ja ylipäätään nämä kaikkinaiset tuet ovat viidakko, joka olisi syytä kokonaan purkaa ja selkeyttää. Nuorilla ihmisillä on voimia ja tarmoa hoitaa opiskelunsa ja valmistumisensa viiveettä jos siihen on halua, pelkän opiskelun vuoksi ikuista opiskelua ei tarvitse ei kannata tukea,

1 tykkäys

Kyllä ennen maksettiin lukukausimaksu keskikoulussa ja lukiossa kuin myös ruokailukin, ei kaikki pidä olla ilmaista. Myöskin otettiin lainaa kun opiskeltiin lukion jälkeen .
Se kannustaa viemään opiskelun loppuun asti kun on itse sijoittanut siihen rahaa.

Kollega kävi vaihdossa Amerikassa. Amerikassa esim. korkeakoulujärjestelmässä opiskelijat itse maksavat opintonsa (ellei joku niitä opiskelijan puolesta rahoita) ja tämä sitouttaa heitä tekemään töitä opintojen eteen. Jos ei tee opintojen eteen töitä, niin oppilaitos näyttää ovea. Myös heillä on ihan eritavalla työelämäyhteydet ja yritykset sekä valtio tuo omat hankkeensa näihin oppilaitoksiin, jolloin opiskeleja pääsee jo verkostoitumaan opiskeluvaiheessa sekä työnanatajat voivat itse valita erilaisssa hankkeissa sopivat työntekijät. Myös tämä mahdollistaa, että hankkeisiin tulee parhaimmat tutkijat mukaan ja työelämä pääsee itse kehittään koulutusta heille sopivaksi.

Suomessa perustellaan maksutonta opiskelua tasa-arvolla ja itselleni annetaan kuva, että opinnoista ei pitäisi maksaa. Itse en ole täyden maksuttomuuden kannalla.

Turun yliopiston emeritusprofessori Matti Viren on ottanut tähän maksuttomuuden koulutuksen haittoihin kantaa:

Ilmainen yliopisto-opetus tiensä päässä
https://journal.fi/tt/article/view/4418/4156

Johdatus lukukausimaksujen talouteen

Kun on liikaa rahaa

Köyhät maksavat rikkaiden ilmaisen koulutuksen

“Suomessa on vaikea keskustella korkeakoulutuksen maksullisuudesta. samalla hä-
märtyy se tosiasia, että yliopisto-opiskelijat ovat muihin nuoriin verrattuna kaikkein etuoi-
keutetuimmassa asemassa koko yhteiskunnassa. Vain harva poliitikko rohkenee ehdottaa
mitään, joka olisi vastoin opiskelijajärjestöjen kantaa.” (s. 104) https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2014/09/viren_lukukausimaksut.pdf

“Globalisaation myötä ulkomaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden määrä kasvaa, ja en-
tistä suurempi osa suomalaisesta opiskelee ulkomailla ja muuttaa ulkomaille töihin. jossain
vaiheessa poliitikkojen on pakko ottaa kantaa siihen, kuka maksaa ja miten.” (s. 104-105) https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2014/09/viren_lukukausimaksut.pdf

Suomessa on edessä julkisen talouden sopeuttaminen ja näihin talkoisiin tarvitaan jokaista, myös opiskelijoita. Se on tietyllä myös arvo valinta, että pitääkö koulutuksen olla ilmaista, vain osin maksullista vai täysin maksullista, mutta ilmaista ei koulutus ole, jotkut sen joutuvat kustamaan. Ja miten paljon ihmisiä pitää kouluttaa ja mitkä ovat ne kokonaistavoitteet koulutuksessa jotka voidaan enää realistisesti saavuttaa?

1 tykkäys