Mihin kaupungeissa ja kunnissa pitäisi panostaa?

Kohta kahdeksan vuotta Joensuun valtuustossa istuneena totean, että itselläni tärkeimpänä tehtävänäni valtuustossa koen olevan yrittäjien ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen. Perusteluina näkökannalleni on yksinkertaisesti se, että vain sellaiset kunnat, joissa toimii riittävästi elinvoimaisia ja kannattavia yrityksiä, ovat itse elinvoimaisia ja kansantaloutta tukevia sekä kykeneviä riittävän itsenäisesti hoitamaan niille lakisääteisesti kuuluvat kuntalaisten peruspalvelut.

Kuntien tuloista valtaosa muodostuu verotuloista, yhteisöverotuloista ja valtion osuuksista. Kansantaloudellisesti tärkeimmän osan kuntien tuloista muodostavat yhteisöverotulot ja se osa verotuloista ja valtionosuuksista jotka ovat muodostuneet yksityisen sektorin palveluksessa saadusta ansiotulon verotuksesta.

Kuntatalouden merkittävin kysymys kansantaloudellisesti ajateltuna on se, mistä kunnat tulonsa saavat? Yksittäinen kunta voi tulla toimeen kohtuullisesti valtion osuuksien turvin, mutta kansantaloudellisesti se on todella suuri rasite.

Haluankin kysyä Teiltä hyvät nettiparlamentin lukijat ja -keskusteluun osallistujat, mitkä ovat mielestänne tärkeimmät asiat, joiden eteen Liike Nytin valtuutettujen tulisi tehdä töitä kaupunkien ja kuntien luottamustoimissaan yrittäjätoiminnan tukemisen lisäksi?

Mielestäni kuntien pitää kaavoituksella ja laadukkaalla tonttitarjonnalla antaa yrityksille mahdollisuus investointeihin. Investointeja kuntien pitää myös tukea.

1 tykkäys

Kunnat ottaa lisää velkaa koko ajan. Näin ollen kuntatalous ei ole tasapainossa. Voisiko niitä kunnan tehtäviä karsia mille ei ole muuta rahoitusta kuin kunnan velkaraha?

Virkamies päätökset kyseenalaistaa.
Yleensä kuten tiedät on valmistelutyöt tehty virkamisjohtoisesti, ja yleensä päätökset sen mukaisia.

Tuohon kysymykseesi?
Mielestäni avoin keskustelu virkamiesten kanssa on puutteellista yrittäjien toiminnasta.
Lupa ym:t asiat pitkäveteisiä
(politiikka) mukana…
Kunnallispolitiikassa ja Yrittäjien
näkökantaero on tekeminen.
Eli yrittäjän on reagoitava nopeasti, joten päätöksenteko
Oltava myös nopeaa.

Kiitos Jouni vastauksestasi!

Vastauksessasi toit esille yhden yrittäjyyden peruskysymyksen, joka pitäisi olla kunnossa jokaisessa kunnassa. Ellei kaavoitus- ja tonttiasioita pystytä hoitamaan yrittäjien tarpeiden mukaisesti, on se selvä este, tai ainakin hidaste yritysten tulemiselle kyseiseen kuntaan.

Itselläni on ollut näköalapaikat täällä Joensuussa kuluvalla valtuustokaudella, kun olen saanut toimia rakennus- ja ympäristölautakunnan (mm. rakennuslupa-asiat) puheenjohtajana sekä Joensuun tytäryhtiön Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Voin sanoa, että Joensuussa kyseiset asiat ovat jokseenkin hyvällä tasolla!
Yritystontteja on kaavoitettu riittävästi yritysten tarpeisiin nähden. Jos sitten kuitenkin tulee tarvetta saada yritykselle tontti jostakin muualta, kuin näistä valmiiksi tähän käyttöön kaavoitetuista tonteista, niin kohtalaisen joustavasti niissä olemme onnistuneet. Samoin kaavamuutokset, jotka sallivat lisärakentamisen, ovat järjestyneet siedettävällä käsittelyajalla.
Investointien osalta Joensuun Yrityskiinteistöt Oy tarjoaa apua yrityksille. Avustetaan sopivan tontin hankinnassa ja sen jälkeen tarjotaan apua myös rakennusten osalta niin, että rakennutamme ja vuokraamme ne yrittäjille, tai sitten toimimme yrittäjän puolesta rakennuttajana ja rakennuksista tehdään osto- tai leasing-sopimus yrityksen tilanteen mukaan.

Olemme ilmeisesti aivan aiheellisesti valittuna Suomen toiseksi yritysystävällisimmäksi kaupungiksi kokoluokassamme.

Tiedän kyllä, että näin hyvin asiat eivät ole kaikkialla ja siksipä tätä asiaa onkin hyvä pitää esillä! Eivätkä asiat tietenkään niin hyvin ole meilläkään, etteivätkö voisi olla vieläkin paremmin!
!
!
!
Kiitos Jari vastauksestasi!

Olen myös huolissani kuntien ja etenkin valtion velkaantumisen jatkuvasta kiihtymisestä!

En halua tässä lähteä spekuloimaan muiden tahojen, kuin vain edustamani kaupungin, Joensuun osalta, jonka valtuustossa istun toista kautta.

Joensuulla myös velka/asukas on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla jo usean vuoden ajan. Täällä tosin “syömävelka” ei ole kasvanut, vaan velkaantumisen kasvun kiihtymiseen syynä ovat olleet rajusti lisääntyneet investoinnit. Investointitarpeen raju lisääntyminen on täällä johtunut pääasiassa kahdesta syystä. Toinen on ollut sisäilmaongelmat, joiden vuoksi olemme joutuneet korvaamaan sisäilmaongelmaisia julkisia rakennuksia uusilla ja toinen syy oli opiskelupaikkojen äkillinen lisääntyminen viimevuosina. Nämä ovat olleet tietoisia valintoja ja taloussuunnittelussamme velanotto on asetettu kahden vuoden päästä jo normaalille kestävälle tasolle.

Mitä tulee sitten mainitsemaasi kutien tehtävien karsimisen, niin totean, että ainakaan Joensuulla ei ole juurikaan mahdollista omia tehtäviään karsia. Pääsääntöisesti kuntien tehtävä meillä, kuten muuallakin, ovat lakisääteisiä tehtäviä ja niistä päätetään valtakunnan tasolla.
!
!
!
Kiitos myös Markulle vastauksestasi!

Viranhaltijat tekevä virkamiespäätöksiä omilla hallintoaloillaan sen mukaan, kun heillä siihen on valtuudet. Lisäksi virkamiestyönä tehdään eri hallintokuntien päätettäviksi tulevien asioiden valmistelu ja päätösesitykset.

Viranhaltijoiden työstä voidaan olla montaa mieltä. Itselläni on nyt noin kahdeksan vuoden kokemus näiden töiden aktiivisesta seuraamisesta ja omassa kunnassani Joensuussa olen kohtalaisen tyytyväinen kaupunkimme viranhaltijoihin! Tosin joitakin poikkeuksia on ollut matkalla. Tämä tuli korostuneesti esille edellisellä valtuustokaudella, jolloin toimin mm. tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Asioiden hoitaminen mahdollisemman nopeasti on hyve!
Itselläni suurin ongelma päästä “vauhtiin” kuntapoliitikon roolissa oli juuri se, että olin tottunut yrityselämässä siihen, että kun piti päätöksiä tehdä, ne tehtiin heti, kun oli riittävä tieto asioista! Julkisella sektorilla tämä onnistuu vain virkamiespäätösten osalta. Jos päätös vaatii poliittisen päätöksen joltakin hallintokunnalta, niin se vaatii pakosti oman aikansa, ennen kuin viranhaltija on saanut valmisteltua asiasta päätösesityksen ja sen jälkeen odotellaan ko. hallintokunnan kokousta, jossa asia voidaan ottaa käsittelyyn ja parhaassa tapauksessa saadaan myös päätös tehtyä.

Aika usein käy niin. että poliitikot eivät hyväksy viranhaltijan päätösesitystä, vaan hallintokunta lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi ja näin uudelleen valmistelun jälkeen odotetaan taas seuraavaa hallintokunnan kokousta! Oma lukunsa sitten ovat erilaiset valitusprosessit, jotka viivyttävät kohtuuttoman paljon päätöksien toimeenpanoa!

Toivottavasti tämä selvitti hieman syitä päätöksien toteutuksen hitautta joissakin tapauksissa.

Yksityistämiseen.

Kunnat kerää nyt palveluistaan veronkaltaisia maksuja, ne yksityistämällä, kunta tienais. Mutta nyt omalla tuotannolla kunnat tuhlaavat tuotot.